A yw Cau Apiau iPhone yn Syniad Gwael? Na, A Dyma Pam.Is Closing Iphone Apps Bad Idea

Rydych chi'n clicio ddwywaith ar y botwm Cartref ac yn newid eich apiau oddi ar ben y sgrin: Syniad da neu syniad drwg? Bu rhywfaint o ddryswch yn ddiweddar ynghylch a yw cau eich apiau iPhone ac iPad yn ddefnyddiol neu'n niweidiol, yn enwedig o ran bywyd batri. Rwyf bob amser wedi dweud ei fod yn syniad da: Caewch Eich Apps yw tip # 4 fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone.pennill o'r Beibl am ddysgu plant

Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam gall cau eich apiau fod yn ddefnyddiol ar gyfer bywyd batri eich iPhone , darparu dyfyniadau o ddogfennaeth Apple Developer i gefnogi hynny, a chynnwys rhai enghreifftiau o brofion y byd go iawn Fe wnes i ddefnyddio Apple Developer Tools a fy iPhone.Pan fyddaf yn ysgrifennu, rwyf am i'r wybodaeth a roddaf fod yn ddefnyddiol ac yn hawdd iddi pawb i ddeall. Fel rheol, dydw i ddim yn mynd yn rhy dechnegol, oherwydd mae fy mhrofiad o weithio mewn Apple Store wedi dangos hynny i mi mae llygaid pobl yn dechrau gwydro drosodd pan ddechreuaf siarad am prosesau , Amser CPU , a cylch bywyd yr ap .

Ap iPhone syYn yr erthygl hon, byddwn yn plymio ychydig yn ddyfnach i mewn sut mae apiau'n gweithio felly gallwch chi wneud penderfyniad hyddysg ynghylch a yw cau eich apiau iPhone neu iPad yn iawn i chi. Yn gyntaf, byddwn yn siarad am y Cylch Bywyd App , sy'n disgrifio'r hyn sy'n digwydd o'r eiliad y byddwch chi'n agor ap nes iddo gau a chael ei glirio o'r cof.Cylch Bywyd yr App

Mae yna bump dywed app sy'n ffurfio cylch bywyd yr ap. Mae pob app ar eich iPhone yn un o'r taleithiau hyn ar hyn o bryd, ac mae'r mwyafrif yn y ddim yn rhedeg wladwriaeth. Dogfennaeth Datblygwr Apple yn egluro pob un:

Siopau Cludfwyd Allweddol

 • Pan bwyswch y botwm Cartref i adael ap, mae'n mynd i mewn i'r Cefndir neu Wedi'i atal wladwriaeth.
 • Pan fyddwch chi'n clicio ddwywaith ar y botwm Cartref ac yn swipio app oddi ar ben y sgrin, yr app yn cau ac yn mynd i mewn i'r Ddim yn Rhedeg wladwriaeth.
 • Ap yn nodi cyfeirir atynt hefyd fel moddau.
 • Apiau i mewn Modd cefndir yn dal i redeg a draenio'ch batri, ond mae apiau i mewn Modd wedi'i atal peidiwch â.

Apiau Swiping Up: Cau neu roi'r gorau i'r heddlu?

I glirio rhywfaint o ddryswch ynghylch terminoleg, pan fyddwch chi'n clicio ddwywaith ar y botwm Cartref ar eich iPhone ac yn swipio ap oddi ar ben y sgrin, rydych chi cau yr ap. Rhoi'r gorau i'r heddlu mae ap yn broses wahanol yr wyf yn bwriadu ysgrifennu amdani mewn erthygl yn y dyfodol.Erthygl gefnogol Apple am Amldasgio iOS yn cadarnhau hyn:

“I gau ap, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i weld apiau a ddefnyddiwyd yn ddiweddar. Yna swipe i fyny ar yr app rydych chi am ei gau. '

Pam Ydyn Ni'n Cau Ein Apps?

Yn fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone , Rwyf wedi dweud hyn erioed:

“Unwaith bob dydd neu ddau, mae’n syniad da cau eich apiau allan. Mewn byd perffaith, ni fyddai byth yn rhaid i chi wneud hyn ac ni fydd y mwyafrif o weithwyr Apple byth yn dweud y dylech chi ... Mae llawer o faterion draen batri yn digwydd pan fydd ap i fod i gau, ond nid yw. Yn lle, mae'r ap yn damweiniau yn y cefndir a'ch bodau batri iPhone i ddraenio heb i chi hyd yn oed ei wybod. ”

