Beth Yw Magnifier Ar iPhone a Sut Ydw i'n Ei Ddefnyddio? Y Gwir!What Is Magnifier An Iphone How Do I Use It

Rydych chi'n ceisio darllen y print mân ar ddogfen bwysig, ond rydych chi'n cael ychydig bach o anhawster. Mae teclyn Apple’s Magnifier yn caniatáu ichi gael golwg agos ar bethau rydych chi'n cael trafferth eu gweld. Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn, “Beth yw Chwyddwr ar iPhone?” , yn ogystal â dangos i chi sut i droi Chwyddwr ymlaen a sut i'w ddefnyddio!Beth Yw Magnifier Ar iPhone?

Offeryn Hygyrchedd yw chwyddwydr sy'n troi'ch iPhone yn chwyddwydr. Mae chwyddwydr yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer pobl â nam ar eu golwg, a allai gael amser caled yn darllen testun bach mewn llyfr neu bamffled.Gallwch gyrchu Chwyddwr yn yr app Gosodiadau, neu trwy ei ychwanegu at Control Center os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11.

Sut I Troi Chwyddwr Yn Yr App Gosodiadau Ar iPhone

 1. Agorwch y Gosodiadau ap.
 2. Tap cyffredinol .
 3. Tap Hygyrchedd .
 4. Tap Chwyddwr .
 5. Tap y switsh wrth ymyl Chwyddwr i'w droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.
 6. I agor Chwyddwr, triphlyg-gliciwch y botwm Cartref crwn.Sut I Ychwanegu Chwyddwr i'r Ganolfan Reoli Ar iPhone

 1. Dechreuwch trwy agor y Gosodiadau ap.
 2. Tap Canolfan Reoli .
 3. Tap Addasu Rheolaethau , a fydd yn mynd â dewislen addasu'r Ganolfan Reoli.
 4. Sgroliwch i lawr a tapiwch y botwm gwyrdd a mwy wrth ymyl Chwyddwr i'w ychwanegu at y Ganolfan Reoli.

Sut i Ddefnyddio Chwyddwr Ar iPhone

Nawr eich bod wedi troi Chwyddwr yn yr app Gosodiadau neu ei ychwanegu at y Ganolfan Reoli, mae'n bryd chwyddo. Cliciwch ar y botwm Cartref Triphlyg os gwnaethoch droi Chwyddwr yn yr app Gosodiadau, neu tapiwch yr eicon Chwyddwr yn y Ganolfan Reoli os ydych chi wedi'i ychwanegu yno.

Pan wnewch chi, cewch eich tywys i'r Chwyddwr, sy'n edrych yn debyg i'r app Camera. Fe welwch chwe phrif beth: 1. Rhagolwg o'r ardal y mae eich iPhone yn chwyddo ynddo.
 2. Llithrydd sy'n gadael i chi chwyddo i mewn neu allan.
 3. Eicon bollt Mellt sy'n toglo'r fflach ymlaen ac i ffwrdd.
 4. Eicon clo sy'n troi'n felyn unwaith y byddwch wedi dewis ardal i ganolbwyntio arni.
 5. Tri chylch sy'n gorgyffwrdd yng nghornel dde isaf y sgrin, sy'n caniatáu ichi addasu gosodiadau lliw a disgleirdeb.
 6. Botwm crwn, y gallwch ei wasgu i dynnu “llun” o'r ardal rydych chi'n ei chwyddo.

Nodyn: Yn ddiofyn, ni chaiff y ddelwedd hon ei chadw i'r app Lluniau ar eich iPhone.

Sut I Arbed Llun a Dynnwyd gan Ddefnyddio Chwyddwr

 1. Pwyswch y botwm crwn yn Magnifier i dynnu llun o'r ardal.
 2. Gydag un bys, pwyswch a dal unrhyw ran o'r llun.
 3. Bydd bwydlen fach yn ymddangos, gan roi'r opsiwn i chi wneud hynny Arbed llun neu Rhannu .
 4. Tap Arbed llun i arbed y llun i'r app Lluniau ar eich iPhone.

