SIARAD ANIFEILIAID YN Y BEIBLTalking Animals Bible

SIARAD ANIFEILIAID YN Y BEIBL

Y 2 anifail a siaradodd yn y Beibl

Reina-Valera 1960 (RVR1960)

1. Y Sarff. Genesis 3

1 Ond roedd y sarff yn gyfrwys, yn fwy na holl anifeiliaid y maes a wnaeth Jehofa Dduw, a ddywedodd wrth y fenyw: Mae Duw Conque wedi dweud wrthych: Peidiwch â bwyta o bob coeden o’r ardd?

2 Ac atebodd y wraig y sarff: O ffrwyth coed yr ardd gallwn fwyta;

3 Ond o ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw: Ni fyddwch yn bwyta ohoni, nac yn ei chyffwrdd, fel na chewch farw.

4 Yna dywedodd y sarff wrth y wraig: Ni fyddwch farw;

5 Ond mae Duw yn gwybod, y diwrnod y byddwch chi'n bwyta ohono, bydd eich llygaid yn cael eu hagor, a byddwch chi fel Duw, yn gwybod da a drwg.

6 A gwelodd y wraig fod y goeden yn dda i'w bwyta a'i bod yn braf i'r llygaid, ac yn goeden chwenychedig i gyrraedd doethineb, a dynnodd ei ffrwyth, a bwyta, a rhoi hefyd i'w gŵr, a oedd yn bwyta yn union fel hi.

7 Yna agorwyd eu llygaid, a gwyddent eu bod yn noeth; Yna gwnaethant wnïo dail ffigys a gwneud ffedogau.

8 A chlywsant lais Jehofa Dduw yn cerdded yn yr ardd, yn awyr y dydd, a chuddiodd y dyn a’i wraig rhag presenoldeb Jehofa Dduw ymhlith coed yr ardd.

9 Ond galwodd Jehofa Dduw at ddyn, a dweud, 'Ble wyt ti?

10 Ac efe a ddywedodd, Clywais dy lais yn yr ardd, ac yr oedd arnaf ofn am fy mod yn noeth, A chuddiais

11 A dywedodd Duw wrtho, Pwy a'ch dysgodd eich bod yn noeth? Ydych chi wedi bwyta o'r goeden a anfonais atoch i beidio â bwyta?

12 A dywedodd y dyn Y wraig a roesoch imi fel cydymaith a roddodd y goeden imi, a bwyteais.

13 Yna dywedodd Jehofa Dduw wrth y wraig, “Beth wyt ti wedi ei wneud? A dywedodd y ddynes: Fe wnaeth y neidr fy nhwyllo, a bwytais i.

14 A dywedodd Jehofa Dduw wrth y sarff: Oherwydd hyn a wnaethoch, fe’ch melltithir ymhlith yr holl fwystfilod ac ymhlith holl anifeiliaid y maes; ar eich brest, byddwch chi'n cerdded, a llwch y byddwch chi'n ei fwyta bob dydd o'ch bywyd.

2. Asyn Balaam. Rhifau 22. 21-40

27 A phan welodd yr asyn angel yr Arglwydd, gorweddodd o dan Balaam; a gwylltiodd Balaam a tharo'r asyn gyda ffon.

28 Yna agorodd Jehofa ei geg i'r asyn, a ddywedodd wrth Balaam, 'Beth a wneuthum i chwi, eich bod wedi fy sgwrio deirgwaith hyn?'

29 A dywedodd Balaam wrth yr asyn Oherwydd i chi fy watwar. Rwy'n dymuno pe bai gen i gleddyf yn fy llaw, a fyddai'n eich lladd chi nawr!

30 A dywedodd yr asyn wrth Balaam, Onid fi yw eich asyn? Rydych wedi marchogaeth arnaf ers bod gennych fi hyd heddiw; Ydw i wedi arfer gwneud hynny gyda chi? Ac atebodd: Na.

31 Yna agorodd Jehofa lygaid Balaam a gweld angel Jehofa, a oedd ar y ffordd ac a oedd â’i gleddyf noeth yn ei law. Ac ymgrymodd Balaam a phlygu dros ei wyneb.

32 Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd wrtho, 'Pam wyt ti wedi chwipio dy asyn deirgwaith? Wele, yr wyf wedi mynd allan i'ch gwrthsefyll oherwydd bod eich llwybr yn wrthnysig o fy mlaen.

33 Mae'r asyn wedi fy ngweld ac wedi troi cefn ar fy mlaen y tair gwaith hyn, a phe na bai wedi troi cefn arnaf, byddwn hefyd yn eich lladd yn awr, a byddai'n ei gadael yn fyw.

Cynnwys