Yn fyr, mae'r prif rheswm yr wyf yn argymell cau allan eich apiau yw i atal eich batri rhag draenio pan nad yw ap yn mynd i mewn i'r cyflwr cefndir neu gwladwriaeth ataliedig y ffordd y dylai. Yn fy erthygl am pam mae iPhones yn poethi , Rwy'n debyg i CPU eich iPhone (uned brosesu ganolog ymennydd y llawdriniaeth) i injan car:

Os rhowch y pedal i'r metel am gyfnod estynedig o amser, mae'r injan car yn gorboethi ac mae'n defnyddio llawer o nwy. Os yw CPU iPhone yn cael ei ddirymu hyd at 100% am gyfnod estynedig o amser, mae'r iPhone yn gorboethi ac mae'ch batri'n draenio'n gyflym.

Mae pob ap yn defnyddio'r CPU ar eich iPhone. Fel rheol, mae app yn defnyddio llawer iawn o bŵer CPU am eiliad neu ddwy pan fydd yn agor, ac yna'n taflu yn ôl i fodd pŵer is wrth i chi ddefnyddio'r app. Pan fydd ap yn damweiniau, mae CPU yr iPhone yn aml yn mynd yn sownd ar 100%. Pan fyddwch yn cau eich apiau allan, byddwch yn sicrhau nad yw hyn yn digwydd oherwydd bod yr ap yn dychwelyd i'r ddim yn rhedeg gwladwriaeth .

A yw'n Niweidiol Cau Ap?

Yn hollol ddim. Yn wahanol i lawer o raglenni ar eich Mac neu'ch cyfrifiadur personol, nid yw apiau iPhone yn aros i chi glicio “Save” cyn iddynt arbed eich data. Apple’s dogfennaeth datblygwr yn pwysleisio pwysigrwydd bod apiau'n barod i'w terfynu wrth ostwng het:

“Rhaid i apiau fod yn barod i derfynu ddigwydd ar unrhyw adeg ac ni ddylent aros i arbed data defnyddwyr neu gyflawni tasgau beirniadol eraill. Mae terfynu a gychwynnir gan system yn rhan arferol o gylch bywyd ap. ”

Pryd ti cau ap, mae'n iawn hefyd:

“Yn ogystal â’r system yn terfynu eich app, gall y defnyddiwr derfynu eich app yn benodol gan ddefnyddio’r UI amldasgio. Mae terfynu a gychwynnir gan ddefnyddiwr yn cael yr un effaith â therfynu ap wedi'i atal. '

Y Ddadl yn Erbyn Cau Apiau iPhone ac iPad

Mae dadl yn erbyn cau eich apiau allan, ac mae wedi’i seilio mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae'n seiliedig ar a golygfa gul iawn o'r ffeithiau. Dyma'r hir a'r byr ohono:

 • Mae'n cymryd mwy o rym i agor app o'r ddim yn rhedeg nodi nag y mae i'w ailddechrau o'r cefndir neu wedi'i atal wladwriaeth. Mae hyn yn hollol wir.
 • Mae Apple yn rhoi llawer o ymdrech i sicrhau bod system weithredu'r iPhone yn rheoli cof yn effeithlon, sy'n lleihau faint o apiau batri sy'n cael eu defnyddio pan fyddant yn aros yn y cefndir neu wedi'i atal wladwriaeth. Mae hyn yn wir hefyd.
 • Rydych chi'n gwastraffu bywyd batri os byddwch chi'n cau eich apiau allan oherwydd mae'n cymryd mwy o bwer i agor apiau iPhone o'r dechrau nag y mae'r system weithredu'n ei ddefnyddio i'w hailddechrau o'r cefndir a'r wladwriaeth ataliedig. Weithiau'n wir.

Gadewch i Ni Edrych ar Y Rhifau

Mae datblygwyr yn aml yn defnyddio Amser CPU i fesur faint o ymdrech y mae iPhone wedi'i wario i gyflawni tasgau, oherwydd gall gael effaith uniongyrchol ar fywyd batri. Defnyddiais offeryn datblygwr Apple o'r enw Offerynnau i fesur effaith sawl ap ar CPU fy iPhone.

Gadewch i ni ddefnyddio ap Facebook fel enghraifft:

 • Mae agor yr app Facebook o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg yn defnyddio tua 3.3 eiliad o amser CPU.
 • Mae cau unrhyw ap yn ei sychu o'r cof yn ei ddychwelyd i'r cyflwr nad yw'n rhedeg ac yn defnyddio bron dim amser CPU - gadewch i ni ddweud .1 eiliad.
 • Mae pwyso'r botwm Cartref yn anfon yr app Facebook i'r cyflwr cefndir ac yn defnyddio tua .6 eiliad o amser CPU.
 • Mae ailddechrau'r app Facebook o'r wladwriaeth gefndirol yn defnyddio tua .3 eiliad o amser CPU.

