Mae llinellau ar sgrin fy iPhone! Dyma'r ateb!

Hay L Neas En La Pantalla De Mi Iphone

Rydych chi'n gweld llinellau ar sgrin eich iPhone ac nid ydych chi'n siŵr pam. Mae'r broblem hon yn digwydd yn gyffredinol pan fydd cebl LCD eich iPhone wedi'i datgysylltu o'r motherboard neu'r motherboard, ond gallai hefyd fod yn broblem feddalwedd. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro pam mae llinellau ar sgrin eich iPhone ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem yn effeithiol .

methu cysylltu â wifi iphone

Diffoddwch ac ar eich iPhone

Yn gyntaf, gadewch i ni geisio diystyru problem feddalwedd fach. Bydd troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto yn caniatáu i'ch holl raglenni gau i lawr fel arfer, a allai ddatrys y broblem gan achosi i linellau ymddangos ar sgrin eich iPhone.Os oes gennych fodel iPhone 8 neu gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes ei fod yn ymddangos ar y sgrin swipe i ddiffodd . Ar iPhone X neu fodel mwy newydd, pwyswch a dal y botwm cyfaint a'r botwm ochr ar yr un pryd tan y llithrydd i ddiffodd .

Llithro'r eicon pŵer gwyn a choch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X ac yn ddiweddarach) nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.

Mewn rhai achosion, bydd y llinellau ar sgrin eich iPhone mor rhwystrol fel na fyddwch yn gallu gweld unrhyw beth ar y sgrin. Os yw llinellau ar sgrin eich iPhone yn rhwystro'ch barn yn llwyr, gallwch ei ddiffodd trwy ailgychwyn. Mae ailgychwyn yn troi eich iPhone ymlaen ac i ffwrdd yn sydyn.

Mae'r ffordd i ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar yr iPhone sydd gennych:beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gŵn bach
  • iPhone 6s a modelau cynharach - Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn fflachio ar y sgrin.
  • iPhone 7 ac iPhone 7 Plus - Pwyswch a dal y botwm Cyfrol i Lawr a'r botwm Power ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.
  • iPhone 8 a modelau mwy newydd - Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna'r botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, rhyddhewch y botwm ochr.

Gall gymryd 25-30 eiliad cyn i logo Apple ymddangos, felly byddwch yn amyneddgar a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi!

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Rydym yn argymell gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn gynted â phosibl os oes llinellau o hyd ar y sgrin. Efallai mai dyma'ch cyfle olaf i wneud copi wrth gefn os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi'n ddrwg neu'n dioddef o ddifrod hylif.

cuddio fy rhif pan fyddaf yn galw

Mae cefnogi'ch iPhone yn arbed copi o'r holl wybodaeth sydd ynddo. Mae hyn yn cynnwys eich lluniau, cysylltiadau, fideos, a mwy!

Gallwch ddefnyddio iTunes neu iCloud i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone. Fe fydd arnoch chi angen cebl Mellt a chyfrifiadur gydag iTunes i'w wneud copi wrth gefn o'ch iPhone yn iTunes . Os ydych chi am wneud a gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud Nid oes angen cebl na chyfrifiadur arnoch, ond bydd angen digon o le storio iCloud arnoch i achub y copi wrth gefn.

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Adfer Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yw'r math mwyaf manwl o adfer iPhone a dyma'r cam olaf y gallwn ei gymryd i ddiystyru mater meddalwedd. Mae'r math hwn o adfer yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, gan ei adfer i'w ddiffygion ffatri.

Rydym yn argymell yn fawr arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone cyn ei rhoi yn y modd DFU. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau atgyweirio sgrin

Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r llinellau ar sgrin eich iPhone yn ganlyniad i broblem caledwedd. Gall ddigwydd pan fyddwch chi'n gollwng eich iPhone ar wyneb caled neu os yw'ch iPhone yn agored i hylifau. Mae llinellau fertigol ar sgrin eich iPhone fel arfer yn ddangosydd nad yw'r cebl LCD bellach wedi'i gysylltu â'r motherboard.

Gwnewch apwyntiad yn eich Apple Store gerllaw i gwrdd â thechnegydd, yn enwedig os yw'ch iPhone wedi'i gwmpasu gan Gynllun Amddiffyn AppleCare +. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a fydd yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i'ch cartref neu'ch swyddfa. Byddant yno i'ch helpu chi i ddatrys y broblem llinellau fertigol ar eich iPhone mewn chwe deg munud!

Dim mwy o linellau!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i atgyweirio'ch iPhone neu ddod o hyd i opsiwn atgyweirio a fydd yn eich helpu i ailosod y sgrin cyn gynted â phosibl. Nawr eich bod chi'n gwybod pam mae llinellau ar sgrin eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda theulu a ffrindiau! Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych i ni yn yr adran sylwadau isod.

ni ddaw ipad ymlaen