Gwall Actifadu iMessage Ar iPhone? Dyma Pam a The Fix!

Imessage Activation Error Iphone

Ni allwch actifadu iMessage ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Ni waeth beth a wnewch, ni all eich iPhone anfon iMessages. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam eich bod yn gweld gwall actifadu iMessage ar eich iPhone ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

Pam ydw i'n Derbyn Gwall Actifadu iMessage?

Mae yna lawer o wahanol resymau pam y gallech chi fod yn gweld gwall actifadu iMessage ar eich iPhone. Er mwyn actifadu iMessage, mae'n rhaid cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi neu ddata cellog. Rhaid iddo hefyd allu derbyn Neges testun SMS , y negeseuon testun safonol sy'n ymddangos mewn swigod gwyrdd.Mae bron pob cynllun ffôn symudol yn cynnwys tecstio SMS, ond efallai yr hoffech chi wirio'ch cyfrif ddwywaith os oes gennych chi gynllun rhagdaledig. Efallai y bydd angen i chi ychwanegu arian at eich cyfrif cyn y gallwch dderbyn testunau SMS.sut i drwsio materion batri iphone 6

Mae hyn i gyd i ddweud na allwn fod yn sicr a yw problem gyda'ch iPhone neu'ch cynllun ffôn symudol yn achosi'r gwall actifadu iMessage. Dilynwch y canllaw cam wrth gam isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam eich bod chi'n derbyn gwall wrth geisio actifadu iMessage!Gwnewch yn siŵr nad yw modd awyren sicr yn cael ei droi ymlaen

Pan fydd modd Awyren ymlaen, ni fydd eich iPhone yn cysylltu Wi-Fi na rhwydweithiau cellog, felly ni fyddwch yn gallu actifadu iMessage. Ar agor Gosodiadau a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Modd Awyren i ffwrdd.

Os yw'r Modd Awyren i ffwrdd, ceisiwch ei toglo ymlaen ac i ffwrdd eto. Weithiau gall hyn drwsio mân faterion Wi-Fi a chysylltedd cellog.

modd awyren i ffwrdd vs ymlaenGwiriwch Eich Cysylltiad â Wi-Fi a Data Cellog

Dim ond os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi neu ddata cellog y gall iMessage actifadu. Mae'n dda gwirio dwbl a sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi neu ddata cellog! Yn gyntaf, agored Gosodiadau a thapio Wi-Fi i weld a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi yn cael ei droi ymlaen a bod marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl enw eich rhwydwaith. Os yw Wi-Fi ymlaen, ceisiwch ei dynnu i ffwrdd ac yn ôl.

cyfaint ddim yn gweithio ar iphone 4

Nesaf, ewch i Gosodiadau, tap Cellog , a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Data Cellog ymlaen. Unwaith eto, efallai yr hoffech chi geisio gosod y diffodd ac yn ôl ymlaen i drwsio mân wall meddalwedd o bosibl.

Gosodwch eich iPhone I'r Parth Amser Cywir

Weithiau gall actifadu iMessage fethu os yw'ch iPhone wedi'i osod yn y parth amser anghywir. Mae hyn yn aml yn digwydd i bobl sy'n teithio dramor ac yn anghofio cael eu iPhone i ddiweddaru ei barth amser yn awtomatig.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Dyddiad ac Amser . Trowch y switsh wrth ymyl Wedi'i osod yn awtomatig i sicrhau bod eich iPhone bob amser wedi'i osod i'r dyddiad a'r parth amser cywir!

Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Gall Toglo iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mân wall sy'n rhoi gwall actifadu iMessage i'ch iPhone. Yn gyntaf, agorwch Gosodiadau a thapio Negeseuon .

Tapiwch y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl iMessage i'w ddiffodd. Tap y switsh eto i droi iMessage yn ôl ymlaen! Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

pam cant i anfon lluniau ar fy iphone

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Mae eich cludwr diwifr ac Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau gosodiadau cludwr i wella gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith eich cludwr. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Am i weld a oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael.

Yn nodweddiadol, bydd pop-up yn ymddangos ar y sgrin o fewn ychydig eiliadau os oes diweddariad ar gael. Os yw'r pop-up yn ymddangos, tapiwch Diweddariad .

Os na fydd y naidlen yn ymddangos ar ôl tua phymtheg eiliad, mae'n debyg nad yw diweddariad gosodiadau cludwr ar gael.

Diweddarwch Eich iPhone

Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau iOS newydd i drwsio mân chwilod a chyflwyno nodweddion newydd ar gyfer eich iPhone. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad iOS newydd ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Llofnodwch Allan o'ch ID Apple

Weithiau gall allgofnodi ac yn ôl i'ch ID Apple drwsio mân faterion gyda'ch cyfrif. Gan fod iMessage wedi'i gysylltu â'ch ID Apple, gallai mân wall neu wall gyda'ch cyfrif achosi gwall actifadu.

Ar agor Gosodiadau a tapio ymlaen Eich Enw ar ben y sgrin. Sgroliwch yr holl ffordd i lawr a thapio Llofnodi . Fe'ch anogir i nodi'ch cyfrinair Apple ID cyn i chi allgofnodi.

Nawr eich bod wedi llofnodi allan o'ch ID Apple, tapiwch y Mewngofnodi botwm. Rhowch eich ID Apple a'ch cyfrinair i fewngofnodi yn ôl!

diflannodd y nodiadau o iphone 5s

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Pan fyddwch yn ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone, bydd ei holl leoliadau Wi-Fi, Cellog, Bluetooth a VPN yn cael eu dileu a'u hadfer i ddiffygion ffatri. Bydd yn rhaid i chi ail-gysylltu'ch cyfrineiriau Wi-Fi ac ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth â'ch iPhone unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch god post eich iPhone a chadarnhewch yr ailosodiad trwy dapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailosod, yna'n troi ymlaen eto pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

beth mae'n ei olygu pan fyddwch chi'n breuddwydio am lew

Cysylltwch ag Apple a'ch Cludwr Di-wifr

Os ydych chi'n dal i dderbyn gwall actifadu iMessage ar eich iPhone, mae'n bryd cysylltu ag Apple neu'ch cludwr diwifr. Rwy'n argymell cychwyn yn yr Apple Store, gan fod iMessage yn nodwedd sy'n unigryw i iPhones. Ymweld Gwefan gymorth Apple i sefydlu galwad ffôn, sgwrs fyw, neu apwyntiad personol mewn Siop Apple leol yn agos atoch chi.

Fodd bynnag, os gwnaethoch ddarganfod nad oedd eich iPhone yn gallu derbyn neges destun SMS, eich bet orau yw cysylltu â'ch cludwr diwifr yn gyntaf. Isod mae rhestr o rifau cymorth i gwsmeriaid y pedwar prif gludwr diwifr. Os nad yw'ch cludwr wedi'i restru isod, Google enw eich cludwr a “chymorth i gwsmeriaid” i gael help.

  • AT&T : 1- (800) -331-0500
  • Sbrint : 1- (888) -211-4727
  • T-Symudol : 1- (877) -746-0909
  • Verizon : 1- (800) -922-0204

iMessage: Wedi'i actifadu!

Rydych chi wedi actifadu iMessage yn llwyddiannus ar eich iPhone! Fe fyddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf y byddwch chi'n gweld gwall actifadu iMessage ar eich iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.