Pam fod gan yr iPhone 12 fewnoliad hirgrwn du ar yr ochrWhy Iphone 12 Has Black Oval Indentation Side

Beth yw'r mewnoliad dirgel, du, siâp hirgrwn o dan y botwm pŵer ar iPhone 12 ac iPhone 12 Pro? Mae'n ffenestr - nid i enaid yr iPhone, ond i'w antena 5G mmWave.

Er mwyn Deall Pam Mae yno, mae angen i chi wybod y gwir am 5G

Roedd pobl eisiau cyflymderau cyflymach. Pan fydd Verizon yn dweud mai'r ateb yw 5G, maen nhw'n dweud y gwir.

Roedd pobl eraill eisiau i'w signal ffôn symudol deithio dros bellteroedd maith. Pan fydd T-Mobile yn dweud mai 5G yw’r ateb, maen nhw hefyd yn dweud y gwir.Yn ôl “deddfau ffiseg”, fodd bynnag, mae’n troi allan fod y cyflymderau cyflym gwallgof a welwch yn hysbysebion Verizon Ni allaf gweithio dros y pellteroedd hir gwallgof a welwch yn hysbysebion T-Mobile. Felly sut all y ddau gwmni fod yn dweud y gwir?

GoldiPhones A'r Tri Band: Band Uchel, Band Canol, a Band Isel

Mae band uchel 5G yn gyflym iawn, ond nid yw'n mynd trwy waliau. (O ddifrif.) Mae band isel 5G yn gweithio dros bellteroedd maith, ond mewn llawer o leoedd, nid yw hyd yn oed mor gyflym â 4G. Mae band canol yn gymysgedd o'r ddau, ond rydyn ni flynyddoedd i ffwrdd o weld unrhyw gludwr yn ei gyflwyno.

beth i'w wneud pan na fydd eich ipad yn troi ymlaen

Mae'r gwahaniaeth rhwng bandiau yn dibynnu ar yr amleddau y maent yn gweithredu arnynt. Mae band uchel 5G, a elwir hefyd yn don milimetr-don 5G (neu mmWave), yn gweithredu ar oddeutu 35 GHz, neu 35 biliwn o gylchoedd yr eiliad. Mae band isel 5G yn gweithredu ar 600 MHz, neu 600 miliwn o gylchoedd yr eiliad. Po isaf yw'r amledd, yr arafach yw'r cyflymderau - ond po bellaf mae'r signal yn teithio.Mae 5G, mewn gwirionedd, yn rwyll o'r tri math hyn o rwydweithiau. Yr unig ffordd i sicrhau cyflymderau uchel a sylw gwych oedd cyfuno criw o wahanol dechnolegau, ac mae'n llawer haws i gwmnïau werthu “5G” na cheisio esbonio'r gwahaniaethau.

Yn ôl i'r iPhone 12 & 12 Pro

Er mwyn i ffôn gefnogi 5G yn llawn, mae'n rhaid iddo gefnogi llawer o fandiau rhwydwaith cellog. Yn ffodus i Apple a gweithgynhyrchwyr ffonau symudol eraill, mae datblygiadau diweddar gan Qualcomm yn caniatáu i bob math o mmWave 5G band uchel, cyflym iawn weithio gydag antena sengl. Mae'r antena honno ychydig yn ehangach na cheiniog, ac felly hefyd y ffenestr ar ochr eich iPhone. Cyd-ddigwyddiad? Nid wyf yn meddwl.

Pam fod gan iPhone 12 & 12 Pro Twll Yn Yr Ochr

Y rheswm dros y twll siâp hirgrwn llwyd yn ochr eich iPhone 12 neu iPhone 12 Pro yw bod dwylo, dillad, ac yn enwedig achosion ffôn metel, yn hawdd eu blocio yn gyflym. Mae'r twll hirgrwn o dan y botwm pŵer yn ffenestr sy'n caniatáu i signalau 5G basio trwy'r achos.


Ar ochr arall y twll hirgrwn mae a Modiwl antena Qualcomm QTM052 5G .

Mae rhai gweithgynhyrchwyr ffôn yn integreiddio nifer o'r antenau hyn i'w ffonau, pob un yn cysylltu ag un modem Snapdragon X50. A yw mwy o antenâu Qualcomm QTM052 yn cuddio mewn man arall y tu mewn i'r iPhone 12? Efallai.

Yn olaf, mae Apple yn Cynnwys Windows Ar Eu iPhones Newydd

Sicrhewch fod y ffenestr i antena 5G mmWave eich iPhone yno am reswm da. Mae'n dwll sy'n cynyddu ystod antena 5G eich iPhone. Felly efallai yn lle colli'ch signal 5G 6 cham i lawr y grisiau isffordd, byddwch chi'n ei golli 10 cam i lawr. Diolch, Apple!

Credyd llun: Saethiadau iPhone wedi'u dadosod o ffrwd fideo rhwygo byw iFixit.com. Sglodyn antena Qualcomm o qualcomm.com.