Pam nad yw fy siop apiau iPhone yn gweithio neu'n wag? Dyma The Fix!

Why Is My Iphone App Store Not Working

Rydych chi newydd glywed am ap newydd cŵl ac rydych chi'n barod i roi cynnig arno, ond pan fyddwch chi'n agor yr App Store i'w lawrlwytho, mae'r sgrin naill ai yn wag neu llwytho sownd . Rydych chi'n siŵr nad yw'n fater caledwedd, oherwydd mae pob un o'ch apiau eraill yn gweithio'n berffaith - felly mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth arall. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'r App Store iPhone yn gweithio neu'n wag , a sut i ddatrys y broblem fel bod yr App Store yn dechrau llwytho eto ar eich iPhone, iPad, neu iPod.

Yr Atgyweiriad: Beth i'w Wneud Pan nad yw'r App Store yn Gweithio Ar Eich iPhone, iPad, neu iPod

Byddaf yn defnyddio iPhone ar gyfer y llwybr cerdded hwn, ond mae'r broses ar gyfer trwsio'r App Store ar iPad ac iPod yn union yr un peth. Os oes gennych iPad neu iPod, mae croeso i chi amnewid eich dyfais pryd bynnag y gwelwch iPhone yn yr erthygl hon.Caewch ac Ailagor yr App Store

Weithiau gall glitches bach gyda'r App Store ei atal rhag cysylltu â'r rhyngrwyd, a phan fydd hynny'n digwydd, nid yw'n llwytho o gwbl. Y peth cyntaf i geisio yw cau'r app App Store a'i agor eto.I gau'r App Store, cliciwch ddwywaith ar y Botwm Cartref ar eich iPhone i agor switcher yr app. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, ewch i fyny o'r gwaelod iawn i ganol y sgrin. Daliwch eich bys yng nghanol y sgrin nes bod switcher yr ap yn agor.Gallwch swipe yn ôl ac ymlaen i weld yr holl apiau sydd ar agor ar eich iPhone. Pan ddewch o hyd i App Store, defnyddiwch eich bys i ei droi oddi ar ben y sgrin . Nid yw'n syniad gwael cau pob un o'r apiau, rhag ofn bod un gwahanol wedi damwain.

Am Gau Apps Ar iPhone

Rwy'n argymell cau eich holl apiau allan unwaith bob dydd neu ddau, oherwydd er gwaethaf yr hyn y gallech fod wedi'i glywed, fe yn da ar gyfer eich bywyd batri iPhone. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, darllenwch ein herthygl sy'n profi pam mae cau eich apiau iPhone allan yn syniad da mewn gwirionedd , ac edrychwch ar ein fideo am fwy Awgrymiadau batri iPhone !Clirio'r Cache App Store

Nid oes llawer o bobl yn gwybod sut i wneud hynny, ond gall clirio storfa'r App Store ddatrys pob math o broblemau gyda'r App Store ar eich iPhone. I glirio'r storfa App Store, tapiwch 10 gwaith ar unrhyw eicon tab ar waelod sgrin yr App Store.

Er enghraifft, gallwch chi tapio 10 gwaith ar y Heddiw tab i glirio'r storfa. Ni fydd yr App Store yn ail-lwytho, mor agos ac ailagor yr app App Store wedyn.

storfa storfa app iphone glir

Gwiriwch Dudalen Statws System Apple

Mae'n bosibl nad yw'r App Store yn gweithio ar eich iPhone oherwydd problem gyda gweinyddwyr Apple. Edrychwch ar Tudalen Statws System Apple a gwnewch yn siŵr bod y dotiau'n wyrdd, yn enwedig yr un cyntaf wrth ymyl App Store.

Os nad yw'r dot hwn neu lawer o rai eraill yn wyrdd, mae Apple yn profi rhai problemau ac nid oes unrhyw beth o'i le ar eich iPhone. Mae Apple fel arfer yn datrys y materion hyn yn eithaf cyflym, felly eich bet orau yw bod yn amyneddgar a gwirio'n ôl yn nes ymlaen.

