Pam fod fy Batri Android yn marw mor gyflym? Arbedwyr Bywyd Batri Ffôn / Dabled Orau!Why Does My Android Battery Die Fast

Mae ffonau Android yn beiriannau pwerus, ond weithiau nid ydyn nhw'n gweithio fel rydyn ni'n ei ddisgwyl. Yn sicr, nid ydym yn disgwyl i ffôn drud farw yng nghanol y dydd, sy'n ein harwain at y cwestiwn eithaf: “pam mae fy batri Android yn marw mor gyflym?' Yn yr hyn sy'n dilyn, byddaf yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod i gael eich bywyd batri Android i bara cyhyd ag y gall.Nid yw Ffonau Android mor Optimized ag iPhones

Fel defnyddiwr Android fy hun, mae'n rhaid i mi gyfaddef un ffaith syml: nid yw ffonau Android mor optimaidd ag iPhones Apple. Mae hyn yn golygu y gall draen eich batri fod yn anghyson iawn o un app i'r llall. Mae Apple yn mynd o gwmpas hyn trwy fod yn beiriannydd y feddalwedd a'r caledwedd yn eu ffonau, fel y gallant sicrhau bod pob ap mor effeithlon â phosibl o ran batri.Gyda Android, nid yw pethau mor syml. Mae yna lawer o wahanol wneuthurwyr fel Samsung, LG, Motorola, Google, a mwy. Mae gan bob un ohonynt eu crwyn meddalwedd arbennig eu hunain dros Android, ac mae apiau wedi'u cynllunio i weithio ar bob un o'r gwahanol ddyfeisiau hyn gyda manylebau gwahanol.

A yw hyn yn gwneud ffonau Android yn waeth nag iPhones? Ddim o reidrwydd. Mae'r hyblygrwydd hwnnw'n gryfder mawr yn Android, ac yn gyffredinol mae gan ffonau Android specs uwch nag iPhones er mwyn gorbwyso anfanteision llai o optimeiddio.Mae rhai Apps Draenio Batri Yn Mwy nag Eraill

Mae hyblygrwydd apiau Android yn golygu y gallant fod yn jac o bob crefft, ond yn feistr ar ddim. Mae'r apiau Android gorau ar gyfer bywyd batri yn tueddu i fod y rhai a wneir gan ddatblygwyr y ffôn. Er enghraifft, bydd app Samsung yn cael ei optimeiddio llawer mwy ar ffôn Samsung nag ar Google Pixel.

Ar wahân i'r materion optimeiddio, mae rhai apiau'n tueddu i ddraenio mwy o fatri nag eraill. Mae YouTube, Facebook, a gemau symudol yn dramgwyddwyr cyffredin. Meddyliwch am yr hyn maen nhw'n ei wneud: mae YouTube yn bywiogi'ch sgrin ac yn cadw'r arddangosfa ymlaen am gyfnodau hir, mae Facebook yn gwirio am ddiweddariadau yn y cefndir, ac mae gemau symudol yn gofyn am fwy o bŵer prosesu i arddangos graffeg 3D.Bod yn ystyriol o'ch defnydd yw'r cam cyntaf i gyfrifo strategaethau i wneud i'ch ffôn Android bara'n hirach. Gall defnyddio'r apiau hyn ychydig yn llai arbed bywyd i'ch batri.

Ydy'ch Ffôn yn Hen? Gallai'r Batri Fod Yn Mynd yn Drwg

Mae ffonau clyfar, ar hyn o bryd, yn defnyddio batris ïon lithiwm. Dros amser, mae'r batris hyn yn dirywio diolch i gystrawennau annifyr o strwythurau o'r enw dendrites yn y batri, ac mae'r deunyddiau hefyd yn gwisgo i lawr.

Os ydych chi'n defnyddio ffôn sydd sawl blwyddyn oed, efallai ei bod hi'n bryd cael batri newydd. Fodd bynnag, gallai fod yn werth chweil ichi gael ffôn newydd yn unig. Mae gan ffonau mwy newydd alluoedd batri llawer uwch na ffonau ychydig flynyddoedd yn ôl, fel y gwelwch yn y tabl canlynol.

