Fy iPhone “Methu Cysylltu â Siop App”! Dyma The Real Fix.My Iphone Cannot Connect App Store

Nid yw'r App Store yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Mae diweddariad neu ap newydd yn iawn yno - ond mae allan o gyrraedd. Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi beth i'w wneud pan na all eich iPhone “gysylltu ag App Store” a'ch helpu i ddatrys y broblem er daioni !Pam na all fy iPhone gysylltu â'r app Store?

Dywed eich iPhone “na all gysylltu ag App Store” oherwydd nad yw wedi’i gysylltu â Wi-Fi na rhwydwaith data cellog, mae problem meddalwedd yn atal yr App Store rhag llwytho, neu mae gweinyddwyr yr App Store i lawr.I wneud diagnosis o'r gwir reswm y mae eich iPhone yn cael y broblem hon, mae'n rhaid i ni sicrhau:

  1. Rydych chi wedi'ch cysylltu â Wi-Fi neu rwydwaith data cellog.
  2. Mae eich gosodiadau yn caniatáu ichi gysylltu â'r App Store a gosod, diweddaru, neu brynu apiau.
  3. Mae gweinyddwyr yr App Store ar waith.

Os nad yw un neu fwy o’r rhain yn gweithio, gallai fod y rheswm pam na all eich iPhone “gysylltu ag App Store”. Bydd y camau isod yn mynd i'r afael â phob un o'r tri phwynt uchod ac yn eich helpu i ddatrys problemau meddalwedd neu galedwedd posib.siaradwr clust iphone ddim yn gweithio

A yw'ch iPhone wedi'i Gysylltu â Wi-Fi Neu Ddata?

Yn gyntaf, gadewch inni sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi neu rwydwaith data cellog. Heb gysylltiad dibynadwy, ni fydd yr App Store yn llwytho ar eich iPhone.

Gadewch i ni ddechrau trwy wirio i weld a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Mynd i Gosodiadau -> Wi-Fi a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Wi-Fi yn y safle ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd!O dan y switsh, gwnewch yn siŵr bod marc gwirio bach wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi - os oes, byddwch chi'n gwybod eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi.

sut i newid cyswllt brys ar iphone

Os yw Wi-Fi ymlaen ond nid oes marc gwirio wrth ymyl unrhyw rwydwaith, tapiwch eich rhwydwaith o dan Dewiswch Rwydwaith ... a nodwch eich cyfrinair Wi-Fi os oes angen.

Os ydych chi am ddefnyddio Data Cellog yn lle Wi-Fi, mae hynny'n iawn hefyd! Mynd i Gosodiadau -> Cellog a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Data Cellog ar frig y sgrin yn cael ei droi ymlaen.

Clirio'r Cache App Store

Un o fy hoff driciau i'w ddefnyddio pan na all fy iPhone gysylltu â'r App Store yw clirio storfa'r App Store.

Fel apiau eraill, meddalwedd sy'n rhedeg yr App Store. Mae yna linellau cod di-ri sy'n dweud wrth yr App Store sut i weithio a beth i'w wneud. Fel y gallwch ddychmygu mae'n debyg, mae'r holl feddalwedd honno'n cymryd peth amser i ymateb. Fodd bynnag, rydyn ni am i apiau fel yr App Store lwytho ar unwaith, felly mae rhaglenni meddalwedd yn defnyddio “storfa” i'w helpu i redeg yn gyflymach.

ni fydd iphone 7 yn adfer

Mae “storfa” yn gasgliad o ffeiliau a ddefnyddir yn aml sy'n cael eu storio yn y fath fodd fel pan fyddwch chi'n mynd i'w defnyddio, maen nhw'n llwytho'n gyflymach nag y mae ffeiliau eraill yn ei wneud. Mae llawer o wahanol gyfrifiaduron a rhaglenni yn gwneud hyn, o'ch porwr gwe i'ch cyfrifiadur cartref.

Yn anffodus, weithiau gall ffeiliau wedi'u storio fynd yn llygredig neu brofi bylchau. Mae clirio’r storfa yn rhoi cyfle i’ch App Store ddechrau drosodd gyda chod ffres nad yw wedi’i storfa.

Yn gyntaf, agorwch yr App Store - mae'n iawn os yw'n dweud “Methu Cysylltu â'r App Store”. Nesaf, tapiwch un o'r pum tab 10 gwaith yn olynol yn gyflym i glirio'r storfa App Store.

Ni welsoch hysbysiad ar y sgrin yn dweud bod storfa'r App Store wedi'i glirio. Felly, ar ôl tapio un tab 10 gwaith yn olynol, agorwch y switcher app a chau allan o'r App Store. Os na all eich iPhone gysylltu â'r App Store o hyd ar ôl i chi ei ailagor, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Gwiriwch Dudalen Statws System Apple

Mae'n bosibl mai'r rheswm pam nad yw'r App Store wedi llwytho ar eich iPhone yw oherwydd bod yr App Store ei hun yn cael problem. Er ei bod yn beth prin i'r App Store fynd i lawr, mae gan Apple dudalen we bwrpasol wedi'i sefydlu fel y gallwch gwirio statws yr App Store a'u gwasanaethau eraill.

Yr App Store yw'r gwasanaeth cyntaf un a restrir ar y dudalen hon. Os ydych chi'n gweld dot gwyrdd i'r chwith o'r App Store, mae hynny'n golygu bod y gwasanaeth ar waith.

iphone 6s heb ei gydnabod gan itunes

Datrys Problemau Meddalwedd Mwy Sylweddol

Er ei fod yn annhebygol, mae’n bosibl na all eich iPhone “gysylltu ag App Store” oherwydd problem feddalwedd ddyfnach. Gall ffeiliau meddalwedd fynd yn llygredig, a allai arwain at amrywiaeth o faterion.

Yn gyntaf, ceisiwch ailosod pob gosodiad, a fydd yn adfer popeth yn yr app Gosodiadau i ddiffygion ffatri. I berfformio'r ailosod, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Yna, tap Ailosod Pob Gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos.

Os nad yw ailosod pob lleoliad yn gweithio, gallwch hefyd geisio perfformio adferiad DFU ar eich iPhone . Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi wrth gefn o'ch data yn gyntaf!

Problemau Caledwedd Posibl

Mewn achosion prin, efallai y bydd gan eich iPhone broblem caledwedd. Mae antena fach y tu mewn i'ch iPhone sy'n ei gysylltu â rhwydweithiau diwifr yn ogystal â dyfeisiau Bluetooth. Os ydych chi wedi bod yn profi llawer o broblemau gyda Wi-Fi a Bluetooth yn ddiweddar , efallai y bydd angen atgyweirio eich iPhone.

Yn gyntaf, efallai yr hoffech chi geisio sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol i weld a oes angen atgyweiriad mewn gwirionedd. Os oes angen atgyweiriad ar eich iPhone ac mae AppleCare + yn ei gwmpasu, gall Apple ei atgyweirio am ddim.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ffôn clyfar a fydd yn anfon un o'u technegwyr ardystiedig yn uniongyrchol atoch a fydd yn trwsio'ch iPhone yn y fan a'r lle.

Ddim yn gallu Cysylltu â App Store? Dim Problem!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'r App Store a nawr gallwch chi barhau i lawrlwytho a gosod eich hoff apiau. Y tro nesaf na all eich iPhone “gysylltu ag App Store”, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Diolch am ddarllen ac mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych yn yr adran sylwadau isod!

sut i ddadgofrestru car yn y dmv