Mynediad dan Arweiniad iPhone: Beth ydyw a sut i'w ddefnyddio fel rheolaeth rhieniIphone Guided Access

Rydych chi eisiau cael mwy o reolaeth dros yr hyn mae'ch plant yn ei wneud pan maen nhw'n benthyca'ch iPhone, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Yn ffodus, gallwch chi ddefnyddio Mynediad dan Arweiniad ar iPhone i aros dan glo mewn un app. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw Mynediad dan Arweiniad iPhone, sut i'w sefydlu, a sut y gallwch ei ddefnyddio fel rheolaeth rhieni !Dyma ran dau o'n cyfres am reolaethau rhieni iPhone, felly os nad ydych chi eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan rhan un o fy nghyfres Rheolaethau Rhieni ar iPhone .Beth Yw Mynediad dan Arweiniad iPhone?

Mae Mynediad dan Arweiniad iPhone yn osodiad Hygyrchedd sydd yn helpu i gadw apiau rhag cau ar iPhone ac yn caniatáu ichi wneud hynny gosod terfynau amser ar iPhones .

Sut I Gadw Apiau rhag Cau gan Ddefnyddio Mynediad dan Arweiniad

Dod o hyd i'r Mynediad dan Arweiniad mae angen ychydig o gloddio ar y ddewislen yn yr app Gosodiadau. Rydych chi'n dod o hyd iddo trwy fynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Hygyrchedd> Mynediad dan Arweiniad. Dyma'r eitem olaf yn y sgrin ddewislen o Hygyrchedd , felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sgrolio yr holl ffordd i lawr. Yn troi ymlaen Mynediad dan Arweiniad yw sut y byddwch yn cadw apiau rhag cau.sut i ddod o hyd i fynediad dan arweiniad mewn app gosodiadau

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11, a ryddhawyd yn Fall 2017, gallwch ychwanegu Mynediad dan Arweiniad i'r Ganolfan Reoli i'w gyrchu'n gyflymach.

Sut I Ychwanegu Mynediad dan Arweiniad i'r Ganolfan Reoli Ar iPhone

 1. Dechreuwch trwy agor y Gosodiadau ap ar eich iPhone.
 2. Tap Canolfan Reoli .
 3. Tap Addasu Rheolaethau i gyrraedd y Addasu bwydlen.
 4. Sgroliwch i lawr a tapio'r gwyrdd bach plws wrth ymyl Mynediad dan Arweiniad i'w ychwanegu at y Ganolfan Reoli.Sefydlu Rheolaethau Rhieni Ar Eich iPhone Gyda Mynediad dan Arweiniad

 1. Toglo ar Fynediad dan Arweiniad. (Sicrhewch fod y switsh yn wyrdd.)
 2. Sefydlu cod pas trwy fynd i Gosodiadau Cod Pas > Gosod G. Cod Pas Mynediad â chymorth.
 3. Gosod côd post ar gyfer Mynediad dan Arweiniad (os yw'ch plant yn gwybod cod post eich iPhone, gwnewch yn wahanol!).
 4. Dewiswch a ydych chi eisiau gwneud hynny galluogi ID cyffwrdd neu beidio .
 5. Dewiswch Derfyn Amser . Gall hyn fod yn larwm neu'n rhybudd llafar, yn eich hysbysu pryd mae'r amser yn dod i ben.
 6. Trowch ymlaen Shortcut Hygyrchedd. Bydd hyn yn caniatáu ichi newid unrhyw osodiadau neu gyfyngiadau ar unrhyw adeg.

Deactivate Opsiynau Sgrin Mewn Unrhyw Ap

Agorwch yr app mae eich plant yn mynd i ddefnyddio ar eich iPhone a triphlyg-gliciwch y botwm Cartref . Bydd hyn yn magu'r Mynediad dan Arweiniad bwydlen.

Yn gyntaf, fe welwch y dewisiadau i Rhowch gylch o amgylch ardaloedd ar y sgrin yr hoffech chi eu hanalluogi. Tynnwch gylch bach dros yr opsiynau rydych chi am atal eich plant rhag eu defnyddio.

