A yw Post Llais iPhone yn Defnyddio Data? Esboniad Llais Llais Gweledol.Does Iphone Voicemail Use Data

Chwyldroodd post llais gweledol lais llais pan gafodd ei gyflwyno ochr yn ochr â'r iPhone cyntaf yn 2007. Roeddem wedi arfer galw rhif ffôn, nodi ein cyfrinair post llais, a gwrando ar ein negeseuon un ar y tro. Yna daeth yr iPhone, a newidiodd y gêm trwy integreiddio post llais i'r app Ffôn gyda rhyngwyneb ar ffurf e-bost.Mae post llais gweledol yn caniatáu inni wrando ar ein negeseuon allan o drefn a'u dileu gyda swipe bys. Nid camp fach oedd hon i ddatblygwyr Apple, a weithiodd yn agos gydag AT&T i greu rhyngwyneb di-dor rhwng yr iPhone a gweinydd post llais AT & T. Roedd yn werth yr ymdrech, a newidiodd neges llais am byth.Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pethau sylfaenol sut mae post llais gweledol yn gweithio ac ateb cwestiwn poblogaidd a ofynnwyd gan ddarllenwyr Payette Forward: A yw post llais gweledol yn defnyddio data? Os ydych chi'n cael trafferth gyda'r cyfrinair post llais ar eich iPhone, edrychwch ar fy erthygl arall, “Mae fy Nghyfrinair Llais Llais iPhone yn Anghywir” .

O Ateb Peiriannau i Llais Llais Gweledol

Nid yw'r cysyniad o bost llais wedi newid ers cyflwyno'r peiriant ateb. Pan gyflwynwyd ffonau symudol, symudodd post llais o dâp yn eich peiriant ateb gartref i flwch post llais a gynhaliwyd gan eich cludwr diwifr. Yn hyn o beth, roedd neges llais yn byw “yn y cwmwl” cyn i’r ymadrodd gael ei fathu.beth yw imap gmail com

Nid oedd y neges llais a ddefnyddiwyd gennym gyda'n ffonau symudol cyntaf yn berffaith: Roedd y rhyngwyneb tôn cyffwrdd yn araf ac yn feichus a dim ond pan oedd gennym wasanaeth cellog y gallem wrando ar beiriant ateb. Gosododd post llais gweledol y ddau fater hynny.

Beth Sy'n Digwydd Pan Fyddwch yn Derbyn Post Llais Ar Eich iPhone

Mae'ch ffôn yn canu ac nid ydych chi'n codi. Mae'r galwr yn cael ei gyfeirio i a rhif peilot yn eich cludwr sy'n gweithredu fel cyfeiriad e-bost ar gyfer eich post llais. Mae'r galwr yn clywed eich cyfarchiad, yn gadael neges, ac mae eich cludwr diwifr yn storio'ch neges ar eu gweinydd post llais. Hyd at y pwynt hwn, mae'r broses yn union yr un fath â neges llais draddodiadol.

Ar ôl i'r galwr orffen gadael neges i chi, y gweinydd post llais gwthio y neges llais i'ch iPhone, sy'n lawrlwytho'r neges a'i storio yn y cof. Gan fod y neges llais wedi'i storio ar eich iPhone, gallwch wrando arno hyd yn oed os nad oes gennych wasanaeth celloedd. Mae gan lawrlwytho post llais ar eich iPhone fudd ychwanegol: Llwyddodd Apple i adeiladu rhyngwyneb arddull app newydd sy'n caniatáu ichi wrando ar eich negeseuon mewn unrhyw drefn, yn wahanol i beiriant ateb traddodiadol lle roedd yn rhaid ichi wrando ar bob post llais yn y drefn y derbyniwyd ef. .Llais Llais Gweledol: Tu ôl i'r Llenni

Mae llawer yn digwydd y tu ôl i'r llenni pan fyddwch chi'n defnyddio post llais gweledol, a hynny oherwydd bod angen i'ch iPhone aros mewn cydamseriad â'r gweinydd post llais a gynhelir gan eich cludwr diwifr. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n recordio cyfarchiad post llais newydd ar eich iPhone, mae'r cyfarchiad hwnnw'n cael ei lanlwytho ar unwaith i'r gweinydd post llais a gynhelir gan eich cludwr. Pan fyddwch chi'n dileu neges ar eich iPhone, mae eich iPhone yn ei dileu o'r gweinydd post llais hefyd.

pam mae apiau'n dweud aros

Mae'r cnau a'r bolltau sy'n gwneud i bost llais weithio yn eu hanfod yr un fath ag yr oeddent bob amser. Ni wnaeth yr iPhone chwyldroi technoleg post llais, chwyldroodd y ffordd yr ydym yn cyrchu ein neges llais.

