Dewiswch Steil Gwallt Sy'n Cydweddu Eich Arwydd Sidydd?

Choose Hairstyle That Matches Your Zodiac SignRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae eich arwydd Sidydd nid yn unig yn dweud rhywbeth am eich nodweddion cymeriad, ond hefyd am eich nodweddion allanol neu pa steil gwallt sy'n addas i chi.

Steiliau gwallt ar gyfer yr Hwrdd

Rosie Huntington - Tinseltown / Shutterstock.com

Yn aml mae gan Rams wallt trwchus gyda strôc neu gyrlau. Oherwydd bod yr Ram yn eithaf hunanhyderus, mae'n meiddio dewis lliw neu fodel beiddgar. Ond nid yw steil gwallt cymhleth sy'n cymryd llawer o amser a / neu ymdrech i'w fodelu ar gyfer yr Ram sy'n llawer rhy ddiamynedd i hynny. Mae'r Ram yn fath anwadal a gall gael llond bol ar dorri gwallt o un diwrnod i'r nesaf. Felly mae'n rhaid iddo fod yn wahanol ar unwaith. Yna peidiwch â dewis torri gwallt sy'n gofyn am lawer o waith cynnal a chadw ar fympwy, oherwydd byddwch chi wedi blino arno cyn bo hir. O ran lliw, gall yr Ram hefyd ddod i fyny yn rhyfeddol a dewis lliwiau sydd ychydig yn fwy fflach na'r cyfartaledd.

Enghreifftiau o gynefindra â'r Aries cytser:

 • Reese Witherspoon,
 • Kate Hudson
 • Sarah Jessica Parker
 • Rosie Huntington
 • Keira Marchog

Steiliau gwallt ar gyfer y Tarw

Miranda Kerr DFree / Shutterstock.comMae cain, chwaethus ac ymarferol yn eiriau sy'n cyfateb i'r arddull ar gyfer y Taurus. Bydd De Stier yn falch o ddewis steil gwallt benywaidd a lliw benywaidd. Mae edrychiad clasurol, fel torri gwallt bob, hefyd yn gweithio'n dda gyda'r Taurus. Ond dim steil gwallt cymhleth na rhy styled. Efallai y bydd yn edrych ychydig yn ddi-glem. Unwaith y bydd y Taurus wedi dod o hyd i steil gwallt sy'n addas iddi, mae'n debyg y bydd hi'n ei gadw felly am flynyddoedd. Mae Taurus yn geidwadol ac nid yw'n hoffi newid.

Enghreifftiau o gynefindra â chytser Taurus:

 • Jessica Alba
 • Miranda kerr
 • Amber Heard
 • Gigi Hadid
 • Renee Zellweger

Steiliau gwallt ar gyfer y Gemini

Lucy Hale DFree / Shutterstock.com

Mae'r cariad Gemini yn newid o ran steil gwallt a lliw. Maent wrth eu bodd yn arbrofi ac yn hoffi gweld y cylchgronau ffasiwn i gopïo'r edrychiadau diweddaraf. Yna gallant dreulio amser diddiwedd yn siapio eu gwallt yn union fel y maent ei eisiau.

Nid yw gwallt byr yn ddim i'r Gemini, oherwydd ni allant wneud unrhyw beth arall â hynny. Mae efeilliaid yn barod orau i fynd at y siop trin gwallt yn rheolaidd a threulio'r amser angenrheidiol yn y bore ar eu torri gwallt. Popeth i edrych yn dda….

Enghreifftiau o gynefindra â'r arwydd Sidydd Gemini:

 • Angelina Jolie
 • Tariannau Brooke
 • Heidi Klum
 • Nicole Kidman
 • Lucy Hale

Steiliau gwallt ar gyfer y Canser

Selena Gomez - FPA / Shutterstock

Mae cimychiaid yn fathau ysgafn, mamol. Felly mae steil gwallt benywaidd yn aml yn gweddu orau iddyn nhw. Bydd gwallt hir neu hanner hir gyda thonnau fel ei fod yn edrych yn rhamantus yn steil gwallt y mae hi'n ei hoffi, os oes ganddyn nhw'r gwallt ar ei gyfer. Mae De Kreeft yn llai tebygol o ddewis steiliau gwallt ultramodern neu drawiadol iawn. Maent hefyd yn fathau sy'n aros o gwmpas yn rhy hir gyda'r un steil gwallt.

Enghreifftiau o gynefindra â'r arwydd Sidydd Canser:

 • Ariane grande
 • Lindsay Lohan
 • Selena Gomez
 • Julianne Hough

Steiliau gwallt ar gyfer y Llew


Cara Delevingne-DFree / Shutterstock.com

Yn union fel y Rams, mae'r Llewod yn aml yn cael bwndel hardd, trwchus o wallt. Gwallt sydd, fel eu personoliaeth, â'i ewyllys ei hun. Mae'r llewod yn caru sylw ac antur. Maent yn gweld eu steil gwallt fel rhan o'u delwedd ac yn eithaf parod i wario arian a sylw arno. Nid oes rhaid iddo fod y toriad gwallt ffasiynol, ond mae'n arbennig iawn. Caniateir ychydig yn drawiadol. Uchafbwyntiau mewn lliw ar wahân, er enghraifft, neu bob pigfain.