Data o gsmarena.com
FfônBlwyddyn RhyddhawydCynhwysedd Batri
Samsung Galaxy S7 Edge20163600 mAh
Samsung Galaxy S8 + 20173500 mAh
Google Pixel 220172700 mAh
Samsung Galaxy S10 + 20194100 mAh
Samsung Galaxy S20 20204000 mAh
LG V60 ThinQ 2020 5000 mAh

Caewch Allan o Apiau pan nad ydych yn eu defnyddio

Pâr o sgrinluniau yn dangos sut y gallwch chi gau eich holl apiau ar unwaith yng ngolwg y dasg.

Mae'r rhan fwyaf o'r strategaethau achub bywyd gorau ar gyfer bywyd batri eich ffôn Android yn arferion da, a'r arfer pwysicaf oll yw cau allan o apiau pan nad ydych chi'n eu defnyddio. Dadleua rhai pobl nad yw hwn yn syniad da, ond mae hynny'n hollol anghywir. Mae cau allan o'ch holl apiau pan nad ydych yn eu defnyddio yn atal yr apiau rhag defnyddio pŵer trwy redeg yn y cefndir.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tapio'r botwm tasg ar waelod eich sgrin, fel arfer ar y dde isaf (ar ffonau Samsung mae ar y chwith). Yna, tap Caewch y cyfan. Gallwch chi gloi apiau nad ydych chi am eu cau trwy dapio ar eu heiconau yn y rhestr a thapio clo.

Modd Arbed Batri Android

Mae hyn yn amrywio o frand i frand, ond mae gan y mwyafrif o ffonau Android fodd arbed pŵer batri y gallwch chi fanteisio arno i arbed pŵer. Mae hyn yn gwneud ychydig o bethau fel,

  • Yn cyfyngu ar gyflymder uchaf prosesydd y ffôn.
  • Yn lleihau'r disgleirdeb arddangos mwyaf.
  • Yn lleihau terfyn amser allan y sgrin.
  • Yn cyfyngu ar ddefnydd cefndirol apiau.

Gall rhai ffonau, fel ffonau Samsung Galaxy, fynd yr holl ffordd i fyny i'r modd arbed pŵer uchaf sy'n troi'r ffôn yn dda i raddau helaeth ... ffôn arferol. Mae eich sgrin gartref yn cael papur wal du ac mae nifer yr apiau y gallwch eu defnyddio yn cael eu cyfyngu. Mewn rhai achosion, gall y modd hwn ganiatáu i'ch ffôn bara dyddiau neu hyd yn oed wythnos ar un tâl, ond rydych chi'n aberthu'r holl nodweddion ffôn clyfar gwych hynny i wneud hynny.

Modd Tywyll! Optimeiddio Ar Gyfer OLED

Mae modd arbed pŵer uchaf Samsung yn troi eich sgrin gartref yn ddu, ond pam? Mae'r mwyafrif o ffonau smart y dyddiau hyn yn defnyddio technoleg arddangos OLED neu AMOLED. Y cysyniad sylfaenol yw bod picseli unigol ar eich sgrin sy'n hollol ddu yn diffodd ac nad ydyn nhw'n defnyddio unrhyw bŵer, felly mae cefndiroedd du yn defnyddio llai o egni na gwyn.

sgrin iphone 6 yn ddu ond ymlaen

Mae modd tywyll yn nodwedd o lawer o apiau a fersiynau mwy newydd o Android y bwriedir iddynt fod yn haws ar eich llygaid ac yn bwysicach fyth fod yn nodwedd achub bywyd batri. Mae arddangosfa eich ffôn yn draenio mwy o fatri nag unrhyw ran arall o'r ddyfais, felly mae'n hanfodol lleihau'r egni a ddefnyddir gan y sgrin!

Newid i gefndir tywyll a throi ymlaen modd tywyll yn eich gosodiadau app! Rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld canlyniadau cadarnhaol ar gyfer eich batri. Yn anffodus, nid yw'r tric hwn yn gweithio ar gyfer ffonau arddangos LCD hŷn.

