Ni fydd fy iPhone yn Cysylltu â Bluetooth! Dyma The Real Fix.My Iphone Won T Connect Bluetooth

Nid yw'ch iPhone yn cysylltu â Bluetooth ac nid ydych yn siŵr pam. Mae Bluetooth yn dechnoleg sy'n cysylltu'ch iPhone yn ddi-wifr â dyfeisiau Bluetooth, fel clustffonau, bysellfyrddau, neu'ch car. Mae yna nifer o resymau pam nad yw Bluetooth wedi gweithio ar iPhone, a byddwn yn eich cerdded trwy'r broses datrys problemau gam wrth gam. Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi cysylltu â Bluetooth a dangos i chi sut i ddatrys y broblem unwaith ac am byth.Os ydych chi'n cael trafferth cysylltu'ch iPhone â Bluetooth car yn benodol, rydyn ni'n argymell edrych ar ein herthygl Sut Ydw i'n Cysylltu iPhone I Gar Bluetooth? Dyma’r Gwirionedd!Cyn i Ni Ddechrau ...

Mae yna ychydig o bethau y mae angen i ni sicrhau eu bod yn digwydd cyn y gall eich iPhone baru gyda dyfais Bluetooth. Yn gyntaf, gadewch inni sicrhau bod Bluetooth yn cael ei droi ymlaen. I droi ymlaen Bluetooth, swipe i fyny o waelod iawn y sgrin i agor y Ganolfan Reoli, ac yna tapio'r eicon Bluetooth bluetooth ar ganolfan reoli.

Fe wyddoch fod Bluetooth ymlaen pan amlygir yr eicon mewn glas. Os yw'r eicon yn llwyd, efallai y bydd gennych ar ddamwain wedi'i ddatgysylltu o ddyfeisiau Bluetooth tan y diwrnod canlynol !botwm bluetooth glas yw

Yn ail, mae angen i ni sicrhau bod y ddyfais Bluetooth rydych chi'n ceisio cysylltu â hi yn ystod eich iPhone. Yn wahanol i ddyfeisiau Wi-Fi sy'n gallu cysylltu o unrhyw le (cyhyd â'u bod wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd), mae dyfeisiau Bluetooth yn dibynnu ar agosrwydd. Mae ystod Bluetooth fel arfer tua 30 troedfedd, ond gwnewch yn siŵr bod eich iPhone a'ch dyfais wrth ymyl ei gilydd wrth i chi fynd trwy'r erthygl hon.

Os nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Bluetooth, dechreuwch trwy geisio ei gysylltu â dwy ddyfais Bluetooth ar wahân un ar y tro. Os yw un ddyfais Bluetooth yn cysylltu â'ch iPhone tra nad yw'r llall, rydych chi wedi nodi bod y broblem gyda'r ddyfais Bluetooth benodol, nid eich iPhone.Sut I Atgyweirio iPhone Na Fydd Yn Cysylltu â Bluetooth

Os nad yw'ch iPhone yn dal i gysylltu â Bluetooth, bydd angen i ni fynd ychydig yn ddyfnach i ddarganfod eich problem. Yn gyntaf, mae angen i ni ddarganfod a yw'r broblem yn cael ei hachosi gan feddalwedd neu galedwedd eich iPhone.

lliwiau ystafell wely feng shui ar gyfer cyplau

Gadewch inni fynd i’r afael â’r caledwedd yn gyntaf: Mae gan eich iPhone antena sy’n rhoi ymarferoldeb Bluetooth iddo, ond hynny yr un peth mae antena hefyd yn helpu'ch iPhone i gysylltu â Wi-Fi. Os ydych chi'n profi problemau Bluetooth a Wi-Fi gyda'ch gilydd, mae hynny'n awgrym y gallai fod gan eich iPhone broblem caledwedd. Ond peidiwch â rhoi’r gorau iddi - allwn ni ddim bod yn sicr o hynny eto.

Dilynwch ein taith gerdded cam wrth gam i ddarganfod pam nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Bluetooth fel y gallwch chi atgyweirio'r broblem am byth!

