Nid yw Sgrin Gyffwrdd fy iPhone yn Gweithio! Dyma The Fix.My Iphone Touch Screen Is Not Working

Mae'n naturiol teimlo'n rhwystredig pan nad yw sgrin gyffwrdd eich iPhone yn gweithio. Rydych chi'n defnyddio'ch iPhone ar gyfer popeth, o wneud galwadau i sgrolio trwy luniau - ond peidiwch â gadael i'ch “trafferthion sgrin gyffwrdd” eich cael chi i lawr. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'r sgrin gyffwrdd ar eich iPhone yn gweithio , sut i ddatrys y problemau hynny can byddwch yn sefydlog gartref, ac argymell rhai opsiynau atgyweirio gwych, os daw at hynny.Mae yna lawer o resymau pam y gallai sgrin gyffwrdd eich iPhone roi'r gorau i weithio. Diolch byth, mae yna lawer o ffyrdd hefyd i ddatrys y problemau hynny.Pam nad yw sgrin gyffwrdd fy iPhone yn ymateb?

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw chyfrif i maes pam sgrin gyffwrdd eich iPhone. Fel arfer, achosir y broblem pan fydd y rhan gorfforol o arddangosfa eich iPhone sy'n prosesu cyffwrdd (a elwir yn digidydd ) yn stopio gweithio’n gywir neu pan fydd meddalwedd eich iPhone yn stopio “siarad” â’r caledwedd fel y dylai. Hynny yw, gallai fod yn galedwedd neu problem meddalwedd, a byddaf yn eich helpu gyda'r ddau yn yr erthygl hon.

Yn nodweddiadol nid yw datrys problemau meddalwedd iPhone yn costio unrhyw beth. Mae hefyd yn haws na busnesu cwpanau sugno oddi ar eich sgrin (peidiwch â gwneud hyn). Am y rheswm hwn, byddwn yn dechrau gyda'r atebion meddalwedd ac yn symud ymlaen i ddatrys y problemau corfforol os bydd yn rhaid.Nodyn am ddiferion a cholledion: Os ydych chi wedi gollwng eich iPhone yn ddiweddar, mae ods yn broblem caledwedd sydd ar fai am eich trafferth sgrin gyffwrdd - ond nid bob amser. Mae apiau araf a phroblemau sy'n mynd a dod fel arfer yn cael eu hachosi gan broblemau meddalwedd.

Un peth olaf i'w gofio yw y gall amddiffynwr sgrin achosi problem sgrin gyffwrdd â'ch iPhone. Ceisiwch gael gwared ar amddiffynwr sgrin eich iPhone os ydych chi'n cael problemau gyda'r sgrin gyffwrdd.

dwi'n teimlo symudiad yn fy abdomen isaf

Os yw'ch sgrin gyffwrdd yn gweithio weithiau , daliwch ati i ddarllen. Os nad yw'n gweithio o gwbl, sgipiwch i'r adran isod o'r enw Pan nad yw'ch iPhone yn Ymateb i Gyffwrdd o gwbl .Gair Cyflym Ar Glefyd Cyffwrdd iPhone

Mae clefyd cyffwrdd iPhone yn cyfeirio at gyfres o broblemau sy'n effeithio'n bennaf ar yr iPhone 6 Plus. Mae'r problemau hyn yn cynnwys bar llwyd, fflachlyd ar frig yr arddangosfa a phroblemau gydag ystumiau iPhone, fel pinsio-i-chwyddo a Reachability.

Mae rhywfaint o ddadl ynghylch yr hyn sy'n achosi clefyd cyffwrdd iPhone. Mae Apple yn honni mae'n ganlyniad i “gael ei ollwng sawl gwaith ar wyneb caled ac yna achosi straen pellach ar y ddyfais.” Maent yn ymwybodol o'r broblem ac mae ganddynt raglen atgyweirio benodol os ydych chi'n profi'r mater hwn gyda'ch iPhone. Agorodd iFixIt yr iPhone 6 Plus a darganfod yr hyn maen nhw'n ei alw'n “Diffyg dylunio.”

Waeth beth sy'n achosi'r broblem mewn gwirionedd, gallwch fynd â'ch iPhone i mewn i Apple a ei gael yn sefydlog am ffi gwasanaeth $ 149 .

Problemau Meddalwedd a Sgrin Gyffwrdd Eich iPhone

Gall problem gyda'r feddalwedd sy'n dweud wrth eich ffôn sut i weithredu achosi i'ch sgrin gyffwrdd iPhone roi'r gorau i weithio. Efallai y bydd yn helpu i ailosod meddalwedd drafferthus os nad yw sgrin gyffwrdd eich iPhone yn gweithio.

