Methiant wrth gefn iCloud ar iPhone? Dyma Pam a The Fix!Icloud Backup Failed Iphone

Mae copïau wrth gefn iCloud yn methu ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod pam. Copi o'r data sydd wedi'i gadw ar eich iPhone sy'n cael ei storio ar gwmwl Apple yw copi wrth gefn iCloud. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam y methodd eich copi wrth gefn iCloud ar eich iPhone a dangos i chi sut i drwsio'r broblem er daioni !Gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i Gysylltu â Wi-Fi

Oherwydd eu maint mawr, mae angen cysylltiad Wi-Fi i ategu eich iPhone i iCloud. Ni allwch wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud gan ddefnyddio data cellog.Ar agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi i sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Fe wyddoch fod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi pan fydd y switsh nesaf at Wi-Fi ymlaen ac mae marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl enw eich rhwydwaith.Edrychwch ar ein herthygl arall os yw eich Nid yw iPhone yn cysylltu â Wi-Fi !

Clirio Gofod Storio iCloud

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae copïau wrth gefn iCloud yn methu yw oherwydd nad oes gennych chi ddigon o le storio iCloud. Gallwch reoli'ch lle storio iCloud trwy fynd i Gosodiadau -> [Eich Enw] -> iCloud -> Rheoli Storio .

Yma fe welwch faint o storfa iCloud rydych chi wedi'i ddefnyddio a pha apiau sy'n cymryd y mwyaf o le. Ar fy iPhone, mae Lluniau'n defnyddio llawer mwy o le storio iCloud nag unrhyw app arall.rheoli storio iphone icloud

Gall yr holl ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif iCloud ddefnyddio'ch lle storio iCloud. Ni chewch dair gwaith cymaint o le storio os oes gennych dri dyfais iOS. Fel y gallwch weld, mae fy iPad yn defnyddio llawer o le storio iCloud gyda mwy na 400 MB o gopïau wrth gefn.

Os nad oes gennych chi ddigon o le storio iCloud i ategu eich iPhone, gallwch naill ai ddileu data nad oes ei angen arnoch chi neu brynu mwy o le storio gan Apple. I ddileu rhywbeth sy'n cymryd lle storio iCloud, tapiwch arno yn y gosodiadau Rheoli Storio. Yna, tap y Dileu neu Diffoddwch botwm.

sgrin gollwng ffôn nawr yn ddu

Ar ôl i chi glirio rhywfaint o le storio, ceisiwch bacio i fyny i iCloud eto. Os yw copïau wrth gefn iCloud yn parhau i fethu, efallai y bydd angen i chi glirio hyd yn oed mwy o le storio. Gallai fod problem meddalwedd hefyd yn atal eich iPhone rhag gwneud copi wrth gefn.

Rwy'n argymell gweithio trwy'r camau datrys problemau isod i ddiystyru problem meddalwedd cyn dileu mwy o ddata o iCloud neu brynu mwy o le storio gan Apple. Efallai y byddwch hefyd am edrych ar ein herthygl sy'n cynnwys rhai awgrymiadau storio iCloud gwych !

Llofnodwch Allan o'ch Cyfrif iCloud

Mae llofnodi allan ac yn ôl i'ch cyfrif iCloud ychydig fel ailgychwyn eich iPhone. Bydd eich cyfrif yn cael cychwyn o'r newydd pan fyddwch yn mewngofnodi, a allai drwsio mân wall meddalwedd.

pam na allaf wneud copi wrth gefn o fy iphone i itunes

Agor Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, sgroliwch yr holl ffordd i lawr y ddewislen hon a thapio Llofnodi .

arwyddo allan o icloud ar iphone

Yna, tapiwch y botwm Mewngofnodi pan fydd yn ymddangos ar y sgrin a nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair.

Ailosod Pob Gosodiad

Mae ailosod pob gosodiad ar eich iPhone yn dileu ac yn adfer popeth yn yr app Gosodiadau i ddiffygion ffatri. Ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau, bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu dyfeisiau Bluetooth, ac ad-drefnu gweddill eich gosodiadau at eich dant. Trwy ailosod pob lleoliad, efallai y gallwch drwsio problem feddalwedd sy'n achosi i'ch copïau wrth gefn iCloud fethu.

I ailosod pob gosodiad ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Yna, tap Ailosod Pob Gosodiad i gadarnhau'r ailosodiad. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailosod, yna'n troi yn ôl ymlaen.

Yn ôl i fyny Eich iPhone Gan ddefnyddio iTunes

Os yw copïau wrth gefn iCloud yn methu, gallwch barhau i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone gan ddefnyddio iTunes. Cysylltwch eich iPhone â chyfrifiadur gan ddefnyddio Cebl mellt ardystiedig MFi ac agor iTunes.

Nesaf, cliciwch y botwm iPhone ger cornel chwith uchaf iTunes. Yng nghanol iTunes, dewiswch Y Cyfrifiadur hwn dan Yn awtomatig wrth gefn . Yna, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

yn ôl i fyny nawr itunes

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Er bod eich iPhone wedi'i hategu, nid ydym wedi pennu'r rheswm pam mae copïau wrth gefn iCloud yn methu o hyd. Gallwch ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr trwy roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Cysylltwch â Apple Support

Weithiau mae copïau wrth gefn iCloud yn methu oherwydd mater cymhleth gyda'ch cyfrif. Dim ond trwy gefnogaeth Apple y gellir datrys rhai materion cyfrifon iCloud. Gallwch chi cael help gan Apple ar-lein , neu ewch i mewn i'ch Apple Store lleol.

Ar iCloud Naw!

Rydych chi wedi cefnogi'ch iPhone yn llwyddiannus ac nawr mae gennych chi gopi ychwanegol o'ch data a'ch gwybodaeth. Y tro nesaf y gwelwch fod eich copi wrth gefn iCloud wedi methu, byddwch yn gwybod beth i'w wneud. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych i lawr isod yn yr adran sylwadau!