A yw'r App Store yn dweud 'Angen dilysu' ar iPhone? Dyma'r pam a'r atebLa App Store Dice Se Requiere Verificaci N En Iphone

Mae eich iPhone yn dweud 'Mae angen dilysu' pan fyddwch chi yn yr App Store ac nid ydych chi'n siŵr pam. Mae cymaint o wybodaeth anghywir am y broblem hon, a dyna pam y penderfynais ysgrifennu'r erthygl hon i'ch helpu chi i ddiagnosio a chywiro'r gwir reswm pam mae'r App Store yn dweud “Mae angen dilysu” ar eich iPhone.Oes gennych chi danysgrifiadau di-dâl?

Os oes tanysgrifiadau di-dâl ar eich iPhone, efallai y gwelwch neges “Mae angen dilysu” yn yr App Store. I sicrhau bod eich holl danysgrifiadau iPhone yn cael eu talu, ewch i Gosodiadau -> iTunes ac Apple Store a thapio'ch ID Apple ar frig y sgrin.Pan fyddwch chi'n cyffwrdd â'ch ID Apple, bydd ffenestr naid yn ymddangos yng nghanol y sgrin. Cyffwrdd Ver Apple ID a nodwch eich cyfrinair Apple ID.Yna sgroliwch i lawr a thapio Tanysgrifiadau . Os na thelir unrhyw un o'ch tanysgrifiadau, bydd eich iPhone yn dweud 'Mae angen dilysu' pan geisiwch lawrlwytho cais newydd.

alla i gael eggnog wrth feichiogEr mwyn osgoi problemau fel hyn yn y dyfodol, gwnewch yn siŵr bod eich tanysgrifiad yn adnewyddu'n awtomatig. Mae llawer o danysgrifiadau yn adnewyddu'n awtomatig, megis tanysgrifiadau i Apple Music, Apple News, a gwasanaethau ffrydio.

Ni allaf Adnewyddu'r Tanysgrifiad!

Dyma broblem gyffredin arall y mae pobl yn rhedeg iddi: Mae gan bobl danysgrifiad di-dâl, ond ni allant dalu amdano oherwydd bod eu dull talu wedi dod i ben neu heb ei wirio.

Cyffwrdd Yng nghornel chwith uchaf y ddewislen Tanysgrifiadau, sgroliwch i fyny'r ddewislen a thapio Gwybodaeth talu . Rhowch eich cyfrinair Apple ID eto i fewngofnodi i siop iTunes.

iphone 6 ynghyd â siaradwr clust ddim yn gweithio

Sicrhewch fod eich cerdyn debyd, cerdyn credyd neu wybodaeth PayPal yn gyfredol. Weithiau nid yw cardiau credyd yn cael eu gwirio. Yn lle, gallwch chi cofrestrwch ar gyfer cyfrif PayPal a'i gysylltu â'ch cerdyn credyd.

Hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw danysgrifiadau heb eu talu , efallai y gwelwch y naidlen “Gwirio sy'n ofynnol” o'r App Store oherwydd bod eich gwybodaeth dalu yn anghywir neu wedi dyddio. Dilynwch y camau uchod a gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth yn gywir.

A allaf ddewis 'Dim'?

Os nad oes gennych danysgrifiadau hyd nes y cewch eich talu ac nad yw'ch dyfais yn rhan o Rhannu Teulu, gallwch ddewis Dim . Bydd hyn fel arfer yn trwsio'r broblem 'Gwirio Angenrheidiol'.

Beth Os ydw i'n Rhan o Rhannu Teulu?

Os yw'ch iPhone wedi'i sefydlu gyda Rhannu Teulu, ni fyddwch yn gallu dewis Dim yn Gosodiadau -> iTunes ac Apple Store -> Apple ID-> Gweld Apple ID -> Opsiynau talu .

Felly mae gennych ddau opsiwn:

  1. Gadewch i'r teulu rannu.
  2. Diweddaru a gwirio'r dull talu Rhannu Teulu.

Sut i adael Rhannu Teulu ar eich iPhone

Cyn i ni ddechrau, gadewch imi ddweud hyn wrthych: Rwy'n eich cynghori i wneud hynny peidiwch â rhoi'r gorau i Rhannu Mewn Teulu os yw eisoes wedi'i ffurfweddu ar eich iPhone. Gallech golli mynediad i storfa iCloud a rennir a thanysgrifiadau fel Apple Music. Mae'n bwysig nodi hefyd, os ydych chi'n 13 oed neu'n iau, ni fyddwch yn gallu gadael Rhannu Teulu.

Os ydych chi am adael Rhannu Teulu ac mae gan eich iPhone iOS 10.2.1 neu fersiwn mwy diweddar , dechreuwch trwy fynd i Gosodiadau a chyffwrdd â'ch enw ar frig y sgrin. Yna tap Rhannwch fel teulu -> Eich enw -> Gadewch deulu .

sut i baru iphone 11 i'r car

Os oes gennych iPhone gyda iOS 10.2 neu fersiwn gynharach , cyffwrdd Gosodiadau -> iCloud -> Teulu cyn cyffwrdd â Rhannu Teulu -> Eich Enw -> Gadewch y Teulu.

Diweddaru a Dilysu'r Dull Talu Rhannu Teulu

Os nad ydych chi am adael Rhannu Teulu, rhaid diweddaru, dilysu'r dull talu sy'n gysylltiedig â'ch rhwydwaith Rhannu Teulu, neu'r ddau. Dim ond un aelod o'ch teulu all fod â mynediad i'r wybodaeth dalu hon a'r gallu i'w diweddaru.

beth mae tylluanod yn ei olygu mewn breuddwydion

Cysylltwch ag aelodau'ch teulu ar eich rhwydwaith Rhannu Teulu a gofynnwch a allant ddiweddaru a gwirio gwybodaeth am daliadau. Rhannwch yr erthygl hon gyda nhw fel y gallant ddysgu sut i ddiweddaru eu gwybodaeth am daliadau. Efallai bod yr aelod hwn o'r teulu hyd yn oed yn delio â'r un 'gwiriad sy'n ofynnol' ar eu iPhone.

Cysylltwch â Apple Technical Support

Ie yr App Store o hyd Mae'n dweud 'Angen Gwirio' ar eich iPhone, efallai y bydd angen i chi gysylltu ag Apple Support. Efallai eich bod yn delio â phroblem ID Apple gymhleth iawn y gall gweithiwr Apple ei datrys yn unig. Ewch i'r Gwefan cymorth Apple i gysylltu â gweithiwr Apple a all eich helpu i ddatrys y broblem.

Siop App: Wedi'i wirio!

Mae'r App Store wedi'i wirio ar eich iPhone a gallwch ailddechrau siopa. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich teulu a'ch ffrindiau'n gwybod beth i'w wneud pan fydd yr App Store yn dweud “Mae angen dilysu” ar eich iPhone! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw isod.

Diolch,
David L.