Podlediadau Heb Lawrlwytho Ar iPhone? Dyma The Real Fix!Podcasts Not Downloading Iphone

Rydych chi am wrando ar y bennod ddiweddaraf o'ch hoff bodlediad, ond nid yw wedi'i lawrlwytho ar eich iPhone. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, nid yw penodau newydd yn lawrlwytho. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw podlediadau yn cael eu lawrlwytho ar eich iPhone !Sut I Sync Podlediadau i'ch iPhone

Cyn i ni blymio mewn unrhyw ddyfnach, cymerwch eiliad i sicrhau hynny Podlediadau Sync yn cael ei droi ymlaen. Os gwnaethoch chi lawrlwytho'ch podlediadau ar iTunes, bydd yn rhaid i chi eu cysoni â'ch iPhone cyn y gallwch chi wrando arnyn nhw.Er mwyn sicrhau bod eich podlediadau yn cydamseru â'ch iPhone, ewch i Gosodiadau -> Podlediadau a throwch y switsh wrth ymyl Podlediadau Sync . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Sync Podcasts ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd. Os nad yw Sync Podcasts ymlaen, tapiwch y switsh i'w droi ymlaen.Pam nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar fy iPhone?

Llawer o'r amser, ni fydd eich iPhone yn lawrlwytho podlediadau oherwydd nad yw'n gysylltiedig â Wi-Fi. Bydd llawer o'r camau datrys problemau yn yr erthygl hon yn eich helpu i ddarganfod problemau sy'n gysylltiedig â Wi-Fi, ond yn nes ymlaen byddwn hefyd yn mynd i'r afael â rhesymau eraill pam nad yw Podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone.

A allaf Ddefnyddio Data Cellog i Lawrlwytho Podlediadau iPhone?

Ie! Os ydych chi am lawrlwytho podlediadau gan ddefnyddio data cellog, trowch y switsh wrth ymyl Dim ond Lawrlwytho Ar Wi-Fi yn Gosodiadau -> Podlediadau .Gair o rybudd: Os byddwch chi'n diffodd Dim ond Lawrlwytho Ar Wi-Fi a bod lawrlwythiadau podlediadau awtomatig wedi'u troi ymlaen, mae siawns y gallai'ch iPhone ddefnyddio cryn dipyn o ddata i lawrlwytho penodau newydd o'ch holl bodlediadau.

Dyna pam yr wyf yn argymell gadael Only Download On Wi-Fi wedi'i droi ymlaen - fe allech chi ddirwyn i ben gyda syndod mawr y tro nesaf y byddwch chi'n cael bil gan eich cludwr diwifr.

Diffodd Modd Awyren

Ni fydd eich iPhone yn gallu lawrlwytho podlediadau ar eich iPhone os yw Modd Awyren yn cael ei droi ymlaen. Agorwch y Gosodiadau ap a tapiwch y switsh wrth ymyl Modd Awyren . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Awyren i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith.

Os yw'r Modd Awyren eisoes i ffwrdd, ceisiwch ei dynnu ymlaen ac yn ôl i ffwrdd eto trwy dapio'r switsh ddwywaith.

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Llawer o'r amser, gall mân fylchau meddalwedd dorri ar draws cysylltiad eich iPhone â Wi-Fi. Os nad yw wedi'i gysylltu â Wi-Fi, efallai na fydd eich iPhone yn gallu lawrlwytho podlediadau.

Un ffordd gyflym o geisio datrys mân broblemau Wi-Fi meddalwedd yw troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl. Bydd hyn yn rhoi cychwyn newydd i'ch iPhone, oherwydd gall geisio cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi eto.

Mynd i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl.

Anghofiwch Rwydwaith Wi-Fi Ac Ailgysylltwch

Os nad oedd toglo Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl yn gweithio, ceisiwch anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi yn llwyr. Yn y ffordd honno, pan fyddwch chi'n ailgysylltu â'r rhwydwaith wedyn, bydd fel petaech chi'n cysylltu â'r rhwydwaith am y tro cyntaf.

Os newidiodd rhywbeth yn y broses o sut mae'ch iPhone yn cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi, gall anghofio'r rhwydwaith ac ailgysylltu gyfrif am y newid fel rheol.

I anghofio'r rhwydwaith Wi-Fi, agorwch y Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Yna, tapiwch y botwm gwybodaeth (yr “i” glas mewn cylch). Yn olaf, tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn , yna Anghofiwch pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Ar ôl i'r rhwydwaith gael ei anghofio, bydd yn ymddangos o dan Dewiswch Rwydwaith . Tap ar eich rhwydwaith Wi-Fi, yna nodwch gyfrinair eich rhwydwaith i ailgysylltu.

Trowch ymlaen Lawrlwytho Episodau

Mynd i Gosodiadau -> Podlediadau -> Lawrlwytho Episodau a dewiswch Only New or All Unplayed - bydd y naill opsiwn neu'r llall yn lawrlwytho penodau o'ch podlediadau pan fyddant ar gael.

Fodd bynnag, os dewisir Off, ni fydd eich iPhone yn lawrlwytho podlediadau yn awtomatig pan fyddant ar gael.

Gwiriwch Gyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd

Rheolaethau rhieni eich iPhone yw cyfyngiadau yn y bôn, felly pe bai Podlediadau yn cael eu diffodd yn ddamweiniol, ni fyddech yn gallu eu lawrlwytho.

