Gosodiadau Preifatrwydd iPhone, Wedi'i Esbonio!

Iphone Privacy Settings

Roeddech chi'n sgrolio o gwmpas ar eich iPhone ac yn gweld hysbyseb ar gyfer cynnyrch yr oeddech chi newydd ei gymryd. “Sut maen nhw'n gwybod bod gen i ddiddordeb yn hynny?” rydych chi'n gofyn i chi'ch hun. Mae hysbysebwyr yn gwella o lawer ar dargedu defnyddwyr, ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i gynyddu eich preifatrwydd! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych popeth sydd angen i chi ei wybod am Gosodiadau Preifatrwydd iPhone .

Gwasanaethau Lleoliad

Gall Gwasanaethau Lleoliad fod yn fuddiol wrth ddefnyddio Waze neu geotagio gyda llun Instagram. Fodd bynnag, nid oes angen mynediad i'ch lleoliad ar y mwyafrif o apiau eraill. Mae diffodd Gwasanaethau Lleoliad ar gyfer apiau penodol yn ffordd wych o achub bywyd batri a chynyddu preifatrwydd.Yn gyntaf, agorwch Gosodiadau a thapio Preifatrwydd. Yna, tap Gwasanaethau Lleoliad. Sicrhewch fod y switsh ar frig y sgrin ymlaen. Nid ydym yn argymell troi Gwasanaethau Lleoliad i ffwrdd yn llwyr oherwydd ei fod yn caniatáu ichi wneud pethau fel defnyddio cymwysiadau Map.sgrin gyffwrdd iphone 5 ddim yn ymatebNesaf, sgroliwch trwy'r rhestr o apiau a gofynnwch i'ch hun a ydych chi am i'r ap hwnnw gyrchu'ch lleoliad ai peidio. Os na yw'r ateb, tapiwch ar yr app a tapiwch Peidiwch byth .

Os ydych chi am adael i ap ddefnyddio'ch lleoliad, tapiwch arno a dewiswch Bob amser neu Wrth Ddefnyddio'r Ap . Rydym fel arfer yn argymell dewis Wrth Ddefnyddio'r Ap fel nad yw'r app yn draenio'ch batri trwy olrhain eich lleoliad yn gyson.Diffodd Gwasanaethau System diangen

Yn gudd yn ddwfn yn yr app Gosodiadau mae criw o Wasanaethau System diangen. Nid yw'r rhan fwyaf ohonynt o fudd mawr i chi. Mewn gwirionedd, mae llawer o'r Gwasanaethau System hyn wedi'u cynllunio i helpu Apple i adeiladu eu cronfeydd data. Ni fyddwch yn colli unrhyw beth wrth ddiffodd y rhan fwyaf ohonynt, ond byddwch yn arbed rhywfaint o fywyd batri.

Agor Gosodiadau a thapio Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad . Sgroliwch i lawr a thapio Gwasanaethau System. Yna, diffoddwch y switshis wrth ymyl y Gwasanaethau System canlynol:

 • Adnabod Tâl Apple / Masnachwr
 • Chwilio Rhwydwaith Celloedd
 • Graddnodi Cwmpawd
 • Pecyn Cartref
 • Rhybuddion yn Seiliedig ar Leoliad
 • Hysbysebion Afal yn Seiliedig ar Leoliad
 • Awgrymiadau yn Seiliedig ar Leoliad
 • Addasu System
 • Rhwydweithio Wi-Fi
 • Dadansoddeg iPhone
 • Poblogaidd Ger Fi
 • Llwybro a Thraffig
 • Gwella Mapiau

Edrychwch ar ein fideo arall i ddysgu mwy am yr hyn y mae pob un o'r Gwasanaethau System hyn yn ei wneud!

Lleoliadau Sylweddol

Er nad oes pryderon Preifatrwydd gyda'r nodwedd hon, mae Lleoliadau Sylweddol yn draenio'ch batri.

 1. Tap Gosodiadau .
 2. Sgroliwch a dewis Preifatrwydd .
 3. Dewiswch Gwasanaethau Lleoliad .
 4. Sgroliwch a tapiwch Gwasanaethau System .
 5. Tap Lleoliadau Sylweddol .
 6. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Lleoliadau Sylweddol.

Mynediad i Gamerâu a Lluniau

Pan fyddwch chi'n agor ap newydd, mae'n aml yn gofyn am fynediad i'ch camera a'ch lluniau. Ond mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd cadw golwg ar ba ap sydd â mynediad at beth. Dilynwch y camau hyn i wirio pa apiau sydd â mynediad i'ch lluniau, camera, a hyd yn oed eich cysylltiadau.

Gadewch i ni ddechrau gyda'r app Lluniau:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Sgroliwch i lawr a thapio Preifatrwydd .
 3. Tap Lluniau .
 4. Ewch trwy'r rhestr a gwiriwch ddwywaith pa apiau sydd â mynediad at Lluniau.
 5. Os nad ydych chi am i ap gael mynediad at Lluniau, tapiwch arno a dewiswch Peidiwch byth .

Ar ôl i chi osod caniatâd ar gyfer yr app Lluniau, rydyn ni'n argymell gwneud yr un peth ar gyfer Camera, Cysylltiadau, ac ati.

Mae apiau mawr fel Instagram, Twitter, a Slack yn enw da ac nid ydyn nhw'n rhoi unrhyw drafferth i chi. Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn ofalus ynghylch rhoi mynediad i apiau, Lluniau a Chysylltiadau i apiau llai, ag enw da.

Dadansoddeg a Gwelliannau

Mae gosodiadau Dadansoddeg a Gwelliannau yn ddraenwyr batri ac yn fân faterion preifatrwydd posib. Mae datblygwyr apiau Apple a thrydydd parti yn cael casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'ch iPhone er eu budd eu hunain.

I ddiffodd y nodweddion Dadansoddeg a Gwelliannau hyn:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Sgroliwch i lawr a thapio Preifatrwydd .
 3. Sgroliwch a dewiswch Dadansoddeg a Gwelliannau .
 4. Diffoddwch yr holl switshis.

Cyfyngu Olrhain Ad

Yn troi ymlaen Cyfyngu Olrhain Ad yn eich eithrio rhag derbyn hysbysebion wedi'u targedu yn seiliedig ar eich diddordebau personol. Rydym yn argymell troi'r gosodiad Preifatrwydd iPhone hwn ymlaen gan y bydd yn helpu i atal hysbysebwyr rhag casglu gwybodaeth amdanoch chi.

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap Preifatrwydd .
 3. Sgroliwch i lawr a thapio Hysbysebu .
 4. Tap y switsh wrth ymyl Cyfyngu Olrhain Ad i'w droi ymlaen.
 5. Tra'ch bod chi yma, tapiwch Ailosod Dynodwr Hysbysebu i glirio pa bynnag wybodaeth amdanoch chi sydd eisoes wedi'i olrhain.

Gwyliwch Ein Fideo I Ddysgu Mwy!

Edrychwch ar ein fideo YouTube os hoffech chi ddysgu mwy am y gosodiadau Preifatrwydd iPhone hyn! Tra'ch bod chi yno, edrychwch ar rai o'n fideos eraill a gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio!

iphone x ddim yn cysylltu â wifi

Aros yn Breifat!

Rydych chi bellach yn arbenigwr ar leoliadau Preifatrwydd iPhone! Bydd hysbysebwyr yn mynd i gael amser llawer anoddach yn casglu data amdanoch chi nawr. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill i lawr isod yn y sylwadau.