Gwiriwch Eich Gosodiadau Dyddiad ac Amser

Os nad yw Gosodiadau Dyddiad ac Amser eich iPhone wedi'i sefydlu'n gywir, gall achosi pob math o broblemau ar eich iPhone - gan gynnwys yr un hon! Agor Gosodiadau a thapio cyffredinol . Yna, tap Dyddiad ac Amser a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf i'w osod i Gosod yn Awtomatig.

gwirio gosodiadau dyddiad ac amser iphone

Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Pan nad yw’r App Store yn llwytho, y peth nesaf y mae angen i ni ei wirio yw cysylltiad eich iPhone â’r rhyngrwyd. Hyd yn oed os yw apiau neu wefannau eraill yn gweithio ar eich dyfais, rhowch gynnig arni. Mae'r App Store yn defnyddio technoleg wahanol nag apiau a gwefannau eraill - byddwn yn siarad am hynny yn nes ymlaen.

Os ydych chi eisoes ar Wi-Fi, rydyn ni'n mynd i'w ddiffodd ac agor yr App Store eto i weld a yw'n gweithio. Pan fyddwch chi'n diffodd Wi-Fi, bydd eich iPhone yn newid i'w gysylltiad data diwifr, y gellir ei alw'n LTE, 3G, 4G, neu 5G, yn dibynnu ar eich cludwr diwifr a chryfder y signal.

Os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, rydyn ni'n mynd i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol ac agor yr App Store eto.

Sut I Brofi Cysylltiad Eich iPhone â'r Rhyngrwyd

Mae'n hawdd profi cysylltiad eich iPhone â'r rhyngrwyd. Yn gyntaf, agored Gosodiadau a thapio Wi-Fi .

Fe welwch switsh wrth ymyl Wi-Fi ar ben y sgrin. Os yw'r switsh yn wyrdd (neu ymlaen), yna mae eich iPhone yn cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi lle bynnag y bo modd. Os yw'r switsh yn llwyd (neu i ffwrdd), nid yw'ch iPhone byth yn cysylltu â Wi-Fi a dim ond yn cysylltu â'r rhyngrwyd gan ddefnyddio data cellog trwy'ch cynllun ffôn symudol.

Awgrymiadau Wi-Fi

 • Dim ond os ydych chi wedi cysylltu â nhw yn y gorffennol y bydd eich iPhone yn cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi - ni fydd byth yn “cysylltu” â rhwydwaith Wi-Fi newydd ar ei ben ei hun.
 • Os ydych chi wedi bod yn mynd dros eich lwfans data misol gyda'ch cludwr diwifr, hwn gallai fod y broblem - edrychwch ar ein herthygl o'r enw Beth sy'n Defnyddio Data Ar iPhone? i ddysgu mwy, neu edrych ar UpPhone’s cynllunio offeryn cymharu i ddod o hyd i gynllun ffôn symudol gwell gyda mwy o ddata.

Tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl, yna tapiwch ar enw'r rhwydwaith rydych chi am gysylltu eich iPhone ag ef.

Sut ydw i'n gwybod a yw fy iPhone eisoes wedi'i gysylltu â Wi-Fi?

Os gwelwch farc gwirio glas wrth ymyl enw rhwydwaith Wi-Fi, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw.

Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Weithiau gellir gosod materion syml trwy droi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl. I wneud hyn, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir y botwm Cwsg / deffro) nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone gydag Face ID, pwyswch a dal y botwm ochr a naill ai botwm cyfaint nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.

Sychwch y cylch gyda'r eicon pŵer ar draws y sgrin i ddiffodd eich iPhone. Gall eich iPhone gymryd hyd at 30 eiliad i ddiffodd yn llwyr.

I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer neu ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Agorwch yr App Store eto i weld a yw'n gweithio.