Nodyn: Ni ddylid cadw'r ddelwedd fel y mae'n ymddangos yn Magnifier. Bydd yn rhaid i chi chwyddo i mewn ar y ddelwedd yn yr app Lluniau.

Sut I Troi Fflach Mewn Chwyddwr Ar iPhone

Yn union fel yn yr app Camera, gallwch droi fflach ymlaen yn Magnifier i oleuo'r ardal rydych chi am gael golwg agosach arni. Yn gyntaf, Chwyddwr agored yn y Ganolfan Reoli neu drwy wasgu'r botwm Cartref yn driphlyg.

Yna, tapiwch y botwm fflach (edrychwch am y bollt mellt) yng nghornel chwith isaf y sgrin. Fe fyddwch chi'n gwybod bod fflach ymlaen pan fydd y fflach botwm yn troi'n felyn ac mae'r golau ar gefn eich iPhone yn dechrau tywynnu.

Sut I Ffocysu Mewn Chwyddwr Ar iPhone

Gallwch hefyd ganolbwyntio ar faes penodol yn Chwyddwr, yn union fel y gallwch chi yn yr app Camera. I wneud hyn, tapiwch y rhan o'r sgrin rydych chi am i Magnifier ganolbwyntio arni.

Bydd sgwâr bach, melyn yn ymddangos yn fyr yn yr ardal y gwnaethoch chi ei tapio a bydd y botwm cloi ar waelod arddangosfa eich iPhone yn troi’n felyn.

Sut I Addasu Gosodiadau Lliw a Disgleirdeb Mewn Chwyddwr Ar Eich iPhone

Gall addasu'r lliw a'r disgleirdeb yn Chwyddwr wneud i'r delweddau rydych chi'n eu cymryd edrych wir, cŵl iawn . Mae yna nifer o wahanol leoliadau a nodweddion, a byddwn ni'n disgrifio'n fyr bob un ohonyn nhw. I ddod o hyd i'r gosodiadau hyn, tapiwch y tri sy'n gorgyffwrdd yng nghornel dde isaf y sgrin. Fe fyddwch chi'n gwybod eich bod chi yn y ddewislen iawn pan fydd y botwm yn troi'n felyn.

Esbonio Disgleirdeb A Gosodiadau Lliw y Chwyddwr

Mae dau llithrydd a nifer o hidlwyr lliw y gallwch eu defnyddio yn Chwyddwr. Rydym yn argymell chwarae o gwmpas gyda'r nodweddion hyn eich hun oherwydd, yn ein barn ni, mae llun werth miloedd o eiriau! Dyma frawddeg neu ddwy gyflym am bob un o'r gosodiadau:

 • Y llithrydd wrth ymyl yr eicon haul yn addasu'r disgleirdeb. Po bellaf y llusgwch y llithrydd hwn i'r dde, y mwyaf disglair y daw delwedd y Chwyddwr.
 • Y cylch sy'n hanner du a hanner gwyn yn addasu'r gosodiadau du a gwyn.
 • Yr eicon yng nghornel chwith isaf y sgrin gyda dau saeth a dau sgwâr yn gwrthdroi lliwiau'r ddelwedd.
 • Ar frig disgleirdeb a gosodiad golygydd mewn chwyddwydr, fe welwch lawer o hidlwyr lliw gwahanol. Gallwch swipe chwith neu dde i roi cynnig ar osodiad lliw gwahanol. I lawr isod, fe welwch ddelwedd a greais gan ddefnyddio Magnifier ar iPhone.

Chwyddwr Ar iPhone: Wedi'i Esbonio!

Rydych chi'n arbenigwr Chwyddwydr yn swyddogol ac nid ydych chi'n cael trafferth ceisio darllen testun bach byth eto. Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw Chwyddwr a sut i'w ddefnyddio ar iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu! Diolch am ddarllen, ac mae croeso i chi adael sylw i ni isod.

Pob hwyl,
David L.