Gosodiadau Preifatrwydd Facebook i Newid ar UnwaithFacebook Privacy Settings Change Immediately

P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, mae Facebook yn casglu llawer iawn o ddata ar bob un o'i ddefnyddwyr. Yn ffodus, gallwch chi gyfyngu ar y data maen nhw'n ei gasglu trwy newid ychydig o osodiadau preifatrwydd yn unig. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pa osodiadau preifatrwydd Facebook y dylech eu newid !Mae'r rhan fwyaf o'r gosodiadau preifatrwydd y byddwn yn eu trafod wedi'u lleoli yn adran Gosodiadau a Phreifatrwydd yr app Facebook. Agorwch Facebook a tapiwch y botwm dewislen yng nghornel dde isaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i Gosodiadau a Phreifatrwydd , yna tap Gosodiadau .Os hoffech help ychwanegol i sefydlu'r gosodiadau hyn, edrychwch ar ein fideo YouTube! Byddwn yn eich cerdded trwy bob cam.Trowch Dilysiad Dau-Ffactor ymlaen

Mae dilysu dau ffactor yn helpu i gadw'ch cyfrif yn fwy diogel trwy ychwanegu haen ychwanegol o ddiogelwch. Wrth fewngofnodi i Facebook, bydd dilysu dau ffactor yn gofyn am fwy na chyfrinair yn unig. I droi ar y nodwedd hon, ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd a Gosodiadau a thapio Diogelwch a Mewngofnodi . Yna, tap Defnyddiwch ddilysu dau ffactor .

ni enillodd fy ngwraig i mi gyffwrdd â hi

Gallwch ddewis naill ai neges destun neu ap dilysu fel eich dull diogelwch. Rydym yn argymell dewis y neges destun oherwydd ei bod yn opsiwn haws ac yr un mor ddiogel.Diffodd Cydnabod Wyneb

Ydych chi am i Facebook gydnabod eich wyneb yn awtomatig mewn lluniau a fideos y mae eich ffrindiau'n eu postio? Mae'n debyg mai'r ateb yw na. Gall gadael i Facebook gydnabod eich wyneb ym mhob post beri risg diogelwch a phreifatrwydd difrifol i chi.

I ddiffodd cydnabyddiaeth wyneb, sgroliwch i lawr i'r Preifatrwydd yn Gosodiadau a Phreifatrwydd . Yna, tap Cydnabod Wyneb . Tap Parhewch , yna tap Ddim i ddiffodd Cydnabod Wyneb.

pam mae fy ffôn yn codi tâl ond ddim yn troi ymlaen

Gwasanaethau Lleoliad Cyfyngu neu Diffodd

Mae Gwasanaethau Lleoliad yn caniatáu ichi ddewis pan fydd gan Facebook fynediad i'ch lleoliad. Agor Gosodiadau a thapio Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad . Dewch o hyd i Facebook yn y rhestr o apiau a thapio arno.

Rydym yn argymell gosod hyn i Wrth Ddefnyddio'r Ap neu Peidiwch byth . Gall gadael i Facebook gael mynediad i'ch lleoliad fod yn ddefnyddiol mewn rhai achosion, fel pan fyddwch chi eisiau geotag delwedd.

Tra'ch bod chi yma, trowch y switsh wrth ymyl Lleoliad Union . Mae'r gosodiad hwn yn draenio bywyd batri ac yn wirioneddol ddiangen.

Diffodd Hanes Lleoliad

Gyda Hanes Lleoliad ymlaen, mae Facebook yn cadw rhestr o bob man rydych chi wedi bod. Os nad ydych chi am i Facebook gadw rhestr o'r lleoedd rydych chi wedi bod, trowch y gosodiad hwn i ffwrdd.

I droi Hanes Lleoliad i ffwrdd, tap ymlaen Lleoliad yn Gosodiadau a Phreifatrwydd -> Gosodiadau . Tapiwch y switsh wrth ymyl Hanes Lleoliad i ddiffodd y nodwedd hon.

pam na fydd fy ffôn yn cysylltu â siop app

Cyfyngu Olrhain Ad

Mae hysbysebion wedi'u targedu'n fawr y dyddiau hyn, yn enwedig pan rydych chi ar Facebook. Gallwch gwtogi ar hysbysebion wedi'u targedu a gwneud eich hun yn llai gwerthfawr i hysbysebwyr (felly byddwch chi'n gweld llai o hysbysebion) trwy gyfyngu ar olrhain hysbysebion.

Ewch i Gosodiadau a Phreifatrwydd, yna tapiwch Gosodiadau -> Dewisiadau Ad -> Gosodiadau Ad .

pam mae fy batri gwylio yn dal i farw

Cliciwch Hysbysebion yn seiliedig ar ddata gan bartneriaid . Tap Parhewch yng nghornel dde isaf eich sgrin. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Wedi'i ganiatáu . Yn olaf, tap Arbedwch yng nghornel dde isaf eich sgrin.

Yna, tap Hysbysebion yn seiliedig ar eich gweithgaredd ar Facebook Company Products a welwch mewn man arall a'i osod i Ddim .

Gosodiadau Preifatrwydd Facebook: Esboniad!

Rydych chi wedi gwneud rhai newidiadau ac yn awr bydd eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn yn llawer mwy ar Facebook. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol (hyd yn oed Facebook!) I ddweud wrth eich ffrindiau a'ch teulu am y gosodiadau preifatrwydd y dylent eu newid. A wnaethom ni fethu unrhyw leoliadau? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod!