Adlais Ar iPhone? Dyma Pam a The Fix!

Echo Iphone Here S Why Fix

Mae defnyddio FaceTime yn gyfleus ar gyfer cadw i fyny gyda ffrindiau a theulu, ond pan glywch adlais o'ch llais eich hun yn lle llais eich ffrind, gall fod yn rhwystredig. Os ydych chi'n profi adlais ar eich iPhone, ond ddim yn siŵr pam ei fod yn digwydd, peidiwch â phoeni - mae'n fater mwy cyffredin nag y mae'n swnio! Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych pam mae'ch iPhone yn atseinio a sut i'w drwsio.

beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn cusanu'ch talcen

Pam fod fy iPhone yn adleisio?

“Adborth” yw'r adlais rydych chi'n ei brofi yn ystod galwadau ffôn neu FaceTime. Mae eich llais yn dod allan o'r siaradwr ar eu ffôn ac yna'n mynd i mewn i'r meicroffon, gan achosi'r adlais. Mae hyn yn gyffredin pan fydd y ddau berson ar ffôn siaradwr, felly rydym yn argymell diffodd siaradwr neu ofyn i'r person arall fudo'i hun wrth i chi siarad, fel ateb cyflym. Gallech hefyd ofyn iddynt ddefnyddio clustffonau.Os nad yw hyn yn gweithio, yna gallai fod yn broblem feddalwedd, yn fater caledwedd, neu gallai rhywbeth fod yn anghywir â'ch cludwr ffôn.Gwiriwch Eich Derbyniad

Os yw'ch iPhone yn atseinio tra'ch bod chi ar alwad ffôn, gallai fod yn ganlyniad gwasanaeth gwael. Gyda chysylltiad gwan, gall oedi a materion gwasanaeth eraill fel adleisio ddigwydd yn ystod galwadau ffôn neu fideo. Ceisiwch symud i lecyn gyda gwell gwasanaeth i weld a yw hynny'n trwsio'r adlais.Os yw materion gwasanaeth yn gyffredin i chi, ystyriwch newid i gludwr gyda gwell sylw yn eich ardal chi! Os oes gennych ddiddordeb, mae gennym ni map sylw i'ch helpu i ddod o hyd i gludwr sy'n gweddu'n well i'ch anghenion.

Ailgychwyn Eich iPhone

Bydd ailgychwyn eich iPhone yn adnewyddu meddalwedd eich ffôn a gallai drwsio'r adlais. I ailgychwyn iPhone X neu'n hwyrach, daliwch un o'r Cyfrol botymau a'r Pwer botwm tan y Sleid i Power Off llithrydd yn ymddangos ar eich sgrin.

Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, daliwch y Pwer botwm nes bod y llithrydd yn cael ei arddangos.llithro i bweru eicon pŵer ar iphone

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Defnyddir diweddariad gosodiadau cludwr gan Apple neu ddarparwr eich ffôn i uwchraddio meddalwedd eich dyfais fel y gall gysylltu'n well â'r rhwydwaith diwifr. I wirio a oes diweddariad, agorwch Gosodiadau ac yna dewiswch cyffredinol . O'r fan hon, cliciwch Am ac os oes diweddariad ar gael, bydd naidlen yn ymddangos ar eich sgrin. Cliciwch Diweddariad i ddechrau'r broses.

nid yw fy iphone 6 yn troi ymlaen

Cerdyn SIM Dadfeddiannu ac Ailadrodd

Gall dadfeddiannu ac ail-adrodd eich cerdyn SIM drwsio materion cellog ar eich ffôn, a gallai ddatrys yr adlais. Mae eich cerdyn SIM yn gyfrifol am fynediad i'ch rhwydwaith diwifr. Mae hambwrdd eich cerdyn SIM ar ochr yr iPhone, o dan y Pwer botwm.

Gall dileu cerdyn SIM o'ch iPhone fod yn anodd gan fod yr ardal mor fach, ond mae siop Apple yn darparu teclyn ejector cerdyn SIM. Os ydych chi ar wasgfa amser ac nad ydych chi eisiau prynu'r teclyn ejector, bydd defnyddio cefn clustlws neu glip papur hefyd yn gweithio! Edrychwch ar ein fideo ar sut i gael gwared ar eich cerdyn SIM i gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud hyn yn ddiogel.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os yw'ch iPhone yn dal i adleisio, y cam datrys problemau nesaf yw ailosod gosodiadau rhwydwaith eich ffôn. Bydd hyn yn trwsio'r materion meddalwedd dyfnach yn eich dyfais a allai fod yn achosi'r adlais.

I berfformio'r ailosod, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ail gychwyn . Yna, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Bydd eich iPhone yn gofyn am eich cod pas, Face ID, neu Touch ID cyn perfformio'r ailosodiad.

beth mae gwenyn yn ei olygu mewn breuddwyd

DFU Adfer Eich iPhone

Mae Modd DFU yn dileu ac yn ailosod holl osodiadau meddalwedd a chaledwedd eich ffôn. Rydym yn argymell ategu gwybodaeth eich ffôn yn gyntaf i amddiffyn eich data. Edrychwch ar ein erthygl sy'n manylu ar sut i adfer unrhyw iPhone gyda Modd DFU am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch ag Apple Neu'ch Cludwr Di-wifr

Os nad yw’r opsiynau datrys problemau a ddarparwyd gennym wedi datrys yr adlais ar eich iPhone, yna ein hargymhelliad nesaf yw cysylltu ag Apple neu eich cludwr diwifr. Gan nad yw'r adlais wedi diflannu, mae'n debyg bod problem fwy gyda'ch ffôn y bydd angen i arbenigwr ei drwsio, felly cysylltu â nhw yw'r opsiwn gorau.

I gyrraedd Apple, ewch i y dudalen hon i drefnu apwyntiad neu sgwrsio ag arbenigwr ar-lein. I gysylltu â'ch cludwr, cyfeiriwch at y rhif ffôn ar eu gwefan a gwiriwch ein erthygl am awgrymiadau ar sut i drwsio'ch iPhone trwy'ch cludwr .

Dim Mwy o Adlais Ar Eich iPhone!

Ar ôl darllen yr erthygl hon, rydych chi'n gwybod pam mae'r mater hwn yn digwydd a sut y gallwch chi ei drwsio. P'un a yw hyn yn golygu ailgychwyn eich ffôn neu ofyn i'ch ffrind fudo eu hunain, mae'r adlais wedi diflannu a nawr gallwch ddefnyddio'ch ffôn yn y ffordd y bwriadwyd ef. Gobeithio bod yr erthygl hon o gymorth. Gadewch y sylwadau isod gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau. Diolch am ddarllen!