Mae sgrin fy iPhone yn fflachio! Dyma'r ateb yn y pen draw.

La Pantalla De Mi Iphone Est Parpadeando

Mae sgrin eich iPhone yn fflachio ac nid ydych yn siŵr pam. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, mae'r sgrin yn dal i fflachio! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd sgrin eich iPhone yn gwibio .Grym ailgychwyn eich iPhone

Gall ailgychwyn grym drwsio'ch iPhone sy'n crynu dros dro pe bai llithren feddalwedd wedi achosi'r broblem. Lawer gwaith, gall glitches meddalwedd hefyd rewi'ch iPhone - gall ailgychwyn ei drwsio!Dyma ddadansoddiad o sut i wneud ailgychwyn grym ar wahanol iPhones:

  • iPhone SE, 6s a modelau cynharach - Pwyswch a dal y botwm Power a'r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn fflachio yng nghanol y sgrin.
  • iPhone 7 a 7 Plus - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 8, X a XS : Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i fyny yn gyflym, yna'r botwm Cyfrol i Lawr, yna pwyswch a dal y botwm Ochr nes i chi weld logo Apple yn ymddangos.

Datrysiad dros dro yn unig i'r broblem rydych chi'n ei chael yw ailgychwyn yr heddlu sy'n achosi i'ch sgrin iPhone fflachio. Nid ydym eto wedi mynd i'r afael ag achos sylfaenol y broblem, y gallwn geisio ei thrwsio gydag adferiad DFU. Os na wnaeth ailosodiad heddlu drwsio sgrin eich iPhone, rydym yn argymell rhoi eich iPhone yn y modd DFU cyn archwilio opsiynau atgyweirio.Adfer DFU

Adfer DFU yw'r adferiad dyfnaf y gallwch ei berfformio ar iPhone. Mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, gan roi cychwyn newydd i'ch iPhone!

Sicrhewch fod gennych gefn o'ch gwybodaeth cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU. Y ffordd honno, unwaith y bydd yr adferiad wedi'i gwblhau, ni fyddwch yn colli unrhyw luniau, fideos na chysylltiadau. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio Sgrin

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone os yw'n dal i fflachio ar ôl i DFU adfer. Os cafodd eich iPhone ei ollwng yn ddiweddar, neu os cafodd ei amlygu i hylifau yn ddiweddar, efallai y byddai rhai cydrannau mewnol wedi'u difrodi.Ewch â'ch iPhone i'ch Apple Store lleol os oes gennych gynllun AppleCare +. U.S. rydym yn argymell amserlennu apwyntiad gyda thechnegwyr Apple felly does dim rhaid aros trwy'r dydd.

Pwls yn opsiwn gwych arall os ydych chi eisiau trwsiwch sgrin fflachio eich iPhone heddiw. Byddant yn anfon technegydd yn uniongyrchol i'r man lle'r ydych mewn dim ond 60 munud! Weithiau mae atgyweiriadau pwls yn rhatach nag Apple ac maen nhw'n dod â gwarant oes.

Sgrin Sefydlog ym Minc Llygad

Rydych chi wedi gosod sgrin fflachio eich iPhone! Y tro nesaf y bydd sgrin eich iPhone yn gwibio, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPhone isod yn yr adran sylwadau!

Diolch,
David L.