Botymau Cyfrol iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!Iphone Volume Buttons Not Working

Nid yw'r botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio ac nid ydych yn gwybod pam. Mae seiniau'n chwarae'n rhy feddal neu'n rhy uchel ac mae'n dechrau mynd yn rhwystredig. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan nad yw botymau cyfaint eich iPhone yn gweithio !Ydy'r Botymau'n Sownd, Neu Allwch Chi Bwyso Nhw I Lawr?

Dyma'r cwestiynau cyntaf y mae'n rhaid i chi eu gofyn i'ch hun pan nad yw botymau cyfaint eich iPhone yn gweithio:  1. A yw'r botymau'n sownd i lawr fel na allwch eu pwyso o gwbl?
  2. Allwch chi wasgu'r botymau i lawr, ond does dim yn digwydd ar y sgrin?

Mae gan bob problem set unigryw o gamau datrys problemau, felly byddaf yn torri'r erthygl hon i lawr trwy fynd i'r afael â senario un yn gyntaf, a senario dau eiliad.

Defnyddiwch y Llithrydd Cyfrol Yn Yr App Gosodiadau

Er nad yw'ch botymau cyfaint iPhone corfforol yn gweithio, gallwch chi bob amser addasu'r cyfaint ringer yn yr app Gosodiadau. Mynd i Gosodiadau -> Swnio a Haptics . I addasu cyfaint y ringer, defnyddiwch fys i lusgo'r llithrydd.Po bellaf y byddwch yn llusgo'r llithrydd, y tawelaf y bydd eich iPhone yn ei ganu. Po bellaf i'r dde y llusgwch y llithrydd, yr uchaf y bydd yn ei ganu. Pan lusgwch y llithrydd, bydd pop-up yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa i adael i chi wybod bod cyfaint y ringer wedi'i addasu.

Bydd apiau sy'n chwarae caneuon, podlediadau, neu fideos hefyd â llithrydd y gallwch ei ddefnyddio i addasu'r gyfrol. Er enghraifft, gadewch inni edrych ar yr app Music. Ger gwaelod y sgrin, fe welwch llithrydd llorweddol y gallwch ei ddefnyddio i addasu cyfaint y gân rydych chi'n gwrando arni! Bydd gan yr app Podcasts a'ch hoff apiau ffrydio fideo gynllun tebyg hefyd.gweithio mewn miami heb bapurau

Mae Botymau Cyfrol fy iPhone Yn Sownd I Lawr!

Yn anffodus, os yw'r botymau cyfaint yn hollol sownd, does dim llawer y gallwch chi ei wneud. Llawer o'r amser, gall casys rwber rhad jamio'r botymau ar eich iPhone. Ceisiwch dynnu'r achos oddi ar eich iPhone a phwyso'r botymau cyfaint eto.

Os ydyn nhw dal i gael eu jamio, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone. Sgroliwch i lawr i waelod yr erthygl hon i archwilio'ch opsiynau atgyweirio botwm cyfaint!

Atgyweiriad Dros Dro ar gyfer Botymau Cyfrol Sownd

Os yw'r botymau cyfaint yn sownd ac na allwch atgyweirio'ch iPhone unrhyw bryd yn fuan, gallwch ddefnyddio AssistiveTouch! Mae AssistiveTouch yn rhoi botwm rhithwir ar arddangosfa eich iPhone sydd â llawer o'r un swyddogaeth â'r botymau corfforol.

I droi AssistiveTouch ymlaen, ewch i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cyffwrdd -> AssistiveTouch . Trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch - bydd y botwm rhithwir yn ymddangos.

trowch ymlaen assistivetouch ios 13

I ddefnyddio AssistiveTouch fel botwm cyfaint, tapiwch y botwm rhithwir a tapiwch Dyfais . Fe welwch opsiwn i addasu'r gyfrol i fyny neu i lawr, yn union fel y gallwch chi ei wneud gyda botymau cyfaint swyddogaethol!

Gallaf Bwyso i Lawr y Botymau Cyfrol, Ond Nid oes Dim yn Digwydd!

Os gallwch chi ddal i wasgu'r botymau cyfaint i lawr, efallai y byddwch chi mewn lwc! Er nad oes dim yn digwydd pan fyddwch chi'n pwyso'r botymau cyfaint i lawr, gallai hyn fod yn ganlyniad a meddalwedd broblem . Dilynwch y camau datrys problemau isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam nad yw botymau cyfaint eich iPhone yn gweithio!

Ailosod Caled Eich iPhone

Mae'n bosib bod y feddalwedd wedi damwain, gan rewi'ch iPhone. Felly, pan bwyswch y botymau cyfaint ar eich iPhone, nid oes dim yn digwydd. Trwy ailosod yn galed, bydd eich iPhone yn cael ei orfodi i ddiffodd ac yn ôl. Bydd yr ailosodiad caled yn dadrewi'ch iPhone a gobeithio trwsio'r broblem botwm cyfaint.

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i ailosod eich iPhone yn galed yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

  • iPhone 6s ac yn gynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 7 & iPhone 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 8, 8 Plus, ac X. : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos.

Trowch ymlaen Newid Gyda Botymau

Os ydych chi'n ceisio cynyddu neu leihau cyfaint y ringer ar eich iPhone gan ddefnyddio'r botymau cyfaint, gwnewch yn siŵr Newid gyda Botymau yn cael ei droi ymlaen. Os yw'r gosodiad hwn i ffwrdd, bydd y botymau cyfaint ond yn addasu'r gyfrol ar gyfer pethau fel cerddoriaeth, podlediadau, a fideos pan fyddant yn cael eu chwarae trwy glustffonau neu siaradwyr eich iPhone.

Mynd i Gosodiadau -> Swnio a Haptics a throwch y switsh nesaf at Change with Buttons. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd!

Rhowch Eich iPhone Mewn Modd DFU

Adferiad DFU (diweddariad firmware dyfais) yw'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei berfformio ar iPhone. Mae'r “F” yn adfer DFU yn sefyll firmware , y rhaglennu ar eich iPhone sy'n rheoli ei galedwedd. Os nad yw'r botymau cyfaint yn gweithio, rhoi eich iPhone yn y modd DFU allai ddatrys y broblem!

Atgyweirio Botymau Cyfrol

Os nad yw'r botymau cyfaint yn dal i weithio ar ôl i chi berfformio adferiad DFU, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone. Ar iPhone cynnar, nid oedd botymau cyfaint wedi'u torri yn rhy fawr o fargen oherwydd y cyfan a wnaethant oedd addasu'r gyfrol. Nawr, mae botymau cyfaint yn bwysicach o lawer oherwydd eu bod wedi cael eu defnyddio i gymryd sgrinluniau ar iPhone X ac ailosod yr iPhone 7, 8, ac X yn galed.

Sefydlu apwyntiad yn yr Apple Store yn agos atoch chi a gweld beth allan nhw ei wneud i chi. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio iPhone sy'n anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i'ch cartref neu'ch swyddfa. Byddant yn trwsio'r botymau cyfaint sydd wedi torri yn y fan a'r lle ac yn gorchuddio'r atgyweiriad gyda gwarant oes.

Trowch i fyny'r gyfrol!

Mae eich botymau cyfaint yn gweithio eto! Y tro nesaf nad yw botymau cyfaint eich iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod ble i ddod i ddatrys y broblem. Gadewch sylw i mi isod a gadewch imi wybod pa atgyweiriad a ddatrysodd broblem eich iPhone!

Diolch am ddarllen,
David L.