Sut I Gysylltu Google Cartref â'ch iPhone: Y Canllaw Hawdd!How Connect Google Home Your Iphone

Rydych chi eisiau cysylltu'ch iPhone a'ch Google Home, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Gall cysylltu eich Google Home a'ch iPhone fod yn broses anodd gan fod ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi eu sefydlu gyntaf. Byddaf yn dangos i chi sut i gysylltu Google Home â'ch iPhone fel y gallwch chi ddechrau rhyngweithio â'ch Cynorthwyydd Google !A yw Google Home yn Gweithio Ar iPhones?

Ydy, mae Google Home yn gweithio ar iPhones! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho ap Google Home ar eich iPhone fel y gallwch ei gysylltu â'ch Google Home.Rydyn ni'n caru ein Google Homes ac rydyn ni'n argymell y ddyfais gartref smart anhygoel hon yn fawr. Gallwch chi prynwch eich Google Home eich hun trwy glicio ar y ddolen!

Sut I Gysylltu Google Cartref â'ch iPhone

Dadbocsiwch Eich Google Home & Plug It In

Cyn y gallwch gysylltu eich Google Home â'ch iPhone, tynnwch ef allan o'r blwch a'i blygio i mewn. Mae'n rhaid cysylltu'ch Google Home â ffynhonnell bŵer er mwyn paru â'ch iPhone.Dadlwythwch “Google Home” Yn Yr App Store

Nawr bod eich Google Home wedi'i blygio i mewn, agorwch yr App Store ar eich iPhone a chwiliwch am y Cartref Google ap. Pan fyddwch wedi dod o hyd iddo, tapiwch y Cael botwm i'r dde o'r app a defnyddio'ch cod pas, ID Cyffwrdd, neu Face ID i gadarnhau gosod yr app.

Bydd cylch statws bach yn ymddangos i'r dde o'r app pan fydd y gosodiad wedi dechrau. Pan fydd yr app wedi gorffen gosod, tapiwch Ar agor i'r dde o'r app, neu dewch o hyd i eicon yr ap ar sgrin Cartref eich iPhone.Agorwch Ap Cartref Google A Dilynwch y Canllaw

Rydych chi wedi plygio'ch Cartref Google i mewn ac wedi gosod ei ap cyfatebol - nawr mae'n bryd ei sefydlu a'i gysylltu â'ch iPhone! Agorwch ap Google Home a thapio Dechrau yng nghornel dde isaf y sgrin.

beth mae'n ei olygu pan fydd pryfed cop bob amser o'ch cwmpas

Dewiswch y cyfrif Gmail rydych chi am ei ddefnyddio ar gyfer eich Google Home, yna tapiwch iawn . Bydd eich iPhone yn dechrau chwilio am ddyfeisiau Google Home gerllaw.

Bydd eich iPhone yn dweud “GoogleHome found” pan fydd yn cysylltu â'ch Google Home. Tap Nesaf yng nghornel dde isaf y sgrin i ddechrau sefydlu'ch Google Home.

Nesaf, dewiswch y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am ei ddefnyddio i sefydlu'ch Google Home a thapio Nesaf yng nghornel dde isaf y sgrin. Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich rhwydwaith Wi-Fi, yna cliciwch Cysylltu .

Nawr bod eich Google Home wedi'i gysylltu â Wi-Fi, mae'n bryd gosod eich Cynorthwyydd Google. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis Ydw rydw i Mewn pan fydd Google yn gofyn am wybodaeth am ddyfeisiau, gweithgaredd llais, a chaniatâd gweithgaredd sain. Bydd hyn yn caniatáu ichi gael y gorau o'ch Google Home.

Nesaf, byddwch chi'n cael dysgu'ch Cynorthwyydd Cartref Google sut i adnabod eich llais unigryw. Darllenwch yr awgrymiadau ar y sgrin yn uchel i ddysgu'ch llais i'ch Cynorthwyydd Google. Unwaith y bydd Voice Match wedi'i gwblhau, tapiwch Parhewch yng nghornel dde isaf y sgrin.

Ar ôl i Google Home gydnabod eich llais, fe'ch anogir i ddewis llais eich Cynorthwyydd, nodi'ch cyfeiriad, ac ychwanegu unrhyw wasanaethau ffrydio cerddoriaeth i'ch Google Home.

Yn olaf, efallai y bydd eich Google Home yn gosod diweddariad newydd os oes un ar gael - dim ond ychydig funudau y bydd hyn yn ei gymryd. Unwaith y bydd y diweddariad wedi'i gwblhau, bydd eich Google Home wedi'i gysylltu â'ch iPhone a byddwch chi'n gallu dechrau gwneud chwiliadau llais!

Angen Cymorth Ychwanegol?

Os oes angen help ychwanegol arnoch i sefydlu'ch Google Home neu ddyfeisiau craff eraill, rydym yn argymell gwasanaethau Pwls , cwmni sefydlu cartrefi craff ac atgyweirio ffonau clyfar. Byddant yn anfon technegydd arbenigol i'ch tŷ i'ch helpu chi i sefydlu a chysylltu'ch holl ddyfeisiau cartref craff.

Hei Google, A wnaethoch chi fwynhau'r erthygl hon?

Mae eich Google Home wedi'i sefydlu a gallwch chi ddechrau mwynhau byd cynorthwywyr llais. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos i'ch ffrindiau a'ch teulu sut i gysylltu Cartref Google â'u iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y broses setup, gadewch sylw isod!