Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng iMessage a Negeseuon Testun ar iPhone?What S Difference Between Imessage

O dan yr wyneb, mae iMessages a negeseuon testun yn dechnolegau sylfaenol wahanol, er bod y ddau ohonyn nhw'n byw yn yr app Negeseuon ar eich iPhone. Rwy'n credu ei bod yn bwysig i bob perchennog iPhone wybod y gwahaniaeth rhwng negeseuon testun ac iMessages, oherwydd gall y wybodaeth honno gael effaith sylweddol ar eich bil ffôn.Negeseuon Testun

Mae negeseuon testun rheolaidd yn defnyddio'r cynllun negeseuon testun rydych chi'n eu prynu trwy'ch cludwr. Mae dau fath o negeseuon testun:  • SMS (Gwasanaeth Negeseuon Byr): Y negeseuon testun gwreiddiol rydyn ni wedi bod yn eu defnyddio ers blynyddoedd. Mae negeseuon SMS wedi'u cyfyngu i 160 nod a dim ond testun y gallant ei gynnwys.
  • MMS (Gwasanaeth Negeseuon Amlgyfrwng): Mae negeseuon MMS yn ehangu gallu negeseuon testun gwreiddiol, ac yn cefnogi anfon lluniau, negeseuon testun hirach, a chynnwys arall.

Arferai cludwyr godi mwy i anfon negeseuon MMS na negeseuon SMS, ac mae rhai yn dal i wneud hynny. Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o gludwyr yn codi'r un faint fwyaf am negeseuon SMS ac MMS ac yn eu cyfrif fel rhan o gynllun negeseuon testun sengl.

iMessages

Mae iMessages yn sylfaenol wahanol na negeseuon testun oherwydd eu bod yn eu defnyddio data i anfon negeseuon, nid y cynllun negeseuon testun rydych chi'n ei brynu trwy'ch cludwr diwifr.Buddion Defnyddio iMessage

  • Mae iMessage yn gwneud llawer mwy na SMS neu MMS: mae iMessage yn cefnogi anfon lluniau, fideos, ffeiliau, lleoliadau, a chwympo o fathau eraill o ddata gan ddefnyddio'r app Negeseuon.
  • Mae iMessage yn gweithio dros Wi-Fi: Fel y gallwch ddychmygu, gall anfon a derbyn lluniau neu fideos ddefnyddio llawer o ddata, ac rydych chi'n talu am y data hwnnw gan ddefnyddio gyda'ch cynllun data cellog. Os ydych chi wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, gallwch anfon iMessages heb ddefnyddio'ch data cellog na'ch cynllun negeseuon testun.
  • Mae iMessage yn gyflymach na SMS neu MMS: Anfonir negeseuon SMS ac MMS gan ddefnyddio technoleg wahanol nag y mae eich iPhone yn ei ddefnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd. Gallwch anfon lluniau a ffeiliau mawr eraill yn gynt o lawer gan ddefnyddio iMessage nag y gallwch chi trwy ddefnyddio negeseuon MMS.

Yr Un Anfantais

  • Mae iMessage yn gweithio rhwng dyfeisiau Apple yn unig. Gallwch anfon a derbyn iMessages gan iPhones, iPads, iPods, a Macs, ond nid o ffonau Android, cyfrifiaduron personol, neu ddyfeisiau eraill. Os ydych chi mewn testun grŵp gydag 8 o bobl ac mae gan 1 person ffôn Android, bydd y sgwrs gyfan yn defnyddio negeseuon SMS neu MMS - y math o neges sy'n pawb’s ffôn yn gallu cael.

Sut I Osgoi Mesur Ffôn Mawr Oherwydd iMessage

Mae data cellog yn ddrud, ac mae pobl yn fy holi amdano trwy'r amser. Rydw i wedi ysgrifennu erthygl amdani sut i ddarganfod beth sy'n defnyddio data ar eich iPhone , a Gall iMessage fod yn brif dramgwyddwr. Gan y gall iMessage anfon lluniau, fideos, a ffeiliau mawr eraill, gall iMessages fwyta trwy eich cynllun data cellog yn gyflym iawn .

Cofiwch hyn: Mae'r iMessages rydych chi'n eu derbyn yn defnyddio'ch cynllun data hefyd. Ceisiwch ddefnyddio Wi-Fi cymaint â phosib wrth anfon neu dderbyn llawer o luniau neu fideos gan ddefnyddio'r app Negeseuon.

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall y gwahaniaethau rhwng iMessages a negeseuon testun. Diolch am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae'r Grŵp Facebook Payette Ymlaen yn lle gwych i gael help.Pob hwyl, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.

rheolaeth cyfaint ipad ddim yn gweithio