Felly, os byddwch chi'n agor yr app Facebook o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg (3.3), ei gau (.1), a'i agor eto o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg (3.3), mae'n defnyddio 6.7 eiliad o amser CPU. Os byddwch chi'n agor yr app Facebook o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg, pwyswch y botwm cartref i'w anfon i'r wladwriaeth gefndir (.6), a'i ailddechrau o'r wladwriaeth gefndir (.3), dim ond 4.1 eiliad o amser CPU y mae'n ei ddefnyddio.

Waw! Yn yr achos hwn, mae cau'r app Facebook allan a'i ailagor yn defnyddio eto 2.6 eiliad arall o amser CPU. Trwy adael yr app Facebook ar agor, rydych chi wedi defnyddio tua 39% yn llai o bŵer!

Ac Mae'r Enillydd Yn…

Ddim mor gyflym! Mae angen inni edrych ar y llun mawr i gael arfarniad mwy cywir o'r sefyllfa.

Rhoi Defnydd Pwer Mewn Persbectif

Mae 39% yn swnio fel llawer, a Mae'n - nes i chi sylweddoli pa mor anfeidrol fach yw maint y pŵer rydyn ni'n siarad amdano o'i gymharu â'r pŵer sydd ei angen i ddefnyddio'ch iPhone. Mae'r ddadl yn erbyn cau eich apiau allan yn swnio'n wych nes i chi sylweddoli mae wedi'i seilio ar ystadegyn nad oes ots.

Fel rydyn ni wedi trafod, byddwch chi'n arbed 2.6 eiliad o amser CPU os byddwch chi'n gadael yr app Facebook ar agor yn lle ei gau. Ond faint o bŵer mae'r app Facebook yn ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio?

Fe wnes i sgrolio trwy fy newyddion am 10 eiliad a defnyddio 10 eiliad o amser CPU, neu 1 eiliad o amser CPU yr eiliad defnyddiais yr app. Ar ôl 5 munud o ddefnyddio'r app Facebook, byddwn wedi defnyddio 300 eiliad o amser CPU.

Hynny yw, byddai'n rhaid imi agor a chau'r app Facebook 115 gwaith i gael cymaint o effaith ar fywyd batri â 5 munud o gan ddefnyddio yr app Facebook. Beth mae hyn yn ei olygu yw hyn:

Peidiwch â phenderfynu a ddylech gau eich apiau ai peidio yn seiliedig ar ystadegyn di-nod. Seiliwch eich penderfyniad ar yr hyn sydd orau i'ch iPhone.

Ond nid dyna'r unig reswm pam mae cau eich apiau allan yn syniad da. Symud ymlaen…

Llosgi CPU Araf a Steady Yn y Modd Cefndir

Pan fydd app yn mynd i mewn i'r modd cefndir, mae'n parhau i ddefnyddio pŵer batri hyd yn oed pan fydd eich iPhone yn cysgu yn eich poced. Mae fy mhrofiad o'r app Facebook yn cadarnhau bod hyn yn digwydd hyd yn oed pan fydd Adnewyddu App Cefndir wedi'i ddiffodd.

Ar ôl i mi gau'r app Facebook, parhaodd i ddefnyddio CPU hyd yn oed pan oedd yr iPhone i ffwrdd. Dros gyfnod o un munud, roedd wedi defnyddio .9 eiliad o amser CPU ychwanegol. Ar ôl tri munud, byddai gadael yr app Facebook ar agor yn defnyddio mwy pŵer nag y byddai ganddo pe byddem yn ei gau ar unwaith.

Moesol y stori yw hyn: Os ydych chi'n defnyddio ap bob ychydig funudau, peidiwch â'i gau bob tro rydych chi'n ei ddefnyddio. Os ydych chi'n ei ddefnyddio'n llai aml, mae'n syniad da cau'r ap.

I fod yn deg, mae llawer o apiau'n mynd yn syth o'r modd cefndir i'r modd crog, ac yn y modd crog, nid yw apiau'n defnyddio unrhyw bŵer o gwbl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd i wybod pa apiau sydd yn y modd cefndir, felly rheol dda yw eu cau i gyd . Cofiwch, faint o bŵer y mae'n ei gymryd agored mae ap o'r dechrau yn torri o'i gymharu â faint o bŵer y mae'n ei gymryd defnyddio yr ap.