Trowch i Lawr Eich Disgleirdeb

Mae sgrin ddisglair, fywiog yn anhygoel i edrych arni, ond nid yw'n dda i'ch batri o gwbl. Trowch i lawr eich disgleirdeb pan allwch chi. Mae awto-disgleirdeb fel arfer yn cyflawni'r gwaith oni bai bod rhywbeth yn rhwystro'r synhwyrydd.

Cadwch mewn cof y gallai sgrin eich ffôn fywiogi pan fyddwch chi allan yn yr haul. Efallai na fydd yn edrych yn ddisglair iawn pan rydych chi'n edrych arno y tu allan, ond mewn gwirionedd mae'n defnyddio mwy o egni mewn ffordd. Byddwch yn ymwybodol o'ch defnydd pan allwch chi.

Cadwch Eich Ffôn yn Cŵl

Pan fydd eich ffôn yn rhedeg yn boeth, mae'n dod yn llai effeithlon. Nid yw ei gael allan ar ddiwrnod haf llachar gyda disgleirdeb y sgrin wedi'i droi yr holl ffordd i fyny yn ddrwg i'ch batri yn unig. Gall hyd yn oed doddi rhai o'r cydrannau mewnol a thorri'ch ffôn!

Ceisiwch gadw'ch ffôn yn cŵl pan allwch chi. Byddwch yn ofalus wrth ei ddefnyddio y tu allan mewn tywydd poeth iawn. Wedi dweud hynny, peidiwch â cheisio rhoi eich ffôn yn y rhewgell, oherwydd gall mynd yn rhy oer fod yn ddrwg i'r batri hefyd!

Diffoddwch Cysylltedd Pan nad yw'n cael ei Ddefnyddio

Tric arall sy'n achub bywyd batri y gallwch ei ddefnyddio yw diffodd nodweddion cysylltedd pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio. Er enghraifft, os ydych chi allan o gwmpas ac nad oes angen cysylltiad Wi-Fi arnoch chi, trowch ef i ffwrdd! Bydd hyn yn cadw'r ffôn rhag chwilio'n gyson am rwydweithiau Wi-Fi newydd.

Diffodd Wi-Fi

I ddiffodd Wi-Fi, byddwch chi eisiau troi i lawr o ben eich sgrin a thapio'r gêr i fynd i mewn i'ch gosodiadau. Tap Gosodiadau rhwydwaith neu Cysylltiadau ac yna tapiwch Wi-Fi. O'r fan hon, gallwch droi Wi-Fi ymlaen neu i ffwrdd.

Ar y mwyafrif o ddyfeisiau gallwch hefyd wneud hyn trwy droi i lawr o ben y sgrin a thapio'r botwm Wi-Fi yn eich gosodiadau cyflym.

Diffodd Bluetooth

Os nad oes angen i chi gysylltu unrhyw ategolion Bluetooth, gallwch ddiffodd y nodwedd hon. Mae diffodd Bluetooth yn strategaeth wych sy'n achub bywydau batri. Fe welwch eich gosodiadau Bluetooth yn eich gosodiadau rhwydwaith yn union fel gyda Wi-Fi, neu gallwch chi tapio arno yn eich gosodiadau cyflym.

Diffodd Data Symudol

Os nad ydych chi'n cael derbyniad da iawn o gwbl, efallai y byddai'n well diffodd data symudol. Pan fyddwch chi'n cael trafferth dod o hyd i wasanaeth, bydd eich ffôn yn chwilio am signal yn gyson, a gall hyn ddraenio bywyd eich batri yn gyflym.

bywyd batri gwylio afal 2

Gall ei ddiffodd pan nad oes ei angen arnoch chi achub bywyd eich batri. Ewch yn ôl i'ch gosodiadau Rhwydwaith a'i dynnu yn y ddewislen data Symudol.

Trowch Modd Awyren ymlaen

Mae hwn yn opsiwn eithafol, ond bydd diffodd eich cysylltedd diwifr yn llwyr yn sicr yn arbed eich batri os oes gwir ei angen arnoch. Mae hyn yn wych os nad oes angen i chi anfon neu dderbyn negeseuon a galwadau tra ar daith wrth barhau i ddefnyddio'ch ffôn ar gyfer pethau fel gwylio fideos sydd wedi'u storio'n lleol.

