Llefarydd iPad Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!

Ipad Speaker Not WorkingRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Peidiodd eich siaradwyr iPad â gweithio ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi'n ceisio gwrando ar gerddoriaeth neu wylio'ch hoff sioe deledu, ond does dim sŵn yn dod trwy'r siaradwr. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'ch siaradwr iPad yn gweithio a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

sut i ddod o hyd i rif ffôn

Trowch y Gyfrol Yr Holl Ffordd i Fyny

Cyn i ni fynd ymhellach, gwnewch yn siŵr bod y gyfrol ar eich iPad yr holl ffordd i fyny. Efallai eich bod chi neu rywun arall newydd dawelu eich iPad ar ddamwain!Ar ochr eich iPad, fe welwch ddau fotwm hir, tenau. Dyma'r botymau cyfaint a gallwch eu defnyddio i droi'r gyfrol i fyny neu i lawr ar eich iPad. Pwyswch a dal y botwm cyfaint i fyny (yr un uchaf). Pan wnewch chi, bydd naidlen blwch cyfaint yn ymddangos ar y sgrin yn nodi bod y gyfrol wedi'i throi i fyny'r holl ffordd.

Os ydych chi am droi i fyny'r gyfrol Ringer hefyd, ewch Gosodiadau -> Swnio a throwch y switsh wrth ymyl Newid gyda Botymau .

Ydy'r Sain yn Chwarae Rhywle Arall?

Efallai bod hyn yn swnio'n wirion ar y dechrau, ond mae'n gam pwysig iawn. Sut allai'r sain fod yn chwarae yn rhywle arall!?

ni fydd iphone yn gadael imi ddiweddaru apiau

Mae'n bosibl bod eich iPad wedi'i gysylltu â dyfais Bluetooth (clustffonau, siaradwr, car) neu ddyfais AirPlay (Apple TV) ac mae'r sain yn chwarae yno yn hytrach na siaradwyr eich iPad.

I wirio o ble mae sain yn chwarae, agorwch y Ganolfan Reoli ar eich iPad trwy wasgu'r botwm Cartref ddwywaith neu droi i fyny o dan waelod y sgrin gyda phedwar bys. Yna, pwyswch a dal i lawr (gorfodi cyffwrdd) y blwch rhyngwyneb sain.

Nesaf, tap ar eicon sain AirPlay - mae'n edrych fel triongl gyda thri hanner cylch uwch ei ben.

Os yw'n dweud “Clustffonau” neu enw un o'ch dyfeisiau Bluetooth, yna mae'r sain yn chwarae yn rhywle arall mewn gwirionedd. Datgysylltwch o'r ddyfais arall honno, yna ceisiwch chwarae sain gan siaradwr eich iPad eto.

Os yw’n dweud “iPad” yn lle “Clustffonau” neu enw un o’ch dyfeisiau Bluetooth, yna nid yw sain yn chwarae o rywle arall. Peidiwch â phoeni, mae yna ychydig mwy o gamau y gallwn ni weithio drwyddynt o hyd!

Gwnewch yn siŵr nad yw'ch iPad yn sownd yn y modd clustffonau

Mae hefyd yn bosibl bod eich iPad yn sownd yn y modd clustffonau, felly nid yw sain yn cael ei chwarae trwy'r siaradwyr.

gweld rhywun yn feichiog mewn breuddwyd

“Ond does gen i ddim clustffonau wedi eu plygio i mewn i'm iPad!” rydych chi'n esgusodi.

Mae hynny'n wir - y broblem yw bod eich iPad yn meddwl mae clustffonau wedi'u plygio i mewn. Weithiau bydd hyn yn digwydd pan fydd lint, baw, hylif neu falurion eraill yn mynd yn sownd y tu mewn i'r jack clustffon.

Gallwch wirio'n gyflym i weld a yw'ch iPad yn sownd mewn clustffonau trwy wasgu'r botymau cyfaint eto. Os yw'r pop-up sy'n ymddangos yn dweud “Clustffonau” yn hytrach na “Cyfrol” neu “Sounds Effects”, mae eich iPad yn y modd clustffonau. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu beth i'w wneud pan fydd eich iPad yn sownd yn y modd clustffonau .

ni fydd ipad mini yn troi ymlaen nac yn gwefru

modd clustffonau ipad

Rhowch Eich iPad Yn y Modd DFU

Ein cam datrys problemau meddalwedd olaf yw rhoi eich iPad yn y modd DFU a'i adfer. Mae DFU yn sefyll am ddyfais firmware diweddaru. Cadarnwedd yw'r rhan o god eich iPad sy'n rheoli'r caledwedd. Pan nad yw cydran gorfforol o'ch iPad yn gweithio'n iawn, bydd adferiad DFU yn trwsio'r broblem os yw'n gysylltiedig â meddalwedd.

Gwyliwch ein fideo YouTube i ddysgu sut i roi iPad yn y modd DFU . Tra'ch bod chi yno, peidiwch ag anghofio tanysgrifio i'n sianel! Rydym yn uwchlwytho fideos yn rheolaidd a fydd yn eich helpu i gael y gorau o'ch iPhone a'ch iPad.

Atgyweirio Y Llefarydd

Os nad yw'ch siaradwyr iPad yn dal i weithio ar ôl i'r DFU adfer, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi eu hatgyweirio. Ewch â'ch iPad i mewn i'r Apple Store agosaf a chael rhywun yn y Genius Bar i edrych arno. Gwnewch yn siŵr trefnu apwyntiad yn gyntaf!

Rydym hefyd yn argymell y dylai'r cwmni atgyweirio ar alw alw Pwls . Byddant yn anfon technegydd atoch a fydd yn trwsio siaradwyr eich iPad yn y fan a'r lle.

Yn ôl Ar Delerau Siarad â'ch iPad

Rydych chi wedi datrys problem siaradwr yr iPad ac mae sain yn chwarae unwaith eto! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw eu siaradwr iPad yn gweithio. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych isod yn yr adran sylwadau.

Diolch am ddarllen,
David L.