Sut Ydw i'n Cuddio Fy Rhif Ar iPhone? Sut I Wneud Galwadau Dienw!How Do I Hide My Number Iphone

Mae angen i chi wneud galwad ffôn, ond nid ydych chi am roi eich rhif ffôn allan. “Sut mae cuddio fy rhif ar fy iPhone!?” tybed. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i guddio'ch rhif ar eich iPhone fel y gallwch wneud galwadau ffôn anhysbys !Sut I Guddio'ch Rhif Ar iPhone Wrth Wneud Galwadau

Mae dwy ffordd i guddio'ch rhif ar eich iPhone pan fyddwch chi'n gwneud galwadau. Y ffordd gyntaf yw mynd i mewn i'r app Gosodiadau a thapio Ffôn . Nesaf, tap Dangos Fy ID Galwr a diffodd y switsh wrth ymyl Dangos Fy ID Galwr . Fe wyddoch fod y switsh i ffwrdd pan fydd yn llwyd ac wedi'i leoli i'r chwith.Mae'n bwysig nodi nad yw rhai cludwyr diwifr yn rhoi'r opsiwn hwn i chi ar yr iPhone ei hun, felly peidiwch â synnu os na welwch chi hynny Dangos Fy ID Galwr yn app Gosodiadau eich iPhone. Mae rhai cludwyr, fel Verizon a Virgin Mobile, yn gwneud ichi sefydlu hyn ar-lein neu trwy ffonio eu tîm cymorth.

Gallwch hefyd guddio'ch rhif ar eich iPhone wrth wneud galwadau unigol trwy ddeialu'r cod byr # 31 # cyn deialu rhif ffôn gwirioneddol.Cael Ail Rif Ffôn

Os nad yw cuddio'ch rhif yn ddigonol, gallwch gael ail rif ffôn gan ddefnyddio'r App Hushed. Am ddim ond $ 25, gallwch gael ail rif ffôn am oes a fydd yn eich helpu i amddiffyn eich rhif ffôn personol, sylfaenol.

Er mwyn manteisio ar y cynnig anhygoel hwn, cofrestrwch ar gyfer Hushed a defnyddio'r cod HA25 i gael ail rif ffôn i chi'ch hun. Bydd hyn yn eich helpu i guddio'ch rhif ar eich iPhone am byth!

Galw Dienw Wedi'i Wneud yn Hawdd!

Rydych chi wedi sefydlu'ch iPhone yn llwyddiannus i wneud galwadau'n ddienw! Nawr rydych chi'n gwybod yn union sut i guddio'ch rhif ar iPhone neu gael ail rif ffôn os dymunwch. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod i adael i ni wybod beth yw eich barn am Hushed!Diolch am ddarllen,
David L.