 1. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto

  Mae troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn gam datrys problemau syml a all drwsio mân fylchau meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone wedi cysylltu â Bluetooth.

  Yn gyntaf, pwyswch a dal y botwm pŵer i droi eich iPhone i ffwrdd. Aros am llithro i bweru i ffwrdd i ymddangos ar y sgrin, ac yna swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch oddeutu 30 eiliad i sicrhau bod eich iPhone yn cau i lawr yn llwyr.

  I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar eich sgrin. Ar ôl ailgychwyn eich iPhone, ceisiwch gysylltu â'ch dyfais Bluetooth eto i weld a oedd yn datrys y broblem.

 2. Trowch Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto

  Weithiau gall troi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mân fylchau meddalwedd a allai fod yn atal eich dyfais iPhone a Bluetooth rhag paru. Mae tair ffordd i droi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto ar eich iPhone:

  Trowch Bluetooth i ffwrdd yn yr App Gosodiadau

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Bluetooth.
  3. Tap y switsh wrth ymyl Bluetooth. Fe wyddoch fod Bluetooth i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd.
  4. Tap y switsh eto i droi Bluetooth yn ôl ymlaen. Fe wyddoch fod Bluetooth ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

  Trowch Bluetooth i ffwrdd yn y Ganolfan Reoli

  1. Swipe i fyny o dan waelod sgrin eich iPhone i agor Canolfan Reoli.
  2. Tapiwch yr eicon Bluetooth, sy'n edrych fel “B.” Fe wyddoch fod Bluetooth i ffwrdd pan fydd yr eicon yn ddu y tu mewn i gylch llwyd.
  3. Tapiwch yr eicon Bluetooth eto i droi Bluetooth yn ôl ymlaen. Fe wyddoch fod Bluetooth ymlaen pan fydd yr eicon yn wyn y tu mewn i gylch glas.

  Diffoddwch Bluetooth gan ddefnyddio Siri

  1. Trowch ymlaen Siri trwy wasgu a dal y botwm Cartref, neu trwy ddweud, “Hey Siri.”
  2. I ddiffodd Bluetooth, dywedwch, “Diffoddwch Bluetooth.”
  3. I droi Bluetooth yn ôl ymlaen, dywedwch, “Trowch Bluetooth ymlaen.”

  Ar ôl troi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ar unrhyw un o'r ffyrdd hyn, ceisiwch baru'ch iPhone a'ch dyfais Bluetooth eto i weld a wnaeth ddatrys eich problem.

 3. Trowch Modd Pâr Ar Eich Dyfais Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

  Os yw glitch meddalwedd bach yn atal eich dyfais Bluetooth rhag cysylltu â'ch iPhone, gallai troi'r modd paru i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys y broblem.

  Bydd gan bron bob dyfais Bluetooth a switsh neu botwm mae hynny'n ei gwneud hi'n hawdd mynd â'r ddyfais i mewn ac allan o'r modd paru. Pwyswch neu ddal y botwm hwnnw neu droi eich dyfais Bluetooth ymlaen i'w dynnu allan o'r modd paru Bluetooth.

  Arhoswch tua 30 eiliad, yna pwyswch y botwm neu fflipiwch y switsh eto i roi'r ddyfais yn ôl yn y modd paru. Ar ôl troi'r modd paru i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, ceisiwch gysylltu'ch dyfais Bluetooth â'ch iPhone unwaith eto.

 4. Anghofiwch y Dyfais Bluetooth

  Pan fyddwch chi'n anghofio dyfais Bluetooth, mae fel pe na bai'r ddyfais erioed wedi'i chysylltu â'ch iPhone. Y tro nesaf y byddwch chi'n paru'r dyfeisiau, bydd fel eu bod yn cysylltu am y tro cyntaf. I anghofio dyfais Bluetooth:

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Bluetooth.
  3. Tap y “i” glas wrth ymyl y ddyfais Bluetooth rydych chi am ei anghofio.
  4. Tap Anghofiwch y Dyfais hon.
  5. Pan fydd rhywun yn eich annog eto, tapiwch Anghofiwch Ddychymyg.
  6. Fe wyddoch fod y ddyfais wedi'i hanghofio pan nad yw'n ymddangos oddi tani mwyach Fy Nyfeisiau mewn Gosodiadau -> Bluetooth.