Diweddarwch Eich iPhone

Gallai diweddaru eich iPhone o bosibl drwsio mater meddalwedd sy'n atal yr App Store rhag gweithio'n iawn. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod neu Gosod Nawr os oes diweddariad ar gael.

ystyr breuddwydio eich bod chi'n feichiog

diweddariad i ios 14.4

Ar ôl diweddaru eich iPhone, agorwch yr App Store a gweld a yw'r broblem yn sefydlog. Symudwch ymlaen i'r cam nesaf os yw'r App Store yn dal yn wag neu ddim yn gweithio.

Mewngofnodi O'r App Store Ac Yn Ôl Mewn

Weithiau, gellir datrys problemau wrth lwytho'r App Store trwy arwyddo allan ac yn ôl gyda'ch ID Apple. Efallai eich bod yn pendroni sut y gallwch chi arwyddo allan o'r App Store heb allu ei gael i mewn yr App Store, ond mae'n hawdd - dilynwch y camau syml hyn:

Yn gyntaf, agored Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Sgroliwch i lawr a thapio Llofnodi .

Nawr eich bod wedi llofnodi, mae'n bryd arwyddo yn ôl. Tapiwch y Mewngofnodi botwm a nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair .

Gwnewch yn siŵr bod Port 80 a 443 ar Agor

Nid wyf yn mynd yn rhy dechnegol yma, ond digon yw dweud bod eich iPhone yn defnyddio porthladdoedd lluosog i gysylltu â'r rhyngrwyd. Yn ôl y rhestr swyddogol Apple o'r porthladdoedd maen nhw'n eu defnyddio , porthladd 80 a 443 yw'r ddau borthladd y maen nhw'n eu defnyddio ar gyfer cysylltu â'r App Store ac iTunes. Os yw un o'r porthladdoedd hyn wedi'i rwystro, efallai na fydd yr App Store yn llwytho.

Sut mae gwirio a yw porthladd ar agor?

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon ar yr un iPhone rydych chi'n cael y broblem ag ef, mae porthladd 80 yn gweithio'n iawn, oherwydd bod eich iPhone yn cysylltu â payetteforward.com wrth ddefnyddio porthladd 80. I wirio porthladd 443, ewch i Google . Os yw'n llwytho, mae porthladd 443 yn gweithio'n iawn. Os nad yw'r naill neu'r llall yn llwytho, symudwch ymlaen i'r adran o'r enw Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith isod.

Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi

Bydd anghofio eich rhwydwaith Wi-Fi yn caniatáu i'ch iPhone sefydlu cysylltiad hollol newydd â'r rhwydwaith. Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n arbed gwybodaeth am sut i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Mae anghofio’r rhwydwaith yn rhoi cychwyn cwbl ffres iddo ef a’ch iPhone, a allai drwsio mater cysylltedd.

Agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Tap ar yr eicon gwybodaeth “i” glas i'r dde o'ch rhwydwaith Wi-Fi, yna tapiwch Anghofiwch y Rhwydwaith hwn . Tap Anghofiwch i gadarnhau eich penderfyniad.

anghofio rhwydwaith wifi ar eich iphone

Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a tap ar eich rhwydwaith o dan Rhwydweithiau Eraill . Ail-ddangoswch eich cyfrinair Wi-Fi i ailgysylltu â'r rhwydwaith.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os nad yw'r App Store yn gweithio ar eich iPhone o hyd, mae'n bryd Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Mae Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith yn “anghofio” yr holl rwydweithiau Wi-Fi rydych chi erioed wedi cysylltu â nhw, felly peidiwch ag anghofio ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi cartref yn Gosodiadau -> Wi-Fi ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn. Mae'r ailosodiad hwn hefyd yn adfer yr holl leoliadau Cellog, Bluetooth a VPN i ddiffygion ffatri. Nid bwled hud yw Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith, ond mae'n trwsio llawer o broblemau cysylltedd rhyngrwyd ar iPhones.

I Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch god post eich iPhone, yna tapiwch Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau'r ailosodiad.