Sut I Sefydlu Post Llais Gweledol Ar Eich iPhone

I sefydlu post llais ar eich iPhone, agorwch y Ap ffôn a thapio Post llais yng nghornel dde isaf y sgrin. Os ydych chi'n sefydlu post llais am y tro cyntaf, tapiwch Setup Nawr . Byddwch yn dewis cyfrinair post llais 4-15 digid ac yna'n tapio arbed. Ar ôl i chi nodi'ch cyfrinair eto i sicrhau nad ydych wedi ei anghofio yn ystod y 5 eiliad ddiwethaf, bydd eich iPhone yn gofyn ichi a hoffech ddefnyddio cyfarchiad diofyn neu gyfarchiad wedi'i addasu. Voicemail

Cyfarchiad diofyn: Pan fydd galwr yn cael eich neges llais, bydd y galwr yn clywed “Rydych chi wedi cyrraedd blwch post llais (eich rhif)”. Os dewisoch chi'r opsiwn hwn , mae eich blwch post llais yn barod i fynd.

arbed iphone rhag difrod dŵr

Cyfarchiad wedi'i Addasu: Byddwch yn recordio'ch neges eich hun y mae galwyr yn ei chlywed pan na fyddwch chi'n ei chodi. Os dewiswch yr opsiwn hwn , bydd eich iPhone yn agor sgrin gyda botwm i recordio'ch llais. Pan fyddwch chi wedi gwneud, tapiwch stop. Gallwch chi dapio'r botwm chwarae i sicrhau eich bod chi'n hoffi'ch neges, ei recordio eto os nad ydych chi, a thapio arbed pan fyddwch chi wedi gwneud.

Sut Ydw i'n Gwrando ar Llais Llais Ar Fy iPhone?

I wrando ar beiriant ateb ar eich iPhone, agorwch y Ffôn ap a thapio Post llais yn y gornel dde isaf.

A yw iPhone Visual Voicemail yn Defnyddio Data?

Ydy, ond nid yw'n defnyddio llawer. Mae'r ffeiliau post llais y mae eich lawrlwythiadau iPhone yn fach iawn, iawn. Pa mor fach? Defnyddiais feddalwedd echdynnu copi wrth gefn iPhone i drosglwyddo'r ffeiliau post llais o fy iPhone i'm cyfrifiadur, ac maen nhw bach iawn .

Faint o Ddata y mae Post Llais Gweledol yn ei Ddefnyddio?

Mae ffeiliau post llais gweledol iPhone yn defnyddio tua 1.6KB / eiliad. Mae ffeil post llais iPhone un munud yn llai na 100KB. Mae 10 munud o beiriant ateb iPhone yn defnyddio llai nag 1MB (megabeit). Er cymhariaeth, mae Apple Music yn ffrydio ar 256kbps, sy'n cyfieithu i 32 KB / eiliad. Mae iTunes ac Apple Music yn defnyddio 20x yn fwy o ddata na neges llais, ac nid yw hynny'n syndod o ystyried ansawdd isel y neges llais.

Os hoffech chi weld faint o ddata y mae post llais gweledol yn ei ddefnyddio ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cellog -> Gwasanaethau System .

beth i'w wneud pan fydd iphone yn dweud dim sim

Mae'n bwysig nodi, os ydych chi'n poeni am ddefnyddio data, rydych chi can ffoniwch eich cludwr diwifr a thynnwch y neges llais weledol. Byddai post llais yn newid yn ôl i'r ffordd yr oedd bob amser: Rydych chi'n ffonio rhif, yn nodi'ch cyfrinair post llais, ac yn gwrando ar eich negeseuon fesul un.

Ei lapio i fyny

Mae post llais gweledol yn wych, p'un a ydych chi'n cael un neges llais y mis neu fil. Mae'n caniatáu ichi wrando ar eich post llais hyd yn oed pan nad oes gennych wasanaeth celloedd neu Wi-Fi, a gallwch wrando arnynt mewn unrhyw drefn a fynnwch. Rydym wedi ymdrin â llawer yn yr erthygl hon, o'r esblygiad post llais i faint o ddata y mae peiriant ateb gweledol yn ei ddefnyddio. Diolch eto am ddarllen, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi eu gofyn yn yr adran sylwadau isod.