Ni fydd Gwefrydd iPhone yn Aros Mewn? Dyma The Fix!Iphone Charger Won T Stay

Rydym yn dibynnu ar ein iPhones i'w wneud trwy'r dydd. Os na allwch godi tâl ar eich iPhone, efallai na fyddwch yn gallu ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnoch. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud os na fydd eich gwefrydd iPhone yn aros yn y porthladd Mellt !Pam na allai gwefrydd iPhone aros i mewn

Mae yna sawl rheswm gwahanol pam na fydd eich gwefrydd iPhone yn aros i mewn. Mae'n bosibl bod y cebl rydych chi'n ceisio'i ddefnyddio wedi'i ddifrodi neu fod porthladd gwefru eich iPhone yn cael ei rwystro. Efallai eich bod yn defnyddio cebl canlyniadol rhad neu un nad oedd wedi'i gynllunio i weithio gydag iPhone.Dilynwch y canllaw cam wrth gam isod i ddarganfod y gwir reswm pam na fydd eich gwefrydd iPhone yn aros i mewn. Os nad yw'ch iPhone yn dal i weithio ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i atgyweiriad gwych. opsiwn.

Allwch Chi Godi'ch iPhone yn Ddi-wifr?

Er nad yw'n atgyweiriad parhaol, efallai y gallwch godi tâl ar eich iPhone yn ddi-wifr os na fydd ei wefrydd yn aros i mewn. Mae pob iPhone ers yr iPhone 8, gan gynnwys yr iPhone SE 2, yn cefnogi codi tâl di-wifr. Gallwch chi gael a gwefrydd diwifr gwych am oddeutu $ 10 ar Amazon.Gwiriwch Eich Cable Mellt

Efallai y byddwch chi'n cael anhawster cael cebl Mellt wedi torri i aros wedi'i blygio i'ch iPhone. Os yw'r cysylltydd Mellt wedi'i ddifrodi mewn unrhyw ffordd, efallai na fydd yn ffitio'n berffaith i'r porthladd Mellt.

Yn ogystal, efallai y byddwch chi'n mynd i broblemau os ceisiwch godi cebl gorsaf nwy rhad ar eich iPhone. Fel rheol, nid yw'r ceblau hyn wedi'u hardystio gan MFi, sy'n golygu na chafodd y gwneuthurwr ardystiad gan Apple i greu ategolion ar gyfer yr iPhone. Gwiriwch am y Wedi'i Wneud Ar Gyfer iPhone labelu wrth brynu affeithiwr iPhone!pam na fydd fy ffôn yn diweddaru

Yn y naill achos neu'r llall, mae'n syniad da ceisio gwefru cebl Mellt gwahanol ar eich iPhone. Os yw ceblau Mellt eraill yn aros wedi'u plygio i'ch iPhone, mae problem gyda'ch cebl, nid eich iPhone. Os na fydd unrhyw geblau yn aros wedi'u plygio i'ch iPhone, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

A yw'r porthladd codi tâl yn cael ei rwystro?

Mae'n hawdd i lint, gwn, a malurion eraill fynd yn sownd ym mhorthladd gwefru eich iPhone. Pan fydd hyn yn digwydd, efallai na fydd eich cebl Mellt yn gallu ffitio ym mhorthladd gwefru eich iPhone.

Gall porthladd Mellt wedi'i rwystro achosi sawl problem wahanol. Eich iPhone efallai na fydd yn codi tâl , neu fe all gael yn sownd yn y modd clustffonau . Rydym yn argymell buddsoddi mewn a pecyn o frwsys gwrth-statig a glanhau'r porthladd Mellt yn rheolaidd.

sut i baru fy iphone i'm car

Dyma ein hargymhellion ar gyfer glanhau porthladd Mellt iPhone yn ddiogel:

  1. Diffoddwch eich iPhone cyn ei lanhau.
  2. Chrafangia brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon.
  3. Crafwch unrhyw lint, gwn, neu falurion eraill allan o'r porthladd gwefru.
  4. Peidiwch â defnyddio unrhyw beth a all ddargludo trydan (e.e. nodwydd, bawd bawd) neu unrhyw beth a allai dorri ar wahân y tu mewn i'r porthladd gwefru (e.e. pigyn dannedd, meinwe).

Rhowch gynnig ar wefru'ch iPhone eto ar ôl glanhau ei borthladd Mellt. Os nad yw'ch gwefrydd iPhone yn dal i aros i mewn, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Opsiynau Atgyweirio iPhone

Efallai y bydd problem caledwedd gyda phorthladd Mellt eich iPhone os na fydd ei wefrydd yn aros i mewn. Gallai'r pinnau sy'n caniatáu i'r egni lifo o'r gwefrydd i'ch iPhone gael eu torri. Weithiau, gallwch chi newid y porthladd gwefru yn hytrach na gorfod cael iPhone hollol newydd. Ymweld Gwefan Apple’s i gymharu'ch opsiynau cymorth!

Plug It In, Plug It In

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn codi tâl unwaith eto. Fe fyddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf na fydd eich gwefrydd iPhone yn aros ynddo. Mae croeso i chi adael cwestiwn i lawr isod os oes angen mwy o help arnoch chi gyda'ch iPhone!