Mae sgrin fy iPhone yn ddu! Yma, egluraf y gwir reswm pam mae hyn yn digwydd.

La Pantalla De Mi Iphone Esta En Negro

Mae eich iPhone ymlaen, ond mae'r sgrin yn ddu. Mae eich iPhone yn canu, ond ni allwch ateb yr alwad. Fe wnaethoch geisio diffodd eich iPhone, gan ei adael heb fatri a'i ail-blygio a'ch sgrin iPhone yn dal mewn du . Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam aeth sgrin eich iPhone yn dywyll Y. beth allwch chi ei wneud i'w drwsio.

Pam mae sgrin fy iPhone yn ddu?

Mae sgrin ddu fel arfer yn cael ei hachosi gan broblem caledwedd gyda'ch iPhone, felly fel arfer nid oes ateb cyflym. Wedi dweud hynny, glitch meddalwedd can gwneud i'ch sgrin iPhone rewi a mynd yn ddu, felly gadewch i ni geisio ailgychwyn yr heddlu i weld ai dyna beth sy'n digwydd.I orfodi ailgychwyn, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn y botwm Cwsg / Deffro) a'r botwm cychwyn (y botwm crwn o dan y sgrin) gyda'i gilydd am o leiaf 10 eiliad.Ar iPhone 7 neu 7 Plus, perfformiwch ailgychwyn grym trwy ddal i lawr y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.Ac os oes gennych chi iPhone 8 neu iPhone mwy newydd, perfformiwch ailgychwyn grym trwy wasgu'r botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch y botwm cyfaint i lawr ac yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8) neu'r botwm ochr (iPhone X neu mwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos.

Os yw logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, mae'n debyg nad oes problem gyda chaledwedd eich iPhone - roedd yn glitch meddalwedd. Edrychwch ar fy erthygl arall ar iPhones wedi'u rhewi , a fydd yn dweud wrthych yn union beth i'w wneud i atgyweirio'ch iPhone. Os nad yw logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, darllenwch ymlaen.

nid yw fy ngherddoriaeth afal yn gweithio

Gadewch i ni edrych y tu mewn i'ch iPhone

Mamfwrdd IPhoneBydd taith fer o du mewn eich iPhone yn eich helpu i ddeall pam fod eich sgrin yn ddu. Byddwn yn siarad am ddau ddarn o galedwedd: y sgrin o'ch iPhone a'r Mamfwrdd / mamfwrdd .

Y motherboard yw'r ymennydd y tu ôl i weithrediad eich iPhone, ac mae pob rhan o'ch iPhone yn cysylltu ag ef. Mae'r sgrin yn dangos i chi'r delweddau a welwch, ond mae'r motherboard / motherboard yn dweud wrth eich sgrin beth sioe.

Ni all ipad gysylltu â'r rhyngrwyd

Tynnwch sgrin eich iPhone

Mae sgrin gyfan eich iPhone yn symudadwy, ond mae'n llawer mwy cymhleth nag yr ydych chi'n meddwl! Mae pedair prif gydran wedi'u cynnwys yn sgrin eich iPhone:

  1. Y sgrin LCD, sy'n dangos y delweddau a welwch ar eich iPhone.
  2. Mae'r digidydd , sef y rhan o'r sgrin sy'n prosesu cyffwrdd (system gyffwrdd). Y rhan hon sganiau bys, sy'n golygu ei fod yn trosi cyffyrddiad eich bys yn iaith ddigidol y gall eich iPhone ei deall.
  3. Y camera blaen.
  4. Y botwm cychwyn.

Mae gan bob cydran o sgrin eich iPhone gysylltydd gwahanu mae hynny'n cysylltu â mamfwrdd / mamfwrdd eich iPhone. Dyna pam y gallwch chi lithro'r sgrin gyda'ch bys, hyd yn oed os yw'r sgrin yn ddu. Mae'r digidydd yn gweithio, ond nid yw'r sgrin LCD yn gweithio.

Mae'r ffon ddu yn cyffwrdd â chysylltydd data'r sgrin

Mewn llawer o achosion, mae sgrin eich iPhone yn ddu oherwydd bod y cebl sy'n cysylltu'r sgrin LCD â'r motherboard / motherboard wedi'i ddatgysylltu. Gelwir y cebl hwn cysylltydd data arddangos (neu arddangos cysylltydd data yn Saesneg) Pan fydd y cysylltydd data arddangos wedi'i ddatgysylltu o'r motherboard, gellir atgyweirio'ch iPhone trwy ei blygio i mewn eto.

Mae yna achosion eraill lle nad yw'r datrysiad mor syml, a dyna pryd mae'r sgrin LCD wedi'i difrodi. Pan fydd hynny'n digwydd, does dim ots a yw'r sgrin LCD wedi'i chysylltu â'r motherboard ai peidio - mae'r sgrin LCD wedi torri ac mae angen ei newid.

Sut ydw i'n gwybod a yw fy sgrin wedi'i datgysylltu neu wedi torri?

Nid wyf wedi penderfynu a ddylid ysgrifennu hwn ai peidio, oherwydd nid oes fformiwla union a chyflym, ond Rwyf wedi rhoi fy hun cyfrif o batrwm yn fy mhrofiad yn gweithio gydag iPhones. Nid oes unrhyw warantau, ond mae fy mhrofiad wedi dangos y canlynol i mi:

  • Os stopiodd sgrin eich iPhone weithio ar ôl cwympodd hynny neu cafodd ei daro , mae'n debyg bod eich sgrin yn ddu oherwydd mae'r cebl LCD (cysylltydd data arddangos) wedi'i wahanu o'r motherboard.
  • Os stopiodd sgrin eich iPhone weithio ar ôl gwlychodd, mae'n debyg bod eich sgrin yn ddu oherwydd mae'r sgrin LCD wedi torri ac mae angen ei newid.