Stopiodd sgrin iphone 6s weithio

Ydy'ch sgrin gyffwrdd yn stopio ymateb pan fyddwch chi'n defnyddio ap penodol? Efallai mai’r ap hwnnw sydd ar fai. Rhowch gynnig ar ei ddadosod a'i ailosod. I ddadosod ap:

  1. Dewch o hyd i'r ap ar eich iPhone Sgrin gartref . Y sgrin Cartref yw'r hyn a welwch isod yn y screenshot isod.
  2. Pwyswch a daliwch eicon yr app nes bod dewislen yn ymddangos.
  3. Tap Dileu Ap .
  4. Tap Dileu .

Os nad yw sgrin gyffwrdd eich iPhone yn gweithio ar ôl i chi ailosod yr ap, anfonwch neges at ddatblygwr yr ap. Efallai bod ganddyn nhw ateb ar gyfer y broblem neu eu bod nhw'n gweithio ar ddatrysiad yn barod.

Sut Ydw i'n Anfon Neges at Ddatblygwr yr Ap?

  1. Tap i agor y Siop app .
  2. Tap Chwilio ar waelod y sgrin a chwilio am yr app.
  3. Tap y eicon app i agor manylion am yr ap.
  4. Sgroliwch i'r gwaelod a tapiwch Gwefan Datblygwr . Bydd gwefan y datblygwr yn llwytho.
  5. Chwiliwch am ffurflen gyswllt neu gyfeiriad e-bost ar wefan y datblygwr. Ni ddylai fod yn anodd dod o hyd iddo fod y datblygwr werth ei halen. Cofiwch fod datblygwyr da yn ei werthfawrogi pan fyddwch chi'n rhoi gwybod iddyn nhw am broblemau gyda'u apps!

Diweddarwch Eich iPhone

Mae'n brin, ond weithiau gall diweddariadau meddalwedd iPhone achosi problemau sgrin gyffwrdd. Yr achos diweddaraf a gofnodwyd o hyn yn digwydd oedd diweddariad Apple 11.3 Apple. Cafodd y broblem ei datrys yn gyflym gan ddiweddariad Apple dilynol.

finegr seidr afal i golli pwysau o ran pa mor hir y mae'n rhoi canlyniadau

Ar agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad iOS ar gael ar eich iPhone.

Pan nad yw'ch iPhone yn Ymateb i Gyffwrdd o gwbl

Gall problemau gyda meddalwedd yr iPhone achosi problemau sgrin gyffwrdd sy'n digwydd mewn sawl cymhwysiad neu pan nad oes gennych ap ar agor. Cam datrys problemau cyntaf da yw pweru'ch iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto, ond mae'n anodd gwneud hynny pan nad yw'ch sgrin gyffwrdd yn gweithio! Yn lle, bydd angen i ni wneud a ailosod caled . Dyma sut:

Os na fydd eich iPhone yn diffodd yn y ffordd arferol - neu os nad yw troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto yn datrys y broblem - ceisiwch ailosod yn galed. I wneud hyn, dal y Botymau Pwer a Chartref i lawr ar yr un pryd. Arhoswch sawl eiliad, nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.

Ar iPhone 7 neu 7 Plus, mae ailosodiad caled yn cael ei berfformio trwy wasgu a dal y botwm pŵer a botwm cyfaint i lawr gyda'i gilydd am sawl eiliad nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

I ailosod model iPhone 8 neu fwy newydd yn galed, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod y sgrin yn mynd yn ddu a logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa.

Mae ailosodiad caled yn atal yr holl brosesau cefndir ar eich iPhone a can achosi problemau meddalwedd. Nid yw fel arfer, ond mae'n syniad da gwneud hynny dim ond gwneud ailosodiad caled pan fyddwch chi angen i .

sut i gael itunes i adnabod fy iphone

Nid yw fy iPhone Touch Screen yn Gweithio o hyd!

A yw sgrin gyffwrdd eich iPhone yn dal i roi problemau i chi? Efallai ei bod yn bryd ceisio adfer eich iPhone i'w osodiadau gwreiddiol. Cyn i chi wneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone . Gallwch wneud hyn trwy blygio'ch iPhone i mewn i gyfrifiadur a rhedeg iTunes (cyfrifiaduron personol a Macs yn rhedeg Mojave 10.14), Finder (Macs yn rhedeg Catalina 10.15), neu gan ddefnyddio iCloud .

Rwy'n argymell perfformio adferiad DFU (Diweddariad Cadarnwedd Rhagosodedig). Mae'r math hwn o adferiad ychydig yn fwy trylwyr nag adferiad iPhone traddodiadol. I wneud hyn, bydd angen eich iPhone, cebl arnoch i'w blygio i'r cyfrifiadur, a'r fersiwn ddiweddaraf o iTunes.

Gall rhoi eich iPhone yn y modd DFU fod ychydig yn anodd. I gael taith gerdded cam wrth gam syml, edrychwch ar ein herthygl sy'n esbonio'n union sut i roi eich iPhone yn y modd DFU . Pan fyddwch chi wedi gwneud, dewch yn ôl yma.

