Ni fydd fy iPhone wrth gefn i iCloud! Dyma The Real Fix.My Iphone Won T Backup Icloud

Bob bore, byddwch chi'n deffro i ddarganfod nad yw eich iPhone wedi cael cefnogaeth iCloud mewn dyddiau neu wythnosau, ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Neu efallai eich bod chi'n ceisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone â llaw, ond rydych chi'n dal i gael negeseuon gwall. Cyn i chi weiddi “Nid yw fy iPhone wedi gwneud copi wrth gefn i iCloud!” wrth y gath, dylech wybod bod hon yn broblem gyffredin iawn ar iPhone ac mae'r atgyweiriad yn syml. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn i iCloud .Faint o amser mae'n ei gymryd i'r drwydded waith gyrraedd ar ôl gwneud cais amdani?

Pam na Fydda i'n copi wrth gefn o iPhone i iCloud?

Mae yna nifer o resymau efallai na fydd eich iPhone yn gallu gwneud copi wrth gefn i iCloud. Yn ffodus, mae'r mwyafrif yn gymharol hawdd i'w trwsio. Er mwyn i gefn wrth gefn iCloud weithio, mae angen cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi ac mae angen digon o le storio ar iCloud i storio'ch copi wrth gefn - felly dyna lle byddwn ni'n cychwyn. Byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'r ddau fater mwyaf cyffredin hynny sy'n ymyrryd â chopïau wrth gefn iCloud: dim cysylltiad Wi-Fi a dim digon o le storio iCloud.Nodyn: Er mwyn i gopïau wrth gefn iCloud weithio dros nos, Mae angen i 4 peth ddigwydd: Mae angen cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi, mae'n rhaid bod digon o le storio iCloud ar gael, mae angen plygio'r iPhone i mewn, ac mae'n rhaid i'r sgrin fod i ffwrdd (sy'n golygu bod eich iPhone yn cysgu) .

1. Gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i Gysylltu â Wi-Fi

Dim ond oherwydd maint y data y gellir ei ategu mewn copi wrth gefn sengl y mae copïau wrth gefn iCloud yn gweithio. Os nad oedd eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, fe allech chi losgi trwy'ch cynllun data diwifr cyfan dros nos. Hyd yn oed os oes gennych ddata diderfyn, mae fel arfer yn arafach na Wi-Fi a gallai'r copi wrth gefn yn llythrennol gymryd dyddiau i'w gwblhau. Dyma sut i sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi: 1. Ar agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Tap Wi-Fi ar ben y sgrin.
 3. Tapiwch y rhwydwaith Wi-Fi yr hoffech chi gysylltu ag ef.
 4. Teipiwch gyfrinair y rhwydwaith os gofynnir i chi a gwasgwch y Ymunwch botwm ar gornel dde uchaf y sgrin.

Nawr eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi, ceisiwch berfformio copi wrth gefn iCloud trwy wneud y canlynol:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap ar eich enw ar frig yr arddangosfa.
 3. Tap iCloud .
 4. Tap copi wrth gefn iCloud . Sicrhewch fod y switsh nesaf at iCloud Backup yn cael ei droi ymlaen.
 5. Tap Yn ôl i fyny nawr .2. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o storio iCloud

Rheswm arall y gallai eich copïau wrth gefn iCloud fod yn methu yw oherwydd diffyg storio iCloud. I wirio'ch storfa iCloud sydd ar gael, gwnewch y canlynol:

ni fydd youtube yn chwarae ar fy ffôn
 1. Ar agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Tap ar eich enw ar frig yr arddangosfa
 3. Tap iCloud .

Ar frig y ddewislen hon, fe welwch statws eich storfa iCloud. Fel y gallwch weld, mae fy storfa iCloud yn llawn!

I reoli eich storfa iCloud, tap ar Rheoli Storio . Gallwch naill ai tapio ar app isod i reoli ei storfa iCloud, neu gallwch brynu mwy o le storio iCloud trwy dapio Uwchraddio .

Ar ôl i chi sicrhau bod gennych chi ddigon o storfa iCloud, ceisiwch ategu eich iPhone eto trwy ddilyn y camau uchod.

Llofnodwch Allan Ac Yn Ôl i'ch Cyfrif iCloud

Datrysiad posibl arall pan na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn i iCloud yw arwyddo allan o ac yn ôl i mewn i iCloud ar eich iPhone. Gall hyn drwsio unrhyw faterion gwirio a allai fod yn atal copïau wrth gefn iCloud rhag gweithio.

