Pam fod fy iPad yn codi tâl yn araf? Dyma’r Gwirionedd!Why Is My Ipad Charging Slowly

Mae eich iPad yn codi'n araf iawn ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Rydych chi'n plygio'ch iPad i mewn i wefrydd pan ewch chi i gysgu, ond pan fyddwch chi'n deffro, nid yw hyd yn oed ar 100%! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae'ch iPad yn gwefru'n araf a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Ailgychwyn Eich iPad

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd eich iPad yn codi'n araf iawn yw ei ailgychwyn. Efallai bod y feddalwedd ar eich iPad wedi damwain, a allai o bosibl goresgyn y broses codi tâl.I ailgychwyn eich iPad, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y Botwm uchaf a naill ai botwm cyfaint nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.Defnyddiwch un bys i newid yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde ar draws y sgrin.

Arhoswch 30-60 eiliad, yna pwyswch a dal a botwm pŵer (iPads gyda botwm Cartref) neu botwm Top (iPads heb fotwm Cartref) eto i droi eich iPad ymlaen eto. Gallwch chi ryddhau'r botwm pŵer neu'r botwm Top14 cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.Rhowch gynnig ar Gebl Codi Tâl Gwahanol

Ar ôl ailgychwyn eich iPad, mae'n bryd edrych yn ofalus ar eich cebl gwefru. Yn gyntaf, archwiliwch eich cebl am fragu. Mae cebl Mellt Apple yn dueddol o fragu, a phan wnânt hynny, gallant roi'r gorau i weithio'n iawn.

Os yw'ch cebl wedi'i ddifrodi, neu os yw'ch iPad yn gwefru'n araf beth bynnag, ceisiwch ddefnyddio cebl Mellt gwahanol. Os yw'ch iPad yn dechrau gwefru'n gyflymach gyda'r cebl newydd, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi gael eich hen un yn ei le.Rhowch gynnig ar Gwefrydd Gwahanol

Os yw'ch iPad yn gwefru'n araf waeth pa gebl Mellt rydych chi'n ei ddefnyddio, ceisiwch wefru gwefrydd gwahanol ar eich iPad. Os yw'ch iPad yn codi tâl yn gyflymach gydag un gwefrydd, gall y gwefrydd hwnnw gynhyrchu amperage uwch, neu gall y gwefrydd gwreiddiol yr oeddech chi'n ei ddefnyddio gael ei niweidio.

A yw Pob Gwefrydd yn Gyfartal?

Na, gall gwahanol wefrwyr ddarparu gwahanol faint o bŵer. Mae'r porthladd USB ar MacBook yn allbynnu 0.5 amp. Mae'r gwefrydd wal sy'n dod gyda phob iPhone yn allbynnu 1.0 amps. Mae'r gwefrydd sy'n dod gyda phob iPad yn allbynnu 2.1 amps.

Fel y gallwch ddychmygu, bydd y gwefrydd iPad yn codi tâl ar eich dyfais yn gyflymach na'r gwefrydd iPhone a'r porthladd USB ar eich cyfrifiadur.

Glanhewch y Porthladd Codi Tâl

Llawer o'r amser, bydd porthladd gwefru budr yn gwneud i'ch iPad wefru'n araf neu, mewn achosion mwy eithafol, ei atal rhag codi tâl yn gyfan gwbl. Chrafangia flashlight (neu defnyddiwch yr un sydd wedi'i ymgorffori yn eich iPhone) a chymerwch olwg agos y tu mewn i borthladd gwefru eich iPad.

Os ydych chi'n gweld lint neu falurion eraill y tu mewn i'r porthladd, cydiwch mewn brwsh gwrth-statig a brws dannedd nas defnyddiwyd a'i sychu'n ysgafn. Wedi hynny, ceisiwch godi tâl ar eich iPad eto. Os yw'n dal i godi tâl yn araf, symudwch ymlaen i'n cam datrys problemau meddalwedd terfynol!

