Sut I Gopïo A Gludo Ar iPhone: Popeth y mae angen i chi ei Wybod!How Copy Paste An Iphone

Rydych chi eisiau copïo a gludo neges destun hir neu rannu cyfeiriad gwefan yn gyflym gyda ffrind, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Copïo a gludo yw un o'r llwybrau byr mwyaf poblogaidd a defnyddiol ar unrhyw gyfrifiadur, ond nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i wneud hynny ar iPhone. Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i gopïo a gludo ar iPhone felly gallwch arbed amser wrth deipio!Beth Alla i Gopïo A Gludo Ar iPhone?

Gallwch chi gopïo testun, cyfeiriadau gwefan (URLs), negeseuon testun rydych chi'n eu derbyn yn yr app Negeseuon, a llawer mwy ar iPhone. Gellir pastio beth bynnag y penderfynwch ei gopïo mewn unrhyw ap lle mae bysellfwrdd yr iPhone yn cael ei ddefnyddio, fel yr app Negeseuon, yr app Nodiadau, a'ch hoff apiau cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn dangos i chi sut i gopïo a gludo testun, URLau a negeseuon testun fel y gallwch ddod yn arbenigwr!nid yw fy sgrin iphone yn ymateb

Sut I Gopïo A Gludo Ar iPhone

Cyn y gallwch chi gopïo unrhyw beth ar iPhone, yn gyntaf mae angen i chi wneud hynny dewiswch it. Hynny yw, mae angen i chi ddweud wrth eich iPhone, 'Dyma'r testun rydw i eisiau ei gopïo.' Dywed rhai pobl tynnu sylw testun yn lle dewis , ond gan mai dewis yw'r term “cywir”, dyna'r hyn y byddwn yn ei ddefnyddio yn yr erthygl hon.

I gopïo testun, tapiwch dwbl ar un o'r geiriau rydych chi am eu copïo a'u pastio. Bydd hyn dewiswch bydd y gair hwnnw a bwydlen fach yn ymddangos gydag opsiynau ar gyfer Torri, Copïo, Gludo, a mwy. Os ydych chi am dynnu sylw at fwy nag un gair, llusgwch y cylch bach ar bob pen i'r testun sydd wedi'i amlygu. Ar ôl i chi ddewis y testun rydych chi am ei gopïo, tapiwch Copi .Pan fyddwch chi'n barod i gludo, tapiwch y tu mewn i'r blwch testun lle rydych chi am gludo'r testun wedi'i gopïo (byddaf yn defnyddio'r app Nodiadau i arddangos). Pan fyddwch chi'n tapio'r maes testun, fe welwch yr opsiwn i Gludo ac o bosib mwy yn dibynnu ar yr ap rydych chi'n ei ddefnyddio. Tap Gludo , a bydd y testun y gwnaethoch chi ei gopïo yn ymddangos yn y maes testun.

breuddwydio gwr yn twyllo arnaf

Awgrym: Gall fod yn ddefnyddiol symud eich cyrchwr i'r man lle rydych chi am gludo'r testun o'r blaen rydych chi'n ceisio ei gludo. Y broses yw hon: Symudwch y cyrchwr i'r man rydych chi ei eisiau, tapiwch y cyrchwr, ac yna tapiwch Gludo .Sut Ydw i'n Symud Y Cyrchwr Ar Fy iPhone?

I symud y cyrchwr ar iPhone, defnyddiwch eich bys i wasgu a dal ar y sgrin, o gwmpas lle yr hoffech i'r cyrchwr fynd. Bydd teclyn chwyddo bach yn ymddangos sy'n ei gwneud hi'n hawdd i chi lusgo'r cyrchwr lle rydych chi ei eisiau. Pan fydd yn y lle iawn, gadewch i ni fynd.

Sut I Gopïo A Gludo URL Ar iPhone

Mae cyfeiriadau gwefan fel arfer yn hir a gallant fod yn anodd eu cofio, felly bydd gwybod sut i gopïo a gludo'r URL yn arbed llawer o amser ichi pan fyddwch am rannu gwefan gyda ffrind neu aelod o'r teulu.

I gopïo a gludo URL ar eich iPhone, dechreuwch trwy agor yr app Safari neu'r ap porwr gwe sydd orau gennych. Yn y blwch URL ar frig arddangosfa eich iPhone, tapiwch gyfeiriad y wefan i dynnu sylw ato. Yna, tapiwch ef eto i ddod â'r opsiwn i Torri, Copïo, neu Gludo a thapio Copi.

pam nad yw fy sgrin iphone 6 yn gweithio

Pan fyddwch chi'n barod i gludo, tapiwch y maes testun lle rydych chi am gludo'r URL (byddaf yn defnyddio'r app Negeseuon i arddangos). Tap Gludo pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar eich sgrin i gludo'r URL.

Sut I Gopïo A Gludo Neges Yn Yr Ap Negeseuon

Gyda iOS 10, gallwch hefyd gopïo iMessages a negeseuon testun rydych chi'n eu derbyn yn yr app Negeseuon. Yn gyntaf, pwyswch a dal y neges yr hoffech ei chopïo. Ar ôl eiliad neu ddwy, bydd rhestr o ymatebion neges (nodwedd iOS 10 newydd) yn ogystal â'r opsiwn i gopïo'r neges yn ymddangos ar sgrin eich iPhone.

I gopïo'r iMessage neu'r neges destun, tapiwch Copi. I gludo'r neges y gwnaethoch chi ei chopïo, tapiwch faes testun. Tap Gludo pan fydd yr opsiwn pop-ups ar sgrin eich iPhone.

llinellau problemau sgrin iphone 6

Rydych chi'n Arbenigwr Copi a Gludo!

Rydych chi'n arbenigwr yn swyddogol ar gopïo a gludo ar eich iPhone! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu er mwyn iddyn nhw ddysgu sut i gopïo a gludo ar iPhone! Diolch am ddarllen yr erthygl hon, ac mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am deipio ar eich iPhone.