Nid yw Meicroffon fy iPhone yn Gweithio! Dyma The Fix.My Iphone Microphone Is Not Working

Rydych chi'n eistedd yn eich swyddfa, yn aros am alwad ffôn gan eich pennaeth. Pan fydd hi'n galw o'r diwedd, rydych chi'n dweud “Helo?”, Dim ond i gael cyfarfod â hi, “Hei, ni allaf eich clywed!” “O na,” rydych chi'n meddwl i chi'ch hun, “mae meicroffon fy iPhone wedi torri.”Yn ffodus, mae hon yn broblem gymharol gyffredin gydag iPhones hen a newydd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam eich Nid yw meicroffon iPhone yn gweithio a cherdded chi gam wrth gam drwodd sut i drwsio mic iPhone .Yn gyntaf, Profwch ac Archwiliwch Feicroffon Eich iPhone

Y peth cyntaf y dylech ei wneud pan fydd meicroffon eich iPhone yn stopio gweithio yw ei brofi gan ddefnyddio gwahanol apiau. Mae hyn oherwydd bod gan eich iPhone dri meicroffon: un ar y cefn ar gyfer recordio sain fideo, un ar y gwaelod ar gyfer galwadau ffôn siaradwr a recordiadau llais eraill, ac un yn y glust ar gyfer galwadau ffôn.Sut Ydw i'n Profi'r Meicroffonau Ar Fy iPhone?

I brofi'r meicroffonau blaen a chefn, saethwch ddau fideo cyflym: un yn defnyddio'r camera blaen ac un yn defnyddio'r camera cefn a'u chwarae yn ôl. Os ydych chi'n clywed sain yn y fideos, mae meicroffon y fideo yn gweithio'n iawn.

I brofi'r meicroffon gwaelod, lansiwch y Memos Llais ap a recordio memo newydd trwy wasgu'r botwm coch mawr yng nghanol y sgrin.Caewch Unrhyw Apiau sydd â Mynediad i Feicroffon

Mae'n bosib mai ap sydd â mynediad at Feicroffon sy'n achosi'r broblem. Efallai bod yr ap hwnnw wedi damwain, neu gall Meicroffon fod yn weithredol o fewn yr ap. Gallwch weld pa apiau sydd â mynediad at Feicroffon trwy fynd iddynt Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Meicroffon .

Agorwch y switcher app i gau eich apiau. Os oes gan eich iPhone Face ID, trowch i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Os nad oes gan eich iPhone Face ID, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith. Yna, swipe eich apiau i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Glanhewch y Meicroffon

Os gwelwch fod un o feicroffonau eich iPhone yn swnio’n ddryslyd ar ôl i chi ei brofi neu nad oes ganddo sain o gwbl, gadewch inni eu glanhau. Fy hoff ffordd i lanhau meicroffonau iPhone yw trwy ddefnyddio brws dannedd sych heb ei ddefnyddio i lanhau'r gril meicroffon ar waelod eich iPhone a'r meicroffon dot du bach i'r dde o'r camera sy'n wynebu'r cefn. Yn syml, llithro'r brws dannedd dros y meicroffonau i ddatgelu unrhyw lint poced sownd, baw a llwch.

Gallwch hefyd ddefnyddio aer cywasgedig i lanhau meicroffonau eich iPhone. Fodd bynnag, os cymerwch y llwybr hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwistrellu'n ysgafn ac yn bell i ffwrdd o'r meicroffonau eu hunain. Gall aer cywasgedig niweidio meicroffonau os caiff ei chwistrellu yn rhy agos - felly dechreuwch trwy chwistrellu o bellter a symud yn agosach os oes angen.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi meicroffon eich iPhone eto ar ôl ei lanhau. Os gwelwch nad yw meicroffon eich iPhone yn dal i weithio, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Meicroffon fy iPhone Still Isn’t Working!

Y cam nesaf yw ailosod gosodiadau eich iPhone. Ni fydd hyn yn dileu unrhyw gynnwys (heblaw am gyfrineiriau Wi-Fi), ond bydd yn gosod holl osodiadau eich iPhone yn ôl i ddiffyg ffatri, gan ddileu chwilod a allai fod yn achosi i'ch meicroffonau beidio ag ymateb. Rwy'n argymell yn fawr gwneud copi wrth gefn o'ch ffôn cyn dileu gosodiadau eich iPhone.

Sut Ydw i'n Ailosod Gosodiadau Fy iPhone?

  1. Lansio'r Gosodiadau ap ar eich iPhone a tapio'r cyffredinol opsiwn.
  2. Sgroliwch i waelod y sgrin a tapiwch y Ail gychwyn botwm.
  3. Tap y Ailosod Pob Gosodiad botwm ar frig y sgrin a chadarnhau yr hoffech ailosod pob gosodiad. Bydd eich ffôn nawr yn ailgychwyn.

sut i droi ymlaen yn awtocywir ar iphone 6

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Adfer Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd. Mae hyn yn adfer dileu ac ailysgrifennu pob llinell o god ar eich iPhone, felly ydyw mae'n bwysig ei ategu yn gyntaf .

Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi modd DFU eich iPhone !

Dewch â'ch iPhone i Mewn i'w Atgyweirio

Os ar ôl glanhau eich iPhone ac ailosod pob gosodiad fe welwch fod meicroffon eich iPhone o hyd ddim yn gweithio, mae'n bryd dod â'ch iPhone i mewn i'w atgyweirio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan fy erthygl ar y lleoedd gorau i atgyweirio eich iPhone am ysbrydoliaeth.

Meicroffon iPhone: Wedi'i Sefydlog!

Mae meicroffon eich iPhone yn sefydlog a gallwch chi ddechrau siarad â'ch cysylltiadau eto. Rydym yn eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i helpu'ch ffrindiau a'ch teulu pan nad yw eu meicroffon iPhone yn gweithio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i lawr isod!