  Ar ôl i chi anghofio'r ddyfais Bluetooth, ailgysylltwch hi â'ch iPhone trwy roi'r ddyfais yn y modd paru. Os yw'n paru â'ch iPhone ac yn dechrau gweithio eto, yna caiff eich problem ei datrys. Os ydych chi'n dal i gael problemau iPhone Bluetooth, byddwn yn symud ymlaen i ailosod meddalwedd.

 5. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

  Pan fyddwch chi'n ailosod gosodiadau rhwydwaith, bydd y data ar eich iPhone o'ch holl ddyfeisiau Bluetooth, rhwydweithiau Wi-Fi, a VPN (Rhwydwaith Preifat Rhithwir) bydd gosodiadau'n cael eu dileu. Bydd ailosod gosodiadau rhwydwaith yn rhoi cychwyn cwbl ffres i'ch iPhone wrth gysylltu â dyfeisiau Bluetooth, a all weithiau ddatrys problemau meddalwedd mwy cymhleth.

  Cyn i chi ailosod gosodiadau rhwydwaith, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod pob un o'ch cyfrineiriau Wi-Fi oherwydd bydd yn rhaid i chi eu hail-nodi wedyn.

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Cyffredinol.
  3. Tap Ail gychwyn. (Ailosod yw'r opsiwn olaf yn Gosodiadau -> Cyffredinol).
  4. Tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith.
  5. Rhowch eich cod post pan ofynnir i chi ar y sgrin.
  6. Bydd eich iPhone yn ailosod gosodiadau rhwydwaith ac yn ailgychwyn ei hun.
  7. Pan fydd eich iPhone yn ailgychwyn, mae eich gosodiadau rhwydwaith wedi'u hailosod.

  sut i ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iphone
  Nawr bod eich gosodiadau rhwydwaith wedi'u hailosod, ceisiwch baru'ch dyfais Bluetooth â'ch iPhone unwaith eto. Cofiwch fod yr holl ddata dyfeisiau Bluetooth a oedd ar eich iPhone wedi'i ddileu, felly byddwch chi'n paru'r dyfeisiau fel pe baent yn cael eu cysylltu am y tro cyntaf.

 6. Adfer DFU

  Ein cam datrys problemau meddalwedd olaf ar gyfer pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Bluetooth yw a Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yn adfer . Adferiad DFU yw'r adferiad mwyaf manwl y gallwch ei wneud ar iPhone ac mae'n ateb olaf ar gyfer materion meddalwedd trafferthus.

  sut i drwsio sgrin gyffwrdd iphone

  Cyn perfformio adferiad DFU, gwnewch yn siŵr eich bod chi wrth gefn yr holl ddata ar eich iPhone i iTunes neu iCloud os gallwch chi. Rydym hefyd eisiau gwneud hyn yn glir - os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi mewn unrhyw ffordd, gall adferiad DFU dorri'ch iPhone o bosibl.

 7. Atgyweirio

  Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn ac nad yw'ch iPhone yn dal i gysylltu â Bluetooth, efallai y bydd angen i chi atgyweirio'ch dyfais. Gallwch chi sefydlu apwyntiad yn y Genius Bar eich Apple Store lleol neu defnyddiwch wasanaeth atgyweirio post-mewn Apple. Os ydych chi am arbed rhywfaint o arian, rydyn ni hefyd yn argymell Puls.

  Pwls yn wasanaeth atgyweirio a fydd yn anfon technegydd ardystiedig atoch. Byddant yn trwsio'ch iPhone mewn cyn lleied â 60 munud a byddant yn cwmpasu'r holl atgyweiriadau gyda gwarant oes.

Dim Mwy o Gleision Bluetooth!

Mae eich iPhone yn cysylltu â Bluetooth unwaith eto a gallwch fynd yn ôl at ddefnyddio'ch holl ategolion diwifr. Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud os nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Bluetooth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau a'ch teulu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone!

Diolch am ddarllen,
David L.