Yn fy app Amazon, rwy'n cylchredeg yr opsiynau ar gyfer Pori, Rhestr Gwylio, a Dadlwythiadau. Mae gen i Lyfrgell a Gosodiadau ar gael i'w dewis o hyd. Gadewais y Llyfrgell ar agor fel y gall fy mhlant fynd i'r ffilmiau rydw i eisoes wedi'u prynu a'u lawrlwytho i'r ddyfais.

Rheolaethau Eraill gan Rieni Gyda Mynediad dan Arweiniad iPhone

Tap Opsiynau yng nghornel chwith isaf dewislen Mynediad dan Arweiniad yr iPhone. Yna byddwch yn gallu dewis pob un o'r rheolaethau rhieni canlynol:

 • Toglo oddi ar y Botwm Cwsg / Deffro , ac ni fydd eich plant yn gallu pwyso'r botwm cloi ar ddamwain, a fyddai'n cau'r sgrin ac yn atal y ffilm.
 • Toglo oddi ar y Gyfrol Botymau, ac ni fydd eich plant yn gallu newid cyfaint y sioe, y ffilm na'r gêm maen nhw'n ei chwarae. Cadwch y clustiau clust hynny'n iach!
 • Toglo i ffwrdd Cynnig , ac nid yw'r sgrin yn troi nac yn ymateb i'r synhwyrydd gyro yn yr iPhone. Felly peidiwch â diffodd hyn ar gyfer gemau a reolir gan gynnig!
 • Toglo i ffwrdd Allweddellau, a bydd hyn yn diffodd y gallu i ddefnyddio a chyrchu'r bysellfwrdd pan fydd yn yr app.
 • Toglo i ffwrdd Cyffwrdd felly nid yw'r sgrin gyffwrdd yn ymateb o gwbl pan Mynediad dan Arweiniad yn cael ei actifadu. Dim ond y Hafan Bydd y botwm yn ymateb i gyffwrdd, felly byddwch chi'n gwybod bod eich plant yn gwylio'r ffilm yn unig neu'n chwarae'r gêm rydych CHI eisiau iddyn nhw ei wneud.

I ddechrau Mynediad dan Arweiniad, tap Dechrau.

Cyfyngu ar yr Amser y Gall Eich Plant wylio Ffilmiau neu Chwarae Gemau Ar iPhone, iPad, Neu iPod

Triphlyg-gliciwch y botwm cartref i fagu'r iPhone Mynediad dan Arweiniad bwydlen. Tap Opsiynau yng ngwaelod chwith y sgrin.

Nawr gallwch chi osod terfyn amser ar gyfer pa mor hir rydych chi am i'ch plant wylio ffilm neu chwarae gêm ar eich iPhone. Mae'r nodwedd hon yn gweithio'n wych os ydych chi am roi'r plant i'r gwely pan fydd ffilm ymlaen, neu os ydych chi am gyfyngu ar faint o amser y gallant chwarae eu hoff gêm.

Ar ôl gosod yr holl opsiynau ac analluogi unrhyw ddognau o'r sgrin, tap Dechreuwch actifadu Mynediad dan Arweiniad. Os ydych chi wedi newid eich meddwl ynglŷn â defnyddio'r nodwedd, tarwch Canslo yn lle.

Gan adael Mynediad dan Arweiniad, mae Angen Angen Ei iPhone Yn Ôl!

Ar ôl i'ch dynol bach wylio'i hoff ffilm a chwympo i gysgu, byddwch chi eisiau analluogi Mynediad dan Arweiniad . I ddiffodd triphlyg Mynediad dan Arweiniad cliciwch y botwm Cartref , a bydd yn codi'r opsiwn i fynd i mewn i'r Cod pas neu ddefnyddio ID Cyffwrdd i ben Mynediad dan Arweiniad ac yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch iPhone fel arfer.

Daeth Mynediad dan Arweiniad i ben

Nawr rydych chi wedi dysgu sut i actifadu, defnyddio a gadael Mynediad dan Arweiniad iPhone . Os ydych chi hefyd wedi darllen fy erthygl ar sut i ddefnyddio Cyfyngiadau fel rheolaeth rhieni , rydych bellach wedi dysgu sut i reoli, monitro, a chyfyngu ar ddefnydd eich plant ar y iPhone, iPad, ac iPod . Peidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon gyda'r holl rieni rydych chi'n eu hadnabod ar gyfryngau cymdeithasol!

Diolch am ddarllen,
Heather Jordan