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Sgroliwch i lawr a thapio Cyfrifon a Chyfrineiriau .
 3. Sgroliwch i waelod y sgrin a thapio Llofnodi.
 4. Cadarnhewch eich bod am ddileu'r holl leoliadau a byddwch wedi'ch llofnodi allan a'ch ailgyfeirio i dudalen fewngofnodi iCloud.
 5. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair iCloud a dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin. Ar ôl i chi fewngofnodi yn ôl, ceisiwch ategu eich iPhone eto.

ni fydd gwefrydd iphone yn aros i mewn

A yw Llofnodi Allan o iCloud yn Dileu'r Ffeiliau Ar Fy iPhone yn Barhaol?

Mae ychydig o ddarllenwyr wedi gofyn am y naidlen sy'n ymddangos ar eich iPhone pan fyddwch chi'n arwyddo allan o iCloud. Dywed y neges y byddwch yn tynnu (neu'n dileu) data o'ch iPhone. Rwy'n deall yn iawn y pryder y mae llawer o bobl yn ei deimlo pan fyddant yn ei weld, ond does dim byd i boeni amdano.

Meddyliwch am iCloud fel adeilad recordiau sy'n cadw copïau o'r holl ffeiliau ar eich iPhone. Er eich bod yn eu tynnu o'ch iPhone, mae'ch holl ffeiliau'n cael eu storio yn iCloud Drive i'w cadw'n ddiogel. Pan fyddwch yn mewngofnodi yn ôl gyda'ch iPhone, bydd eich holl ddata yn ail-lwytho'ch iPhone yn awtomatig. Ni fyddwch yn colli unrhyw beth yn y broses.

4. Ailosod Pob Gosodiad

Os ydych chi'n dal i gael problemau wrth gefn eich iPhone i iCloud, mae'n bryd ailosod gosodiadau eich iPhone. Ni fydd y broses hon yn sychu unrhyw gynnwys o'ch ffôn - dim ond gosodiadau'r system fel cyfrineiriau rhwydwaith Wi-Fi, gosodiadau Hygyrchedd, ac ati. Yn ei dro, gall yr ailosodiad hwn ddileu unrhyw leoliadau sy'n ymyrryd â'ch copïau wrth gefn iCloud.

 1. Ar agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Tap cyffredinol .
 3. Sgroliwch i waelod y ddewislen a thapio Ail gychwyn .
 4. Dewiswch Ailosod Pob Gosodiad a chadarnhewch eich bod am symud ymlaen. Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, profwch eich trwy berfformio copi wrth gefn iCloud arall. Os nad yw'n gwneud copi wrth gefn, darllenwch ymlaen.

5. Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone Yn iTunes Neu Darganfyddwr

Os na wnaeth yr atebion uchod weithio, efallai y bydd angen i chi adfer eich dyfais. Cyn gwneud hyn, fodd bynnag, cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur a'i ategu gan ddefnyddio iTunes neu Finder (ar Macs yn rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd). I berfformio copi wrth gefn iTunes, dilynwch y camau hyn:

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio'r cebl USB a ddarperir ac agorwch iTunes.
 2. Cliciwch y botwm iPhone ar frig ffenestr iTunes.
 3. Edrychwch tuag at ganol y sgrin o dan y Backupsheading. Cliciwch y botwm wedi'i labelu Hyn
  cyfrifiadur
  o dan y pennawd Wrth Gefn yn Awtomatig. Yna, cliciwch y Yn ôl i fyny nawr botwm ar ochr dde'r sgrin i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes.

I wneud copi wrth gefn o'ch iPhone gan ddefnyddio Finder, ei gysylltu â chebl Mellt. Yna, cliciwch ar eich iPhone o dan Lleoliadau .

pam mae fy oriawr afal yn marw mor gyflym

Yn y Copïau wrth gefn adran, cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPhone i'r Mac hwn . Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

6. DFU Adfer Eich iPhone

Ar ôl i'ch copi wrth gefn ddod i ben, dilynwch ein tiwtorial ar sut i DFU adfer eich iPhone. Mae adferiad DFU yn wahanol i adferiad iPhone traddodiadol gan ei fod yn dileu gosodiadau meddalwedd a chaledwedd eich iPhone, gan glirio'ch iPhone o unrhyw faterion a bygiau posib. Mae'r math hwn o adferiad yn aml yn cael ei ystyried fel yr ateb diwedd-i-bawb ar gyfer glitches meddalwedd iOS.

iPhone Backing Up I iCloud Unwaith eto

Ac yno mae gennych chi: Mae eich data yn ddiogel oherwydd bod eich iPhone yn cefnogi iCloud unwaith eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud pan na fydd eu iPhone yn gwneud copi wrth gefn i iCloud. Os oes gennych unrhyw faterion iCloud eraill, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod!