Eich Allweddell iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma pam a'r ateb eithaf!El Teclado De Tu Iphone No Funciona

Nid yw bysellfwrdd eich iPhone yn gweithio'n iawn ac nid ydych chi'n gwybod pam. Rydych chi'n ceisio ysgrifennu neges neu nodyn, ond nid yw'r bysellfwrdd yn cydweithredu. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw bysellfwrdd eich iPhone yn gweithio a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Pam nad yw Allweddell fy iPhone yn Gweithio?

Mae bysellfyrddau IPhone fel arfer yn stopio gweithio am un o dri rheswm:  1. Mae'r cymhwysiad rydych chi'n ceisio defnyddio'r bysellfwrdd iPhone ynddo wedi damwain.
  2. Mae eich iPhone yn profi problem feddalwedd fwy datblygedig.
  3. Nid yw sgrin eich iPhone yn gweithio'n iawn neu nid yw'n ymateb.

Bydd y camau isod yn eich helpu i nodi'n union beth achosodd i fysellfwrdd eich iPhone roi'r gorau i weithio a dangos i chi sut i ddatrys y broblem.

Glanhewch Sgrin eich iPhone

Efallai y bydd eich bysellfwrdd yn camweithio os yw'r sgrin yn fudr. Yn aml weithiau bydd y baw hwn yn weddillion bwyd - rydych chi'n bwyta rhywbeth â'ch dwylo ac yna'n cydio yn eich iPhone. Pan fyddwch chi'n dechrau defnyddio'ch iPhone, mae peth o'r bwyd roeddech chi'n ei fwyta yn glynu wrth y sgrin, gan dwyllo'ch iPhone i feddwl eich bod chi'n cyffwrdd â'r sgrin.Weithiau gall hyn wneud i'ch bysellfwrdd fynd yn wallgof a hyd yn oed 'teipio llythrennau ar ei ben ei hun'. Cymerwch frethyn microfiber a sychwch waelod sgrin eich iPhone lle mae'r bysellfwrdd yn ymddangos. Os nad oes gennych frethyn microfiber, rydym yn argymell y Progo 6-pecyn ar Amazon .

Os yw'r baw ar eich sgrin yn wirioneddol ystyfnig, efallai yr hoffech chi ddefnyddio hylif glanhau sgrin. Fodd bynnag, dylech fod yn ofalus yma: mae llawer o chwistrellau glanhau sgrin poblogaidd yn cynnwys cynhwysion a all fod yn niweidiol i'ch sgrin iPhone.Mae afal yn rhybuddio rhag defnyddio hylifau glanhau fel glanhawyr gwydr, chwistrellau, glanhawyr cartrefi, sgraffinyddion, amonia, toddyddion, neu unrhyw beth sy'n cynnwys hydrogen perocsid neu aseton.

Fel y gallwch ddychmygu, gall fod yn anodd dod o hyd i gynnyrch glanhau hylif nad yw'n cynnwys unrhyw un o'r cynhwysion hyn. Yn ffodus, fe ddaethon ni o hyd i un i chi - y Pecyn glanhau sgrin gyffwrdd GreatShield . Mae'r pecyn hwn hefyd yn dod â lliain microfiber ac offeryn glanhau dwy ochr, felly gallwch wirio tair eitem oddi ar eich rhestr siopa!

Caewch Eich Holl Geisiadau

Dyma gwestiwn pwysig i'w ofyn i chi'ch hun - onid yw bysellfwrdd yr iPhone yn gweithio yn unrhyw un o'ch apiau neu a yw'r broblem yn digwydd yn un o'ch apiau yn unig?

Os nad yw'r bysellfwrdd yn gweithio yn unrhyw un o'ch apiau, mae'n llai tebygol bod ap penodol yn achosi'r broblem. Os nad yw'r bysellfwrdd yn gweithio mewn un cymhwysiad, mae siawns weddus fod y cymhwysiad hwnnw'n chwalu, sy'n achosi'r broblem.

ni enillodd fy iphone 5c y tâl

Waeth bynnag y sefyllfa rydych chi'n cael eich hun ynddi, cau'r holl gymwysiadau ar eich iPhone . Yn y modd hwn, gallwn fod yn sicr nad methiant cais oedd yr hyn a achosodd i fysellfwrdd eich iPhone roi'r gorau i weithio.

I gau eich apiau, agorwch lansiwr yr ap trwy wasgu'r botwm Cartref ddwywaith (iPhone 8 ac yn gynharach) neu trwy droi i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin (iPhone X). Yna swipe eich apiau i fyny ac oddi ar ben y sgrin. Byddwch yn gwybod bod eich holl geisiadau ar gau pan nad oes dim yn ymddangos yn y dewisydd cais.

