iPad Ddim yn Cysylltu â WiFi? Dyma Pam a The Real Fix!

Ipad Not Connecting Wifi

Nid yw'ch iPad yn cysylltu â Wi-Fi ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Bob tro y ceisiwch ymweld â gwefan, nid yw'n llwytho. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'ch iPad yn cysylltu â Wi-Fi a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Llawer o'r amser, nid yw'ch iPad yn cysylltu â Wi-Fi oherwydd mân wall meddalwedd. Weithiau, gall troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys y broblem.pam mae fy bar batri iphone yn felyn

Agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Yna, tapiwch y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i'w droi yn ôl ymlaen.

Ailgychwyn Eich iPad

Os nad oedd troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn gweithio, ceisiwch ailgychwyn eich iPad. Mae'n bosibl bod meddalwedd eich iPad wedi damwain, a allai ei atal rhag cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi.

Mae pwyso a dal y botwm pŵer ar “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPad yn ôl.

pam nad yw fy icloud yn cefnogi

Ailgychwyn Eich Llwybrydd

Tra'ch bod chi'n ailgychwyn eich iPad, trowch eich llwybrydd i ffwrdd ac yn ôl ymlaen hefyd. Pan na fydd eich iPad yn cysylltu â Wi-Fi, weithiau eich llwybrydd sydd ar fai. Er mwyn ei ailgychwyn, dim ond ei ddad-blygio o'r wal a'i blygio'n ôl i mewn!Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi ac Ailgysylltwch

Nawr ein bod ni wedi gweithio trwy'r atebion sylfaenol, mae'n bryd symud ymlaen i rai camau datrys problemau mwy manwl. Yn gyntaf, byddwn yn ceisio anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi ar eich iPad.

Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPad â rhwydwaith Wi-Fi newydd am y tro cyntaf, mae'n arbed data am y rhwydwaith a Sut i gysylltu ag ef. Os bydd rhywbeth yn newid o ran sut mae'ch iPad yn cysylltu â'r rhwydwaith (e.e. gwnaethoch chi newid y cyfrinair), bydd anghofio'r rhwydwaith yn rhoi cychwyn newydd iddo.

batri iphone yn marw yn 40 oed

Ar agor Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch y botwm glas “i” wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi. Yna, tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

Nawr bod y rhwydwaith Wi-Fi wedi'i anghofio, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapio ar enw eich rhwydwaith. Rhowch eich cyfrinair Wi-Fi i weld a fydd eich iPad yn cysylltu â Wi-Fi. Os na, symudwch ymlaen i'n cam datrys problemau meddalwedd iPad terfynol!

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith Eich iPad

Y cam datrys problemau olaf pan nad yw'ch iPad yn cysylltu â Wi-Fi yw ailosod ei osodiadau rhwydwaith. Bydd hyn yn adfer holl Wi-Fi, Bluetooth, Cellog a Gosodiadau VPN i ddiffygion ffatri. Ar ôl ailosod gosodiadau'r rhwydwaith, bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrinair Wi-Fi ac ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth.

pam nad yw fy ipad yn codi tâl wrth ei blygio i mewn

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch eich cod pas iPad, yna tapiwch Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith i gadarnhau. Bydd eich iPad yn diffodd, yn perfformio'r ailosod, yna'n troi yn ôl ymlaen.

ailosod gosodiadau rhwydwaith ipad

Trwsio Materion Llwybrydd

Os yw eich iPad o hyd peidiwch â chysylltu â Wi-Fi ar ôl i chi ailosod gosodiadau'r rhwydwaith, mae'n bryd datrys problemau gyda'ch llwybrydd diwifr. Edrychwch ar erthygl arall i ddysgu sut trwsio problemau gyda'ch llwybrydd Wi-Fi !

Atgyweirio Eich iPad

Efallai nad yw'ch iPad yn cysylltu ag ef oherwydd bod ei antena Wi-Fi wedi torri. Mewn rhai iPads, mae'r antena Wi-Fi hefyd yn cysylltu â dyfeisiau Bluetooth. Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth cysylltu'ch iPad â Wi-Fi a Bluetooth, efallai eich bod chi'n delio ag antena wedi torri.

Os oes gennych AppleCare +, trefnu apwyntiad Bar Athrylith a dewch â'ch iPad i'ch Apple Store lleol. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio a fydd yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch mewn cyn lleied â 60 munud. Byddant yn trwsio'ch iPad yn y fan a'r lle ac yn gorchuddio'r atgyweiriad gyda gwarant oes.

Wedi'i Gysylltu â Wi-Fi Unwaith eto!

Mae eich iPad yn cysylltu â Wi-Fi eto a gallwch barhau i ddefnyddio'ch hoff apiau neu bori trwy'r we. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol os oes angen help ar eich ffrindiau a'ch teulu pan nad yw eu iPad yn cysylltu â Wi-Fi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPad, gadewch ef yn yr adran sylwadau isod!