Pan Fydd Eich Caledwedd Sgrin Gyffwrdd I'w Beio

Os ydych chi wedi gollwng eich iPhone yn ddiweddar, efallai eich bod wedi niweidio'r sgrin. Mae arddangosfa wedi cracio yn un o arwyddion amlycaf sgrin sydd wedi'i difrodi a gall achosi pob math o broblemau gyda'r sgrin gyffwrdd.

Gall diferyn hefyd lacio neu niweidio is-haenau cain sgrin gyffwrdd eich iPhone. Dim ond un rhan o'r sgrin gyffwrdd yw'r hyn rydych chi'n ei weld ac yn rhoi eich dwylo arno. Oddi tano, mae yna sgrin LCD sy'n creu'r delweddau rydych chi'n eu gweld. Mae yna rywbeth o'r enw a digidydd . Mae'r digidydd yw'r rhan o'r iPhone sy'n synhwyro'ch cyffyrddiad.

Y sgrin LCD a digidydd mae'r ddau yn cysylltu â bwrdd rhesymeg eich iPhone - dyna'r cyfrifiadur sy'n gwneud i'ch iPhone weithio. Gall gollwng eich iPhone lacio'r cortynnau sy'n cysylltu'r sgrin LCD a'r digidydd â'r bwrdd rhesymeg. Gall y cysylltiad rhydd hwnnw wneud i'ch sgrin gyffwrdd iPhone roi'r gorau i weithio.

Datrysiad MacGyver

Pan fydd iPhones yn cael eu gollwng, gall y ceblau bach sy'n cysylltu â bwrdd rhesymeg eich iPhone ddadleoli dim ond digon i'r sgrin gyffwrdd roi'r gorau i weithio, hyd yn oed os nad oes unrhyw ddifrod corfforol. Mae'n syniad hir, ond chi gall gallu trwsio sgrin gyffwrdd eich iPhone trwy wasgu i lawr ar y rhan o'r arddangosfa lle mae'r ceblau'n cysylltu â'r bwrdd rhesymeg.

Rhybudd: Byddwch yn ofalus! Os ydych chi'n pwyso i lawr yn rhy galed, fe allech chi gracio'r arddangosfa - ond efallai mai dyma un o'r sefyllfaoedd “dim byd ar ôl i'w golli”, ac mae'n wedi wedi gweithio i mi o'r blaen.

Opsiynau ar gyfer Atgyweirio Sgrin Gyffwrdd iPhone Broken

Os nad yw eich cyffyrddiad iPhone yn gweithio oherwydd ei fod wedi torri’n llwyr, chi gallai archebu cit a cheisio cyfnewid y rhannau eich hun, ond Ni fyddwn yn ei argymell . Os aiff rhywbeth o'i le a'ch bod wedi disodli unrhyw ran o'ch iPhone â rhan nad yw'n Apple, ni fydd y Genius Bar hyd yn oed yn edrych ar eich iPhone - byddwch chi ar y bachyn am iPhone newydd sbon am bris manwerthu llawn.

Mae'r Genius Bar yn gwneud gwaith gwych gydag arddangosfeydd wedi torri, ond maen nhw'n codi premiwm am eu gwasanaeth. Gwnewch yn siŵr i trefnu apwyntiad yn gyntaf os penderfynwch ymweld â'r Apple Store.

Os hoffech arbed rhywfaint o arian, rwy'n argymell gwasanaethau atgyweirio trydydd parti o ansawdd uchel fel Pwls os hoffech arbed rhywfaint o arian. Bydd Puls yn dod atoch chi ac yn trwsio'ch iPhone mewn cyn lleied â 30 munud gyda gwarant oes, i gyd am lai o arian nag Apple.

Ar ôl disodli'r darnau sydd wedi'u difrodi, dylai sgrin gyffwrdd eich iPhone weithio fel newydd. Os nad ydyw, mae'n debyg mai'r feddalwedd sydd ar fai.

nid yw fy ipad mini wedi ennill tâl

Mae prynu iPhone newydd yn opsiwn da arall. Nid yw atgyweiriadau sgrin ar eu pennau eu hunain yn nodweddiadol hefyd drud. Fodd bynnag, pe bai sawl cydran yn torri pan wnaethoch chi ollwng eich iPhone, bydd yn rhaid eu disodli i gyd. Gallai eich atgyweiriad sgrin syml droi’n rhywbeth llawer mwy costus. Efallai mai buddsoddi'r arian hwnnw mewn ffôn clyfar newydd fyddai'r ateb mwy cost-effeithiol. Edrychwch ar y Offeryn ffôn UpPhone i gymharu pob ffôn symudol a faint maen nhw'n ei gostio ar bob cludwr diwifr.

Yn Ôl Mewn Cysylltiad â'ch iPhone

Mae sgrin gyffwrdd eich iPhone yn ddarn o dechnoleg gymhleth a hynod ddiddorol. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi os nad yw sgrin gyffwrdd iPhone yn gweithio, a hoffwn wybod pa ddatrysiad a weithiodd i chi yn yr adran sylwadau isod.