Ni fydd iPhone yn Pâr Gyda Apple Watch? Dyma The Fix!

Iphone Won T Pair With Apple Watch

Os na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch, efallai y bydd gennym ni'r ateb! Gall fod yn rhwystredig pan nad ydych yn siŵr beth yw gwraidd y broblem. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi beth i'w wneud os na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch.

Cyn i Chi Ddechrau

Gall amrywiaeth o wahanol faterion achosi problemau cysylltedd rhwng eich iPhone ac Apple Watch. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone ac Apple Watch o fewn 30 troedfedd neu lai i'w gilydd. Dyma'r ystod nodweddiadol o ddyfeisiau Bluetooth.Nesaf, gwnewch yn siŵr bod iPhone Bluetooth ymlaen. Gallwch wirio hyn yn y Ganolfan Reoli neu Gosodiadau -> Bluetooth .

Yn olaf, datgysylltwch o ddyfeisiau Bluetooth eraill mewn Gosodiadau -> Bluetooth ar eich iPhone. Gall dyfeisiau eraill ymyrryd â'r broses baru rhwng eich iPhone ac Apple Watch. I ddatgysylltu o ddyfais Bluetooth, teipiwch y botwm Gwybodaeth (glas i) wrth ymyl enw'r ddyfais. Yna, tap Datgysylltwch .

Gwneud Modd Awyren Cadarn Wedi'i ddiffodd

Mae Modd Awyren yn analluogi holl drosglwyddiadau diwifr eich dyfais gan gynnwys Bluetooth. Mae hyn yn ddefnyddiol er mwyn osgoi ymyrraeth wrth deithio ar gwmnïau hedfan, ond nid mor ddefnyddiol pan ydych chi'n ceisio cysylltu dyfeisiau gyda'i gilydd. Sicrhewch fod Modd Awyren wedi'i ddiffodd fel y gall eich iPhone baru â'ch Apple Watch.

Ar gyfer iPhones heb fotwm Cartref, ewch i'r Ganolfan Reoli trwy lithro'ch bys i lawr ochr dde uchaf eich sgrin. Os oes gennych chi iPhone gyda botwm Cartref, ewch i fyny o waelod y sgrin. Dylai'r eicon awyren fod yn llwyd. Os yw'n oren, mae'r Modd Awyren ymlaen felly tapiwch i'w droi yn llwyd eto.Gellir cyrchu'r Ganolfan Reoli ar Apple Watches trwy droi i fyny o waelod wyneb yr oriawr. Ailadroddwch yr un camau â'r rhai a restrir ar gyfer yr iPhone. Gellir diffodd Modd Awyren hefyd trwy'r app Gosodiadau ar y ddau.

sgrin ddu ar iphone 7

Trowch iPhone Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Efallai na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch os yw'n affeithiwr newydd neu os yw wedi'i ddatgysylltu o ddyfais wahanol yn ddiweddar. Weithiau, gall ailgychwyn Bluetooth eich iPhone drwsio mân faterion cysylltedd y gallai fod yn eu cael.

Mynd i Gosodiadau -> Bluetooth . Tap ar y switsh wrth ymyl Bluetooth i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i'w droi yn ôl ymlaen.

Diweddarwch Eich iPhone Ac Apple Watch

Os nad yw'ch iPhone wedi paru â'ch Apple Watch, mae'n bosibl eich bod chi'n rhedeg meddalwedd sydd wedi dyddio ar un neu'r ddau o'ch dyfeisiau.

Yn gyntaf, plygiwch eich iPhone i mewn i gebl gwefru a'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Lawrlwytho a Gosod os oes diweddariad ar gael.

mae iphone 6 yn cau i ffwrdd ar fatri 40 y cant

Gall Apple Watches gyda watchOS 6 ddiweddaru heb eich iPhone. Cyn unrhyw beth, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Agorwch yr app Gwylio a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad watchOS ar gael.

Ailgychwyn iPhone Ac Apple Watch

Os na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch, gallai ailgychwyn helpu. Yn aml, gall ailgychwyn eich dyfeisiau drwsio mân fylchau meddalwedd.

Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint. Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde pan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.

Pwyswch a dal y botwm ochr ar eich Apple Watch. Yna, swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde pan Pwer i ffwrdd yn ymddangos ar wyneb yr oriawr.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith iPhone

Mae ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone yn dileu’r holl leoliadau Bluetooth, Cellog, Wi-Fi, VPN, ac APN ar eich iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi cyn cwblhau'r cam hwn!

I ailosod eich Gosodiadau Rhwydwaith iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith .

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau Ar Apple Watch

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar hyn i gyd ac nad yw'ch iPhone yn dal i baru â'ch Apple Watch, y cam olaf yw dileu cynnwys a gosodiadau Apple Watch yn llwyr. Trwy wneud hyn, bydd unrhyw glitches meddalwedd ar eich Apple Watch yn sefydlog.

Agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Ar ôl ei ailosod, bydd eich iPhone yn gofyn i chi baru eich Apple Watch yn union fel pan wnaethoch chi ei ddadbocsio gyntaf.

Gwylio iPhone Ac Afal: Y Pâr Perffaith!

Nawr mae'ch dyfeisiau'n ôl i ddod ymlaen! Y tro nesaf na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylwadau isod gydag unrhyw gwestiynau dilynol sydd gennych.