Yn ôl i fyny Eich iPad

Os yw'ch iPad yn dal i godi tâl yn araf, rydym yn argymell ei gefnogi yn syth cyn symud ymlaen i'r cam nesaf. Mae'n syniad da gwneud copi wrth gefn o'ch iPad fel mater o drefn beth bynnag, rhag ofn bod rhywbeth byth yn mynd o'i le.

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i gefnogi'ch iPad:

Yn ôl i fyny'ch iPad gan ddefnyddio darganfyddwr

Pan ryddhaodd Apple macOS 10.15, fe wnaethant wahanu rheolaeth dyfeisiau o'r llyfrgell gyfryngau a oedd ill dau wedi byw yn iTunes. Os ydych chi'n berchen ar MacOS 10.15 sy'n rhedeg Mac, byddwch chi'n defnyddio Finder i wneud pethau fel gwneud copi wrth gefn, cysoni a diweddaru'ch iPad.

Gallwch wirio'r fersiwn macOS ar eich Mac trwy glicio ar logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin, yna clicio Am y Mac hwn .

gwirio fersiwn macos

Cysylltwch eich iPad â'ch Mac gan ddefnyddio cebl gwefru. Ar agor Darganfyddwr a chlicio ar eich iPad o dan Lleoliadau . Cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPad i'r Mac hwn . Rydym yn argymell gwirio'r blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol a chreu cyfrinair ar gyfer diogelwch ychwanegol. Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Yn ôl i fyny Eich iPad gan ddefnyddio iTunes

Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac yn rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn, byddwch yn defnyddio iTunes i ategu'ch iPad i'ch cyfrifiadur. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl gwefru.

beth mae'n ei olygu pan fyddwch chi'n dod o hyd i ladybug

Agor iTunes a chlicio ar eicon yr iPad cornel chwith uchaf y ffenestr. Cliciwch y cylch wrth ymyl Y Cyfrifiadur hwn . Rydym hefyd yn argymell gwirio oddi ar y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn iPhone am ddiogelwch ychwanegol. Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Yn ôl i fyny'ch iPad gan ddefnyddio iCloud

Gallwch hefyd ategu eich iPad gan ddefnyddio iCloud o'r app Gosodiadau. Agor Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Tap iCloud -> copi wrth gefn iCloud a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at iCloud Backup ymlaen. Yna, tap Yn ôl i fyny nawr .

DFU Adfer Eich iPad

Adfer Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yw'r adferiad dyfnaf y gallwch ei wneud ar eich iPad. Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho ac mae'ch iPad yn cael ei adfer i ddiffygion ffatri.

Cyn rhoi eich iPad yn y modd DFU, creu copi wrth gefn o'r holl wybodaeth sydd wedi'i storio arno . Trwy hynny, gallwch adfer o'r copi wrth gefn a pheidio â cholli'ch holl luniau, fideos a ffeiliau eraill.

Gwyliwch ein Fideo DFU iPad i ddysgu sut i fynd i mewn i fodd DFU a pherfformio adferiad!

Amnewid y Batri

Os yw'ch iPad yn dal i godi tâl yn araf ar ôl adfer DFU, mae'n debygol o ganlyniad i broblem caledwedd ac efallai y bydd yn rhaid i chi gael y batri newydd. Os yw'ch Apple wedi'i orchuddio gan AppleCare + ewch i eich Apple Store lleol a gweld beth allan nhw ei wneud i chi. Efallai y bydd technoleg Apple hefyd yn rhedeg prawf batri ar eich iPad i weld a yw mewn cyflwr cywir.

Hyd at Gyflymder Ar Codi Tâl iPad

Mae'ch iPad yn codi tâl yn gyflym unwaith eto, felly gallwch chi dreulio mwy o amser yn defnyddio'ch hoff apiau. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon gyda rhywun i'w dysgu beth i'w wneud pan fydd eu iPad yn gwefru'n araf. Gadewch imi wybod pa gam a weithiodd ichi fod yn gadael sylw i lawr isod!