Gwall Cellog iPhone? Dyma The Real Fix!Iphone Cellular Error

Mae gwall Cellog ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod pam. Ni waeth beth a wnewch, ni allwch gael Data Cellog i weithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i drwsio'r broblem pan fyddwch chi'n profi gwall iPhone Cellog .Diffodd Modd Awyren

Pan fydd eich iPhone ar Modd Awyren, ni all gysylltu â rhwydweithiau cellog. Gadewch i ni sicrhau nad yw hynny'n wir. 1. Ar agor Gosodiadau.
 2. Tap y switsh wrth ymyl Modd Awyren . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Awyren i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith.
 3. Os yw'r Modd Awyren eisoes i ffwrdd, ceisiwch ei droi ymlaen ac i ffwrdd eto i weld a yw hynny'n datrys y broblem.

Ailgychwyn Eich iPhone

Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio amrywiaeth o fân chwilod meddalwedd.I ailgychwyn iPhone heb fotwm Cartref:

mae fy sgrin iphone 6s yn ddu
 1. Pwyswch a dal y botwm cyfaint i fyny neu i lawr a'r botwm ochr ar yr un pryd.
 2. Daliwch tan y pŵer oddi ar llithrydd yn ymddangos ar eich sgrin.
 3. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde.

I ailgychwyn iPhone gyda botwm Cartref

 1. Pwyswch a dal y botwm ochr tan y pŵer oddi ar llithrydd yn ymddangos.
 2. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Diweddariadau gosod cludwyr yn llai aml na diweddariadau iOS, ond maent yn helpu i gysylltu eich iPhone â rhwydwaith cellog eich cludwr. Mae'n bosibl eich bod chi'n profi gwall Cellog iPhone oherwydd mae angen diweddaru gosodiadau'r cludwr.I wirio a oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap Cyffredinol.
 3. Tap Am . Os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, dylech gael hysbysiad o fewn 10 eiliad.

Diweddariad Gosodiadau Cludwyr Ar iPhone

Diweddarwch iOS Ar Eich iPhone

O bryd i'w gilydd, mae Apple yn rhyddhau diweddariadau iOS i drwsio amryw faterion a chyflwyno nodweddion newydd. Mae bob amser yn syniad craff diweddaru pan fydd fersiynau newydd yn cyrraedd.

pam na fyddai fy ffôn yn gadael i mi wyneb

I wirio a oes diweddariad iOS ar gael:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap cyffredinol .
 3. Tap Diweddariad Meddalwedd .
 4. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Dadfeddiannu ac Ailadrodd eich Cerdyn SIM

Y cerdyn SIM yw’r hyn sy’n caniatáu i’ch iPhone gysylltu â rhwydwaith eich cludwr diwifr. Os oes problem gyda'ch cerdyn SIM, efallai y byddwch chi'n profi gwallau Cellog ar eich iPhone.

trwsio iphone sgrin wedi torri 6

Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i ddod o hyd i'r hambwrdd cerdyn SIM a dysgu sut i wneud hynny dileu eich cerdyn SIM .

Diffodd Galw Wi-Fi A LTE LTE

Mae rhai defnyddwyr iPhone wedi cael llwyddiant yn trwsio gwallau Cellog trwy ddiffodd Galw Wi-Fi a LTE Llais. Mae'r ddau yn nodweddion gwych, ac rydym yn argymell eich bod yn osgoi eu diffodd oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol.

Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw rhai cludwyr yn cynnig y nodweddion hyn. Os na welwch y gosodiadau hyn ar eich iPhone, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

I analluogi galw Wi-Fi:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap Cellog.
 3. Dewiswch Galw Wi-Fi .
 4. Diffoddwch Wi-Fi Yn Galw ar yr iPhone hwn . Pan fydd i ffwrdd, dylai'r togl fod yn wyn.

I ddiffodd Llais LTE:

 1. Ewch yn ôl i Gosodiadau .
 2. Tap Cellog.
 3. Dewiswch Dewisiadau Data Cellog.
 4. Gwasg Galluogi LTE.
 5. Tap Data yn Unig . Dylai fod i ffwrdd, fel y nodir gan y marc gwirio glas.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith Eich iPhone

Bydd ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone yn dileu’r holl leoliadau Cellog, Wi-Fi, Bluetooth, VPN, ac APN ar eich iPhone. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth ac ail-gysylltu'ch cyfrineiriau Wi-Fi ar ôl cwblhau'r cam hwn.

 1. Llywiwch i Gosodiadau .
 2. Tap Cyffredinol.
 3. Dewiswch Ail gychwyn.
 4. Tap Ailosod Gosodiadau Rhwydweithio .

ailosod y gosodiadau rhwydwaith ailosod iphone

sut i ailgysylltu dyfais bluetooth anghofiedig

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Mae Modd DFU yn sefyll Diweddariad Cadarnwedd Dyfais , a dyma'r adferiad dyfnaf y gallwch o bosibl ei wneud ar eich iPhone.

sut i adael iphone testun grŵp

Cyn i chi fynd ymhellach, gwnewch yn siŵr bod eich gwybodaeth wrth gefn ! Bydd adferiad DFU yn sychu'ch iPhone yn lân. Felly, os ydych chi am arbed eich lluniau a'ch ffeiliau, gwnewch yn siŵr eu bod wrth gefn yn rhywle.

Nawr rydych chi'n barod i roi eich iPhone yn y modd DFU nawr. Am gyfarwyddiadau manwl, gallwch ddilyn ein canllaw yma .

Cysylltwch ag Apple Neu'ch Cludwr Di-wifr

Os ymddengys nad oes unrhyw beth yn datrys y broblem, efallai y bydd problem gyda'ch iPhone neu'ch cyfrif cludwr diwifr. Ymweld Gwefan Apple’s i drefnu apwyntiad Genius Bar neu gael cefnogaeth ffôn a sgwrsio.

Os ydych chi'n credu bod problem gyda'ch cynllun ffôn symudol, cysylltwch â llinell cymorth i gwsmeriaid eich cludwr:

 • AT&T : 1- (800) -331-0500
 • Sbrint : 1- (888) -211-4727
 • T-Symudol : 1- (877) -746-0909
 • Cellog yr UD : 1- (888) -944-9400
 • Verizon : 1- (800) -922-0204

Gwall Cellog iPhone: Dim Mwy!

Mae bob amser yn boen pan nad yw ein technoleg yn gweithio'n iawn. Yn ffodus, rydych chi wedi trwsio'r gwall Cellog ar eich iPhone! Gadewch unrhyw sylwadau neu gwestiynau eraill i lawr isod.