Ni fydd fy iPad yn Cylchdroi! Dyma The Real Fix.My Ipad Won T Rotate

Rydych chi'n troi'ch iPad i'r chwith, i'r dde ac wyneb i waered, ond nid yw'r sgrin yn cylchdroi. Yn ffodus, fel rheol does dim byd o'i le ar eich iPad. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan na fydd eich iPad yn cylchdroi felly rydych chi'n gwybod beth i'w wneud os bydd yn digwydd eto.Pam na Fydd fy iPad yn Cylchdroi?

Ni fydd eich iPad yn cylchdroi oherwydd Clo Cyfeiriadedd Dyfais yn cael ei droi ymlaen. Mae Lock Cyfeiriadedd Dyfais yn caniatáu ichi gloi sgrin eich iPad yn y modd portread neu dirwedd, yn dibynnu ar sut mae'ch iPad yn cylchdroi pan fyddwch chi'n ei droi ymlaen.Mae Lock Cyfeiriadedd Dyfais ar gyfer iPad ychydig yn wahanol na Lock Cyfeiriadedd Portread ar gyfer iPhone. Ar eich iPhone, mae Lock Cyfeiriadedd Portread bob amser yn cloi eich arddangosfa yn y modd portread.Sut mae diffodd clo cyfeiriadedd dyfeisiau?

I ddiffodd Lock Cyfeiriadedd Dyfais, swipe i fyny o waelod iawn y sgrin i agor Canolfan Reoli. Tapiwch y botwm gyda'r eicon clo y tu mewn i'r saeth gylchol i droi Cyfeiriadedd Dyfais i ffwrdd neu ymlaen.

Os oes gennych chi iPad Hŷn

Mae gan bob iPad a ryddhawyd cyn yr iPad Air 2, iPad Mini 4, a iPad Pro switsh ar yr ochr dde, ychydig uwchben y botymau cyfaint. Gellir gosod y switsh ochr hwn sain fud neu toglo clo cyfeiriadedd dyfais . Hynny yw, yn dibynnu ar sut mae'ch iPad wedi'i sefydlu, gallwch droi Lock Cyfeiriadedd Dyfais ymlaen neu i ffwrdd trwy fflipio'r switsh ar yr ochr.Gall hyn fod yn arbennig o ddryslyd i ddefnyddwyr iPad oherwydd ei bod yn hawdd troi'r switsh ochr yn ddamweiniol a chloi'ch arddangosfa i un safle. I wirio a yw switsh ochr eich iPad wedi'i osod i fudo sain neu toglo Lock Cyfeiriadedd Dyfais, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol , sgroliwch i lawr i'r adran o'r enw DEFNYDDIO OCHR SWITCH TO: ac edrychwch am y gwiriad wrth ymyl Lock Rotation neu Mute.

Ffordd arall i wirio a yw'r switsh ochr wedi'i osod i Lock Rotation yw fflipio'r switsh ar ochr eich iPad a gwylio'r hyn sy'n ymddangos ar y sgrin. Os yw Cylchdroi Lock yn cael ei wirio i mewn Gosodiadau -> Cyffredinol , fe welwch glo mewn saeth gron yn ymddangos ar yr arddangosfa. Os yw Mute yn cael ei wirio, bydd eicon siaradwr yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Os oes gennych iPad Air 2, iPad Mini 4, iPad Pro, neu fwy newydd, gallwch toglo Lock Cyfeiriadedd Dyfais gan ddefnyddio Canolfan Reoli, yn union fel Lock Cyfeiriadedd Portread ar iPhone.

Mae Clo Cyfeiriadedd Dyfais i ffwrdd!

Os ydych chi'n siŵr bod Lock Cyfeiriadedd Dyfais i ffwrdd, mae'n debyg nad ydych chi'n cylchdroi oherwydd bod ap yr oeddech chi'n ei ddefnyddio wedi damwain. Pan fydd apiau'n chwalu, weithiau bydd y sgrin yn rhewi, gan ei gwneud hi'n amhosibl i chi gylchdroi eich iPad.

beth yw iphone brics

Cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor y switcher app. Yna, caewch allan o'r app sy'n achosi trafferthion trwy ei droi i fyny ac i ffwrdd o ben y sgrin. Os yw'r ap yn parhau i chwalu'ch iPad drosodd a throsodd, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i un arall!

I Bopeth Trowch, Trowch, Trowch

Y tro nesaf y byddwch chi'n gweld ffrind yn llywio eu iPad i'r chwith ac i'r dde oherwydd eu Ni fydd iPad yn cylchdroi, rhowch law iddyn nhw - rydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!

Diolch am ddarllen,
David P.