Agor Gosodiadau a thapio Amser Sgrin -> Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd -> Apiau a Ganiateir . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Podlediadau yn cael ei droi ymlaen.

Os ydych chi'n ceisio lawrlwytho a phodlediad penodol, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Amser Sgrin -> Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd a thapio Cyfyngiadau Cynnwys .

O dan Holl Gynnwys y Storfa, gwnewch yn siŵr Yn benodol wedi ei ddewis ar gyfer Cerddoriaeth, Podlediadau a Newyddion.

Ar iPhones Rhedeg iOS 11 Neu Hŷn

Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Cyfyngiadau a nodwch eich cod pas Cyfyngiadau. Yna, sgroliwch i lawr i Podlediadau a sicrhau bod y switsh wrth ei ymyl yn cael ei droi ymlaen.

Problemau Meddalwedd Dyfnach

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn, rydych chi wedi gweithio trwy'r camau datrys problemau mwy sylfaenol pan nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone. Nawr, mae'n bryd mynd i'r afael â phroblemau potensial mwy manwl.

Dileu ac Ailosod yr App Podlediadau

Er bod apiau iOS yn cael eu fetio’n llym, gallant ddal i redeg i broblemau o bryd i’w gilydd. Pan fyddwch chi'n cael problemau gydag ap, bydd dileu ac ailosod yr ap fel arfer yn trwsio'r broblem.

Mae'n bosibl nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone oherwydd bod ffeil feddalwedd yn yr app Podcasts wedi mynd yn llygredig. Byddwn yn dileu'r app Podcasts, yna'n ei ailosod fel newydd!

Peidiwch â phoeni - ni fyddwch yn colli unrhyw un o'ch podlediadau trwy ddileu'r ap ar eich iPhone.

Yn gyntaf, dilëwch yr app trwy wasgu a dal eicon yr app yn ysgafn nes bod eich holl apiau'n dechrau ysgwyd. Nesaf, tapiwch y bach X. mae hynny'n ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon yr app, felly Dileu .

Nawr bod yr ap wedi'i ddileu, agorwch yr App Store a chwilio am yr app Podcasts. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, tapiwch eicon y cwmwl bach ar y dde i'w ailosod. Pan fyddwch chi'n agor yr ap, fe welwch eich holl bodlediadau yn dal i fod yno!

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os mai cysylltiad Wi-Fi gwael yw’r rheswm pam nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone, ceisiwch ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone. Bydd hyn yn ailosod ei holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Cellog a VPN ar gyfer diffygion ffatri.

Pan fyddwch chi'n cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi ar ôl ailosod gosodiadau rhwydwaith, bydd fel eich bod chi'n cysylltu â'r rhwydwaith hwnnw am y tro cyntaf. Bydd y cychwyn hollol ffres hwn yn aml yn trwsio'r broblem feddalwedd a rwystrodd eich iPhone rhag cysylltu â Wi-Fi yn y lle cyntaf.

Nodyn: Cyn ailosod gosodiadau rhwydwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch holl gyfrineiriau Wi-Fi i lawr, gan y bydd yn rhaid i chi eu hail-ymddangos ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau.

I ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch god pas eich iPhone, yna tapiwch Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Os yw problemau Wi-Fi yn dal i'ch atal rhag lawrlwytho podlediadau ar eich iPhone, edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pryd Nid yw Wi-Fi yn gweithio ar eich iPhone .

Perfformio Adfer DFU

Y cam datrys problemau meddalwedd olaf yw adferiad DFU, a fydd yn dileu popeth ac yn ail-lwytho pob darn o god ar eich iPhone. Mae'r cam hwn ychydig yn llym pan nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone, felly dim ond argymell ei wneud yr wyf yn ei wneud os rydych chi'n profi llawer o faterion meddalwedd eraill hefyd.

Os ydych chi'n teimlo mai adferiad DFU yw'r opsiwn iawn i chi, edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU .

Opsiynau Atgyweirio

Er ei fod iawn yn annhebygol, mae'n bosibl bod yr antena Wi-Fi y tu mewn i'ch iPhone wedi torri, sy'n ei atal rhag cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi. Mae'r un antena hwn yn cysylltu'ch iPhone â dyfeisiau Bluetooth, felly os ydych chi wedi profi llawer o faterion yn cysylltu â nhw y ddau Bluetooth a Wi-Fi yn ddiweddar, gallai'r antena gael ei thorri.

Os yw'ch iPhone wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, rwy'n argymell amserlennu apwyntiad a'i gymryd i mewn i'ch Apple Store lleol fel y gall aelod o'r Genius Bar edrych arno a phenderfynu a yw'r antena wedi'i thorri ai peidio.

Rwyf hefyd yn argymell yn fawr Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a fydd yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch chi. Byddant yn trwsio'ch iPhone yn y fan a'r lle, a bydd gwarant oes yn cwmpasu'r atgyweiriad hwnnw!

Podlediadau: Llwytho i Lawr Eto!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'ch iPhone yn llwyddiannus a gallwch chi ddechrau gwrando ar eich podlediadau eto. Y tro nesaf nad yw podlediadau yn lawrlwytho ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael isod yn yr adran sylwadau!

Diolch am ddarllen,
David L.

pam nad oes gan fy ffôn wasanaeth