Ailgychwyn eich iPhone

Hyd yn oed os ydych chi wedi cau'r holl apiau ar eich iPhone, efallai na fydd bysellfwrdd eich iPhone yn gweithio oherwydd mân fater meddalwedd. Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân broblemau meddalwedd gan ei fod yn caniatáu i'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich iPhone gau i lawr yn naturiol.

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer, yna llithro'r eicon pŵer coch trwy'r geiriau swipe i ddiffodd . Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr, yna trowch eich iPhone i ffwrdd trwy lithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde.

I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm ochr (iPhone X) neu'r botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Ailosod pob Gosodiad

Rydym yn aml yn cyfeirio at Ailosod Gosodiadau fel “bwled hud” oherwydd mae ganddo'r potensial i ddatrys materion meddalwedd trafferthus a fyddai fel arall yn anodd eu datrys. Mae'r ailosod hwn yn adfer popeth yn yr app Gosodiadau i ddiffygion ffatri.

Bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi, gosod eich papur wal eto, ac ailgysylltu â'ch dyfeisiau Bluetooth, ond mae'n werth chweil i gael bysellfwrdd eich iPhone i weithio eto.

yn & t ffôn yn dweud dim gwasanaeth

I ailosod y gosodiadau ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod a chyffwrdd helo . Rhowch gyfrinair eich iPhone, yna tapiwch helo i gadarnhau.

DFU adfer eich iPhone

Os na wnaeth Ailosod Gosodiadau weithio i drwsio mater bysellfwrdd eich iPhone, mae'n bryd gwneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer. Bydd yr adferiad hwn yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPhone. Pan fydd y gwaith adfer wedi'i gwblhau, bydd fel petaech chi'n tynnu'ch iPhone allan o'i flwch am y tro cyntaf.

Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, rwy'n argymell yn fawr arbed copi wrth gefn o'ch holl ddata a gwybodaeth. Trwy hynny, gallwch adfer popeth o gefn wrth gefn ac ni fyddwch yn colli'ch lluniau, fideos a mwy.

Pwyswch Down On Motherboard Eich iPhone

Mae cael y cam hwn i'r gwaith yn ergyd hir, ond mae'n werth rhoi cynnig arni os gallwch chi arbed taith i'r Apple Store i chi'ch hun. Os stopiodd bysellfwrdd eich iPhone weithio yn ddiweddarach Ers iddo gael ei ollwng ar wyneb caled, mae'n bosibl bod y ceblau bach y tu mewn i'ch iPhone sy'n cysylltu'r motherboard / motherboard â'r arddangosfa wedi dod i ffwrdd. Os dônt i ffwrdd, efallai y bydd y sgrin yn stopio ymateb.

Bydd lleoliad y motherboard / motherboard yn amrywio yn dibynnu ar y model iPhone sydd gennych. Rydym yn argymell mynd i iFixit ac edrychwch am y canllaw rhwygo ar gyfer eich model iPhone i ddarganfod ble mae'r motherboard.

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r motherboard, pwyswch yn uniongyrchol arno. Bydd yn rhaid i chi wasgu'n eithaf caled, ond byddwch yn ofalus i beidio â phwyso hefyd , oherwydd eich bod yn rhedeg y risg o dorri'r sgrin. Fodd bynnag, os nad yw'ch sgrin yn ymateb mwyach, efallai na fydd unrhyw beth ar ôl i'w golli.

Atgyweirio'ch iPhone

Os na wnaeth DFU adfer atgyweirio bysellfwrdd eich iPhone, gallwn ddiystyru'r posibilrwydd bod yr achos yn broblem feddalwedd. Nawr yw'r amser i drafod eich opsiynau atgyweirio.

Gall difrod dŵr, sgriniau wedi cracio, neu ddiferion damweiniol achosi'r mae sgrin eich iPhone yn stopio gweithio . Os nad yw'r sgrin yn gweithio, bydd gennych amser caled yn cyflawni tasgau syml hyd yn oed ar eich iPhone, fel agor apiau neu deipio ar y bysellfwrdd.

beth i'w wneud pan fydd iphone yn dweud dim sim

Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, ewch i'ch Apple Store lleol a chael technegydd i wirio hynny. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd ardystiedig i'r dde i ble'r ydych chi.

Mae gennych yr allwedd

Mae bysellfwrdd eich iPhone yn gweithio eto a gallwch aildeipio negeseuon, e-byst a nodiadau. Y tro nesaf y bydd bysellfwrdd eich iPhone i lawr, rydych chi'n gwybod ble i fynd i ddatrys y broblem. Gadewch imi wybod pa gam a osododd eich iPhone trwy adael sylw isod!

Diolch,
David L.