Yn ôl i fyny Eich iPhone

Cyn symud ymlaen i'r cam datrys problemau nesaf, rydym yn argymell arbed copi wrth gefn o'ch iPhone. Mae copi wrth gefn yn gopi o'r holl ddata ar eich iPhone, gan gynnwys eich cysylltiadau, ffotograffau ac apiau. Mae tair ffordd wahanol i ategu eich iPhone, a byddwn yn eich tywys trwy bob dull isod.

Cefnogi Eich iPhone I iCloud

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap iCloud .
 3. Tap Gwneud copi wrth gefn .
 4. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl iCloud Backup yn wyrdd, sy'n dangos ei fod ymlaen.
 5. Tap Yn ôl i fyny nawr .

Nodyn: Mae angen cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi i gefnogi iCloud.

Cefnogi Eich iPhone I iTunes

Os ydych chi'n berchen ar gyfrifiadur personol neu Mac sy'n rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn, byddwch chi'n defnyddio iTunes wrth gefn i'ch iPhone i'ch cyfrifiadur.

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur personol neu Mac.
 3. Cliciwch ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf iTunes.
 4. O dan Copïau wrth gefn , cliciwch y cylch wrth ymyl Y Cyfrifiadur hwn a'r blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn iPhone .
 5. Os gofynnir i chi, nodwch gyfrinair eich cyfrifiadur i amgryptio'r copi wrth gefn.
 6. Cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Cefnogi Eich iPhone I'w Darganfod

Os ydych chi'n berchen ar Mac sy'n rhedeg macOS 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch chi'n defnyddio Finder wrth gefn eich iPhone i'ch cyfrifiadur.

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch Mac gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Darganfyddwr Agored.
 3. Cliciwch ar eich iPhone o dan Lleoliadau ar ochr chwith Finder.
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPhone i'r Mac hwn .
 5. Gwiriwch y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol a nodwch eich cyfrinair Mac.
 6. Cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

DFU Adfer Eich iPhone

Adferiad DFU yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr. Mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, linell wrth linell. Pan fydd yr adferiad wedi'i gwblhau, bydd fel petaech yn tynnu'ch iPhone allan o'r blwch am y tro cyntaf.

Sicrhewch fod gennych gefn iPhone cyn gwneud y cam hwn! Heb gefn, byddwch yn colli'r holl wybodaeth a arbedir ar eich iPhone ar hyn o bryd. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl ar sut i DFU adfer eich iPhone .

Sut I Gael Cymorth Gan Afal Pan Nid yw'r App Store yn Gweithio

Agorwch yr app Mail neu Safari a cheisiwch ddefnyddio'r we. Allwch chi lywio i wefannau neu lawrlwytho'ch e-bost? Os ydych chi wedi dilyn yr holl gamau uchod ac mae'r rhyngrwyd yn gweithio, mae siawns o 99.9% bod y broblem yn gysylltiedig â meddalwedd. Y lle gorau i ddechrau am gael cefnogaeth meddalwedd gan Apple .

Os yw'ch iPhone wedi bod yn ymddwyn yn rhyfedd neu wedi'i ddifrodi'n ddiweddar ac nad yw'r App Store wedi gweithio, efallai bod rhywbeth arall yn digwydd. Eich opsiwn gorau yw ewch i wefan Apple i wneud apwyntiad yn y Genius Bar, neu ddefnyddio eu gwasanaeth atgyweirio post-mewn.

Siop App iPhone: Gweithio Eto!

Fel y gwelsom, mae yna llawer o'r rhesymau pam nad yw'r iPhone App Store efallai'n gweithio, ond gydag ychydig o amynedd, rwy'n siŵr y gallwch chi ei drwsio. Mae gweithwyr Apple yn clywed, “Mae fy App Store yn wag!” drwy’r amser, ac fel y gwnaethom drafod, mae’n broblem feddalwedd 99% o’r amser. Nawr hoffwn glywed gennych: Pa ddatrysiad a barodd i'r App Store ddechrau llwytho eto ar eich iPhone? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.