A yw Gwylfeydd Apple yn Ddiddos? Dyma’r Gwirionedd!Are Apple Watches Waterproof

Rydych chi newydd godi Apple Watch, ond dydych chi ddim a ddylech chi ei wisgo pan fyddwch chi o amgylch dŵr. “A yw’n ddiddos, neu ddim ond yn gwrthsefyll dŵr?” tybed. Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i ateb dau gwestiwn mawr:  1. A yw Gwylfeydd Apple yn dal dŵr?
  2. A oes gwahaniaeth mewn gwrthiant dŵr rhwng Cyfres 1, 2 a 3 Apple Watch?

A yw Gwylfeydd Apple yn Ddiddos?

Nid yw Gwylfeydd Afal diddos , ond y maent gwrthsefyll dŵr . At hynny, mae gan Gyfres 1 Apple Watch sgôr gwrthiant dŵr gwahanol na Chyfres 2 a Chyfres 3.

Gwrthsefyll Dŵr Cyfres 1 yr Apple Watch

Mae gan Gyfres 1 Apple Watch sgôr gwrthiant dŵr o IPX7, sy'n golygu ei fod wedi'i gynllunio i fod yn gallu gwrthsefyll dŵr wrth ei foddi hyd at un metr mewn dŵr. Mae'r 7 yn IPX7 yn nodi bod Cyfres Un Apple Watch wedi derbyn y sgôr IP ail uchaf ar gyfer gwrthsefyll dŵr. Y sgôr IP uchaf y gall cynnyrch ei dderbyn am wrthsefyll dŵr yw IPX8.

Gwrthsefyll Dŵr Cyfres 2 a 3 yr Apple Watch

Mae gan Gyfres 2 a Chyfres 3 Apple Watch sgôr gwrthiant dŵr o 50 metr o dan Safon ISO 22810: 2010. Nid yw Apple ond yn argymell gwisgo'ch Cyfres 2 neu 3 Apple Watch wrth wneud gweithgareddau mewn dŵr bas, fel lapiau nofio mewn pwll. Dylech osgoi gwisgo'ch Apple Watch wrth sgïo dŵr, syrffio a deifio sgwba.llinellau ar broblem sgrin ipad

Oes angen i mi droi clo dŵr ymlaen?

Mae Water Lock yn nodwedd a gyflwynwyd ar gyfer Cyfres 2 Apple Watch ac sy'n dal i gael ei integreiddio i Gyfres Apple Watch 3. Mae'n bwysig gwybod hynny Nid yw Water Lock mewn gwirionedd yn gwneud eich Apple Watch yn fwy gwrthsefyll dŵr - dim ond er mwyn atal tapiau damweiniol y byddwch chi'n cloi eich Apple Watch er mwyn i chi ei ddefnyddio o amgylch dŵr.

Nodyn: Os byddwch chi'n dechrau ymarfer Nofio Dŵr Agored neu Nofio Pwll yn yr app Workout, mae Water Lock yn cael ei droi ymlaen yn awtomatig.

I droi Lock Dŵr ymlaen â llaw, trowch i fyny o waelod wyneb yr oriawr a thapio ar yr eicon gollwng dŵr. Fe wyddoch fod Water Lock ymlaen pan welwch yr eicon gollwng dŵr glas ar ben wyneb yr oriawr.I fynd allan o Lock Dŵr, trowch y Goron Ddigidol yn gyflym tan y gair Datgloi yn ymddangos ar wyneb yr oriawr. Pan fyddwch yn datgloi eich Apple Watch o Water Lock, mae'n chwarae sain ysgubol sy'n diarddel unrhyw ddŵr sy'n dal yn sownd yn ei siaradwr.

A yw Bandiau Gwylio Apple yn Ddiddos?

Mae rhai bandiau Apple Watch yn ddiddos, mae rhai yn gwrthsefyll dŵr, ac mae rhai yn darparu dim amddiffyniad rhag dŵr o gwbl. Yn amlach na pheidio, bydd band yn gallu gwrthsefyll dŵr, ond nid yn ddiddos.

Nid oes yr un o'r bandiau Apple Watch y gallwch eu prynu'n uniongyrchol gan Apple yn dal dŵr, ond mae llawer ohonynt yn gwrthsefyll dŵr. Fodd bynnag, mae Apple yn nodi’n benodol nad yw bandiau Milanese, Link Bracelet, Leather Loop, Modern Buckle, a Classic Buckle yn gwrthsefyll dŵr.

Bandiau Gwylio Afal Trydydd Parti

Byddwch yn wyliadwrus o werthwyr trydydd parti sy'n honni bod eu bandiau Apple Watch yn ddiddos. Llawer o'r amser, mae eu bandiau gwrthsefyll dŵr , nid yn ddiddos.

Os ydych chi'n ystyried prynu band gwrth-ddŵr, edrychwch am sgôr IP y band neu sgôr gwrthiant dŵr arall. Os oes gan y band sgôr IP o IP68 neu IPX8, mae hynny'n golygu bod ganddo'r lefel uchaf o wrthwynebiad dŵr, gan ei wneud yn bron hollol ddiddos.

angen gwiriad afal storfa app

A yw AppleCare yn Gorchudd Niwed Dŵr i'm Apple Watch?

Nid yw AppleCare yn cyfeirio'n uniongyrchol at orchuddio difrod dŵr, ond mae'n cynnwys eich Apple Watch ar gyfer dau ddigwyddiad o ddifrod damweiniol, y mae'r ddau ohonynt yn destun ffi gwasanaeth.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod hynny nid yw difrod dŵr wedi'i gwmpasu yng nghynlluniau AppleCare ar gyfer iPhones , felly peidiwch â synnu os dyfynnir ffi gwasanaeth fawr gan Apple.

Ni allwn warantu y bydd eich atgyweiriad yn cael ei orchuddio, ond nid yw'n brifo dod â'ch Apple Watch i'ch Apple Store lleol a gofyn iddynt edrych arno. Cyn i chi fynd, rydym yn argymell archebu apwyntiad i sicrhau y bydd rhywun ar gael i'ch helpu chi.

Amser i Nofio Rhai Lapiau

Nawr eich bod chi'n gwybod mwy am eich Apple Watch, gallwch chi fynd ag ef i'r traeth neu'r pwll nofio yn hyderus. A phan fydd rhywun yn gofyn ichi, “A yw Apple Watches yn dal dŵr?” byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w ddweud wrthyn nhw! Os oes gennych unrhyw gwestiynau Apple Watch eraill, gadewch nhw isod yn yr adran sylwadau.

Diolch am ddarllen,
David L.