Mae hyn hefyd yn dda at bwrpas bwriadedig modd awyren: atal ymyrraeth â chyfathrebiadau awyren pan fyddwch chi ar hediad.

Apiau Gwe Blaengar: Defnyddiwch Wefannau Yn lle Apiau Pan Allwch Chi

Yn y ddelwedd uchod, fe welwch ddwy fersiwn o Twitter. Mae un yn ap, ac un yn wefan. Allwch chi ddweud y gwahaniaeth?

Gallai hyn ymddangos mor eithafol â throi ymlaen modd awyren, ond dadosod Facebook, Twitter ac Instagram ar hyn o bryd. Nid oes eu hangen arnoch chi! Mae eu cymheiriaid gwefan yn gweithio bron yn union yr un peth, a gallwch chi hyd yn oed eu sefydlu fel eu bod yn ymddangos ac yn gweithio fel yr ap.

Mae apiau gwe blaengar, neu PWAs, yn air ffansi am wefannau sy'n esgus bod yn apiau. Ni fyddant yn cael eu storio ar eich dyfais os byddwch yn eu hychwanegu at eich sgrin gartref ac ni fydd yn rhaid ichi agor eich porwr bob tro i'w defnyddio. Nid ydyn nhw hefyd yn rhedeg yn y cefndir yn gyson, felly does dim rhaid i chi boeni amdanyn nhw yn hogio bywyd eich batri.

Trwy fynd i mewn i osodiadau eich porwr tra ar un o'r gwefannau hyn, gallwch chi tapio Ychwanegu at y sgrin gartref i ychwanegu llwybr byr atynt. Os yw'r wefan yn PWA fel Facebook, Twitter, neu Instagram, pan fyddwch chi'n tapio ar yr eicon bydd yn cuddio UI y porwr ac yn dangos y wefan fel pe bai'n ap go iawn.

Addasu neu Diffodd Gosodiadau Lleoliad A GPS

Gall gwasanaethau lleoliad fod yn ddraen batri difrifol. Gall eu haddasu i osodiad is neu droi GPS i ffwrdd yn llwyr fod yn achub bywyd batri anhygoel. Ewch ymlaen ac ewch i'ch gosodiadau a dewch o hyd i'ch gosodiadau lleoliad.

Mae'ch ffôn yn defnyddio mwy na GPS yn unig i nodi'ch lleoliad. Efallai y bydd eich gosodiadau'n edrych yn wahanol yn dibynnu ar eich ffôn, ond dylai fod rhai opsiynau yn eich gosodiadau lleoliad ynglŷn â gwella'ch cywirdeb trwy ddefnyddio sganio Wi-Fi a hyd yn oed Bluetooth.

Os nad oes angen lleoliad hynod gywir arnoch chi, yna trowch y swyddogaethau hyn i ffwrdd fel bod eich ffôn yn defnyddio GPS yn unig. Os nad oes angen eich lleoliad arnoch o gwbl, gallwch ddiffodd gwasanaethau lleoliad yn gyfan gwbl i arbed eich batri.

Diffoddwch Bob amser Ar Arddangos

Ar rai ffonau, tra bod y sgrin ‘i ffwrdd’, bydd y sgrin yn dangos cloc dim neu ddelwedd. Mae hyn yn gweithio heb ddefnyddio llawer o fatri oherwydd y dechnoleg OLED a eglurwyd yn gynharach yn yr erthygl hon. Fodd bynnag, mae'n dal i ddefnyddio'ch batri, felly efallai mai ei ddiffodd fyddai orau.

Mae'n debygol y dewch o hyd i'ch opsiynau arddangos bob amser yn eich gosodiadau arddangos, ond gallai fod mewn man arall. Lle bynnag y mae, ceisiwch ei ddiffodd fel strategaeth achub bywyd batri dda pan fydd ei angen arnoch.

Eich Batri Android: Estynedig!

Nawr rydych chi'n barod i gael batri eich ffôn Android i bara trwy'r diwrnod cyfan gan ddefnyddio'r strategaethau arbed bywyd hyn. Bydd hyd yn oed rhoi cynnig ar ychydig o'r dulliau hyn yn bendant yn helpu i wella bywyd eich ffôn. Diolch am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am fatris Android, gadewch sylw isod.