Mae fy iPhone yn Dal i ofyn am fy nghyfrinair ID Apple! Dyma The Real Fix.My Iphone Keeps Asking

Mae eich iPhone yn parhau i'ch annog i nodi'ch ID Apple ac nid ydych yn siŵr pam. Waeth faint o weithiau rydych chi'n ei deipio, mae'ch iPhone yn dal i ofyn am eich ID Apple. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID !Ailgychwyn Eich iPhone

Ailgychwyn eich iPhone yw'r peth cyntaf i geisio pan fydd yn parhau i ofyn am eich cyfrinair Apple ID. Efallai bod eich iPhone yn profi mân wall yn unig!Pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos os oes gennych iPhone model iPhone 8 neu hŷn. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint tan ar yr un pryd llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.

Yn y naill achos neu'r llall, swipe yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone i lawr. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer neu'r botwm ochr eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin i droi eich iPhone yn ôl.Gwnewch yn siŵr bod pob un o'ch apiau'n gyfredol

Weithiau pan fydd app yn methu â lawrlwytho na diweddaru, gall fynd yn sownd mewn dolen ddiddiwedd o ofyn am eich cyfrinair Apple ID. Mae eich iPhone bob amser yn gofyn am eich ID Apple pan fyddwch chi'n gosod apiau newydd. Bydd eich iPhone hefyd yn eich annog i nodi'ch cyfrinair Apple ID bob tro y byddwch chi'n diweddaru app yn dibynnu ar sut mae'ch Gosodiadau Amser Sgrin wedi'u ffurfweddu.

Yn gyntaf, agored Siop app a thapio ar y Diweddariadau tab ar waelod yr arddangosfa. Yna, tap Diweddarwch Bawb ar ochr dde'r sgrin. Bydd hyn yn diweddaru pob un o'ch apiau gyda diweddariad newydd ar gael.sut i droi ringer ar iphone

diweddaru pob ap ar iphone

Nesaf, ewch i sgrin Cartref eich iPhone a chwiliwch am apiau sy'n dweud “Aros ...”. Mae'r rhain yn apiau sy'n aros i gael eu gosod neu eu diweddaru, a allai fod yn sbarduno'ch iPhone i ddal i ofyn am eich ID Apple.

Os yw ap yn dweud “Aros…”, tapiwch ei eicon i ddechrau'r broses osod neu ddiweddaru. Edrychwch ar ein herthygl arall i gael mwy o wybodaeth am beth i'w wneud ag apiau yn sownd yn aros .

Diweddarwch Eich iPhone

Mae'n bosibl bod eich iPhone yn dal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID oherwydd ei fod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iOS. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a gwiriwch i weld a oes diweddariad iOS ar gael. Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad iOS ar gael ar eich iPhone!

diweddaru iphone i ios 12

Mewngofnodi Ac Allan O ID Apple

Mae mewngofnodi ac allan o'ch ID Apple fel ailgychwyn eich iPhone, ond ar gyfer eich ID Apple. Efallai y bydd allgofnodi ac yn ôl i mewn yn trwsio glitch sy'n achosi i'ch iPhone ddal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID.

Agorwch Gosodiadau a tap ar eich enw ar frig y sgrin. Sgroliwch yr holl ffordd i lawr y ddewislen hon a thapio Llofnodi . Os yw Find My iPhone ymlaen, bydd yn rhaid i chi nodi'ch cyfrinair Apple ID i'w ddiffodd.

Ar ôl i chi arwyddo allan, gallwch dapio Mewngofnodi ar yr un ddewislen i fewngofnodi yn ôl i'ch ID Apple.

Trowch FaceTime & iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae FaceTime ac iMessage yn ddau o'r apiau mwyaf poblogaidd sydd wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'ch ID Apple. Pan fydd gennych unrhyw broblem gyda'ch ID Apple, gall diffodd FaceTime ac iMessage ddatrys y broblem.

Yn gyntaf, gadewch i ni ddiffodd FaceTime. Ar agor Gosodiadau a thapio Amser Amser . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl FaceTime ar frig y ddewislen i'w ddiffodd. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh eto i droi FaceTime ymlaen eto. Efallai y bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrinair Apple ID ac Apple ID pan fyddwch chi'n troi FaceTime yn ôl.

Nesaf, trowch iMessage i ffwrdd trwy agor Gosodiadau a thapio Negeseuon . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl iMessage ar frig y sgrin i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i droi iMessage yn ôl. Efallai y gofynnir i chi ail-ymddangos eich cyfrinair Apple ID a Apple ID pan fyddwch chi'n troi iMessage ymlaen eto.

Gwiriwch Statws Gweinydd Apple

Weithiau byddwch chi'n profi problemau ID Apple ar eich iPhone pan fydd Gweinyddwyr Apple i lawr. Efallai bod Apple yn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, neu efallai bod eu gweinyddwyr yn profi traffig trwm.

Fflam gefell 69 angel rhif

Edrychwch ar Tudalen Statws Gweinydd Apple a gwnewch yn siŵr bod dot gwyrdd wrth ymyl Apple ID. Os nad yw'r dot wrth ymyl Apple ID yn wyrdd, nid chi yw'r unig un sy'n profi problemau gyda'ch ID Apple!

Pan fydd y gweinyddwyr i lawr, dim ond un peth y gallwch chi ei wneud - byddwch yn amyneddgar! Byddan nhw i fyny eto mewn dim o dro.

Ailosod Eich Cyfrinair ID Apple

Weithiau gall newid eich cyfrinair Apple ID fynd â chi heibio i gylch diddiwedd o'ch iPhone yn gofyn am eich cyfrinair Apple ID. I ailosod eich cyfrinair Apple ID, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Nesaf, tap Cyfrinair a Diogelwch -> Newid cyfrinair . Fe'ch anogir i fynd i mewn i god pas eich iPhone a chreu cyfrinair Apple ID newydd.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Diweddariad firmware dyfais (DFU) adfer yw'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei berfformio ar eich iPhone. Mae hyn yn adfer yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPhone, sy'n caniatáu inni ddileu'r posibilrwydd o broblem meddalwedd.

Os yw'ch iPhone yn dal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID ar ôl i chi gwblhau adferiad DFU, mae'n debygol y bydd problem gyda'ch cyfrif ID Apple mai dim ond un o weithwyr Apple all ei drwsio.

Rwy'n argymell creu copi wrth gefn o iPhone cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU. Ar ôl i chi gael copi wrth gefn, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU .

Cysylltwch â Apple Support

Mae rhai materion ID Apple yn gymhleth iawn a dim ond gweithiwr Apple sy'n gallu eu datrys. Pennaeth i Tudalen gymorth Apple a chlicio iPhone -> ID Apple & iCloud , lle bydd gennych yr opsiwn i sefydlu galwad gyda gweithiwr Apple. Gallwch hefyd sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol a chael Athrylith neu dechnoleg i edrych arno!

Stop Gofyn Am Fy ID Apple!

Mae problemau ID Apple yn gymhleth, yn rhwystredig, ac weithiau'n ddryslyd, felly rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi'ch helpu chi i ddatrys y broblem gyda'ch iPhone. Os gwnaeth, rhannwch ef ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich teulu, ffrindiau, a dilynwyr yn gwybod beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn parhau i ofyn am eu cyfrinair Apple ID. Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill i mi isod yn yr adran sylwadau!