Sut i drwsio sgrin ddu ar iPhone

Efallai y bydd y ffordd rydych chi'n dewis symud ymlaen yn dibynnu a yw cebl LCD eich iPhone wedi dod ar wahân i'r motherboard neu a yw'r sgrin LCD wedi torri. Gallwch ddefnyddio fy rheol uchod i ddyfalu'n addysgedig.

Os yw'r cebl LCD wedi'i ddatgysylltu, bydd yr arbenigwyr mewn Apple Store gallant ei atgyweirio yn rhad ac am ddim, hyd yn oed os yw'ch iPhone allan o warant. Mae hyn oherwydd bod yr ateb yn gymharol syml: byddant yn agor eich iPhone ac yn ailgysylltu'r cebl digidydd â'r motherboard. Os penderfynwch wneud y penderfyniad hwn, gwneud apwyntiad gyda'r arbenigwyr cyn i chi gyrraedd yno fel arall, efallai y byddwch chi'n sefyll am ychydig yn y pen draw.

pam mae fy iphone yn mynd mor boeth

Os yw'r sgrin LCD wedi torri, stori arall yw honno. Gall atgyweirio sgrin eich iPhone fod yn ddrud iawn, yn enwedig os gwnewch hynny gyda chefnogaeth Apple. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall o ansawdd uchel ac yn rhatach, rwy'n argymell Pwls , gwasanaeth atgyweirio ar-alw a fydd yn dod i'ch cartref, atgyweirio eich iPhone yn y fan a'r lle, a rhoi gwarant oes i chi.

Os byddai'n well gennych gael iPhone newydd yn lle atgyweirio'ch iPhone cyfredol, edrychwch ar yr offeryn atgyweirio. Cymhariaeth ffôn UpPhone. Gallwch gymharu prisiau pob ffôn clyfar ym mhob darparwr gwasanaeth diwifr. Mae cludwyr yn awyddus ichi ddefnyddio eu gwasanaethau, felly efallai y gallwch gael iPhone newydd am tua'r un pris ag y byddech chi'n ei wario pe byddech chi'n atgyweirio'ch iPhone cyfredol.

Yn gyffredinol, nid yw atgyweirio'ch iPhone eich hun yn syniad da

Mae sgriwiau siâp seren (pentalobe) yn cadw'ch iPhone ar gau

mae iphone 6 yn dal i farw ar 30 y cant

Ni fwriedir i'r defnyddiwr agor IPhones. Dim ond edrych ar y ddwy sgriw wrth ymyl porthladd gwefru eich iPhone - maen nhw wedi'u siapio fel seren! Wedi dweud hyn, Mae yna canllawiau atgyweirio gwych allan yna, os ydych chi'n teimlo'n anturus. Tynnais y lluniau yn yr erthygl hon o ganllaw atgyweirio ar iFixit.com o'r enw Amnewid Cynulliad Panel Blaen IPhone 6. Dyma ddyfyniad byr o'r erthygl honno a allai swnio'n gyfarwydd:

“Pan roddwch eich ffôn yn ôl at ei gilydd, gall y cebl data arddangos ddod allan o’i gysylltydd. Gall hyn arwain at linellau gwyn neu sgrin wag pan fyddwch chi'n troi'r ffôn yn ôl ymlaen. Os bydd hynny'n digwydd, ailgysylltwch y cebl a chylchredwch pŵer eich ffôn. ' Ffynnon: iFixit.com

Os ydych chi'n credu bod cebl LCD eich iPhone (cebl data arddangos) newydd ddod oddi ar y bwrdd rhesymeg, rydych chi'n dechnegol-selog iawn, ac nid yw mynd i siop Apple yn opsiwn, ailgysylltwch y cebl pŵer. ddim caled , os oes gennych yr offer cywir.

Mae amnewid y sgrin yn iawn cymhleth, oherwydd nifer y cydrannau dan sylw. Gadewch imi fod yn glir: I. ddim Rwy'n argymell eich bod chi'n ceisio trwsio'r problemau hyn eich hun, gan ei bod hi'n hawdd ichi dorri rhywbeth yn y broses a difetha'ch iPhone.

Rydych chi'n gwybod beth sy'n rhaid i chi ei wneud

Ni fydd y mwyafrif o ddarllenwyr yn gallu trwsio sgrin eu iPhone dim ond trwy ddarllen yr erthygl hon, oherwydd yn gyffredinol nid problem sgrin sy'n achosi sgrin iPhone ddu. Roedd popeth yn gweithio'n iawn nes i sgrin eich iPhone fynd yn dywyll. Efallai na allwch ddefnyddio'ch iPhone, ond rydych chi'n gwybod gwneud yna. Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod sut y gwnaethoch chi osod eich iPhone yn yr adran sylwadau isod, a bydd unrhyw brofiad y gallwch chi ei gynnig yn ddi-os yn helpu darllenwyr eraill sydd â'r un broblem.

Diolch am ddarllen a dymunaf y gorau ichi,
David P.
I gyd lluniau o iPhones yn yr erthygl hon yn dod o Walter galan ac fe'u defnyddir o dan y drwydded -NC-SA .