Problemau Meddalwedd yn Digwydd Trwy'r Amser

Mae apiau iPhone yn chwalu'n amlach nag y byddech chi'n sylweddoli o bosib. Mwyaf mae damweiniau meddalwedd yn fân ac nid ydynt yn achosi unrhyw sgîl-effeithiau canfyddadwy. Mae'n debyg eich bod wedi sylwi arno o'r blaen:

Rydych chi'n defnyddio ap ac yn sydyn, mae'r sgrin yn blincio ac rydych chi'n gorffen yn ôl ar y sgrin Cartref. Dyma beth sy'n digwydd pan fydd apiau'n chwalu.

Gallwch hefyd weld y damweiniau mewngofnodi Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Diagnosteg a Defnydd -> Data Diagnostig a Defnydd.

Nid yw'r mwyafrif o ddamweiniau meddalwedd yn ddim byd i boeni amdano, yn enwedig os byddwch chi'n cau eich apiau allan. Yn aml weithiau, mae angen lansio ap sydd â phroblem meddalwedd o'r dechrau.

Enghraifft o Broblem Meddalwedd Cyffredin

Mae'n amser cinio ac rydych chi'n sylwi bod batri'ch iPhone wedi draenio i 60%. Dros frecwast, gwnaethoch wirio eich e-bost, gwrando ar gerddoriaeth, ochneidio dros falans cyfrif banc, gwylio sgwrs TED, fflipio trwy Facebook, anfon Tweet, a gwirio’r sgôr o gêm bêl-fasged neithiwr.

Trwsio Ap Cwympo

Rydych chi'n cofio y gall ap damwain achosi i'ch batri ddraenio'n gyflym ac y gall cau'r ap ei drwsio, ond nid ydych chi'n gwybod sydd ap yn achosi'r broblem. Yn yr achos hwn (ac mae hyn yn real), mae'r app TED yn llosgi trwy CPU er nad wyf yn defnyddio fy iPhone. Gallwch chi ddatrys y broblem mewn un o ddwy ffordd:

 1. Cysylltwch eich cyfrifiadur â Mac, ei lawrlwytho a'i osod Xcode a Offerynnau , galluogi eich iPhone i'w ddatblygu, sefydlu prawf arfer i archwilio'r prosesau unigol sy'n rhedeg ar eich iPhone, eu didoli yn ôl defnydd CPU, a chau'r ap sy'n achosi i'ch CPU aros wedi'i newid hyd at 100%.
 2. Caewch eich apiau allan.

Rwy'n dewis opsiwn 2 100% o'r amser, ac rwy'n geek. (Fe wnes i gasglu'r wybodaeth ar gyfer yr erthygl hon gan ddefnyddio opsiwn 1.) Mae ailagor eich apiau o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg yn defnyddio mwy o bŵer nag eu hagor o'r cefndir neu'r wladwriaeth ataliedig, ond mae'r gwahaniaeth yn ddibwys o'i gymharu â'r draen pŵer sylweddol sy'n digwydd pan fydd ap yn digwydd. damweiniau.

Pam fy mod yn credu bod cau eich apiau yn syniad da

 1. Hyd yn oed os byddwch chi'n cau'ch apiau bob tro y byddwch chi'n eu defnyddio, ni fyddwch chi'n gweld gwahaniaeth ym mywyd y batri oherwydd bod maint y pŵer y mae'n ei gymryd i agor app yn ddibwys o'i gymharu â faint o bŵer y mae'n ei gymryd i ddefnyddio'r app.
 2. Mae apiau sy'n parhau i redeg yn y modd cefndir yn parhau i ddefnyddio pŵer pan nad ydych chi'n defnyddio'ch iPhone, ac mae hynny'n adio i fyny dros ddiwrnod.
 3. Mae cau eich apiau yn ffordd dda o atal problemau meddalwedd difrifol a all beri i'ch batri iPhone ddraenio yn gyflym iawn .

Caewch yr Erthygl hon

Mae'r erthygl hon yn fwy manwl na'r erthyglau rwy'n eu hysgrifennu fel arfer, ond rwy'n gobeithio ei bod yn ddiddorol a'ch bod wedi dysgu rhywbeth newydd am sut mae apiau'n rhedeg ar eich iPhone. Rwy'n cau fy apiau ychydig weithiau'r dydd, ac mae hynny'n fy helpu i gadw fy iPhone i redeg mor llyfn â phosib. Yn seiliedig ar y profion a fy mhrofiad uniongyrchol o weithio gyda channoedd o iPhones fel technoleg Apple, gallaf ddweud yn hyderus bod cau eich apiau yn wir yn ffordd dda o achub bywyd batri iPhone.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.