Enghreifftiau o gynefindra â'r Leo cytser:

 • Jennifer Lopez
 • Clara Delevigne
 • Mila Kunis
 • Jennifer Lawrence
 • Sandra Bullock
 • Meghan Markle

Steiliau gwallt ar gyfer y Forwyn

Michelle Williams - Tinseltown / Shutterstock.com

pam mae fy bluetooth yn dal i droi ymlaen

Mae Virgos yn berffeithwyr. Hefyd ynglŷn â'u gwallt. Rhaid iddo ffitio'n berffaith, pob gwallt yn ei le. Felly nid yw cyrlau ar gyfer y Forwyn, oherwydd nid ydyn nhw byth yn union fel yr hoffech chi. Felly steiliau gwallt serth wedi'u torri'n syth yw'r dewis gorau i'r Forwyn. A llawer o gel neu chwistrell gwallt sy'n helpu i gadw'r gwallt yn ei le. Yn ogystal, rhaid iddo fod yn cain ac yn chwaethus. Gyda'r Forwyn, mae'n aml yn ymddangos fel torri gwallt syml, ond nid ydych chi eisiau gwybod faint o amser sydd ganddyn nhw ar ôl.

Enghreifftiau o gynefindra â'r Virgo cytser:

 • Blake yn fywiog
 • Cameron Diaz
 • Michelle Williams
 • Alexis Bledel

Steiliau gwallt ar gyfer y Libra

Gwyneth Paltrow -s_bukley / Shutterstock.com

Harddwch naturiol y Sidydd yw graddfeydd. Maent yn aml yn edrych yn dda heb orfod rhoi llawer o ymdrech ynddo. Felly mae graddfeydd yn dda am gydlynu eu steil gwallt a'u dillad yn y fath fodd fel ei fod yn cyd-fynd yn braf â'i gilydd. Mae gwallt hir y gallant ei blethu neu ei wisgo yn ddewis da i'r Libra.

Enghreifftiau o gynefindra â'r arwydd Sidydd Libra:

 • Gwyneth Paltrow
 • Naomi Watts
 • Bella Hadid
 • Kate Winslet
 • Susan Sarandon

Steiliau gwallt ar gyfer y Scorpions


Katey Perry - FPA / Shutterstock

Yn aml mae gan sgorpionau bersonoliaeth gref ac ymddangosiad cryf, rhywiol. Felly mae steiliau gwallt gyda lliwiau dramatig yn aml yn gwneud yn dda. Gallant ddewis y ddau ar gyfer gwallt tonnog hir benywaidd, ond hefyd ar gyfer bachgen bach byr. Beth bynnag a ddewisant, byddant yn edrych yn hyfryd.

Enghreifftiau o gynefindra â'r cytser Scorpio:

 • Julia Roberts
 • Katy Perry
 • Emma Stone
 • Anne Hathaway

Steiliau gwallt ar gyfer y Sagittarius

Scarlett Johansson - DFree / Shutterstock.com

Mae Sagittarius wrth ei fodd â hwyl ac antur. Maen nhw hefyd eisiau edrych yn dda, ond heb orfod rhoi gormod o ymdrech ynddo. Mae'n well gan steiliau gwallt chwareus nad ydyn nhw'n eu poeni wrth ymarfer corff neu wneud gweithgareddau eraill. Ond er gwaethaf y dewis o dorri gwallt yn hawdd, maen nhw eisiau edrych yn dda. Meddyliwch am wallt byr neu hanner hir sydd wedi'i dorri'n haenau neu sydd yn ddigon hir i'w wisgo mewn cynffon.

Enghreifftiau o gynefindra â chytser Sagittarius:

 • Scarlett Johansson
 • Miley Cyrus
 • Britney Spears
 • Taylor Swift

Steiliau gwallt ar gyfer y Capricorn


Zooey Deschanel - K. Hutchins / Shutterstock.com

Nid oes yn rhaid i chi ddisgwyl llawer o blys gyda Capricorn. Maent yn eithaf difrifol ac ni fyddant yn gwneud pethau gwallgof â'u torri gwallt chwaith. Steiliau gwallt clasurol mewn lliwiau arferol yn aml yw'r steiliau gwallt maen nhw'n eu dewis. Yn union fel gyda'r Forwyn, maen nhw ychydig yn berffeithydd ac mae'n rhaid i'r gwallt fod yn gyffyrddus. Mae Capricorn yn aml yn dewis steil gwallt sy'n addas ar gyfer gwaith ac ar gyfer mynd allan heb fawr o ymdrech.

Enghreifftiau o gynefindra â Capricorn y cytser:

 • Sienna Miller
 • Zooey Deschanel
 • Kate Middleton
 • Kate Moss

Gwallt Aquarius

Jennifer Aniston - FPA /Shutterstock.com

Mae Aquarius yn caru rhyddid a pheidiwch â phoeni am farn neu farn eraill. Maen nhw'n dewis steil gwallt maen nhw eu hunain yn ei hoffi a gall hynny fod yn drawiadol. Mae Aquarius yn caru steiliau gwallt ffasiynol gydag acenion lliw trawiadol ac annaturiol weithiau. O hir i steil gwallt pync ultra-fer, gallwch ddisgwyl popeth gan y Dyn Dŵr.

Enghreifftiau o gynefindra â chytser Aquarius:

 • Paris Hilton
 • Jennifer Aniston
 • Lauren Conrad
 • Laura Dern

Steiliau Gwallt ar gyfer Pisces - Steil gwallt Pisces


Jessica Biel - DFree / Shutterstock.com

Ar y naill law mae'r Pisces yn hoffi'r tueddiadau diweddaraf. Ar y llaw arall, maen nhw hefyd eisiau addasu i'r bobl maen nhw'n rhyngweithio â nhw. Mae pysgod yn fathau meddal a benywaidd ac felly mae gwallt hir neu wallt hanner hir yn aml yn ddewis da. Os ydyn nhw, am ba reswm bynnag, yn cymryd steil gwallt gwahanol ac nad ydyn nhw'n ei hoffi, gallant fod yn eithaf gofidus.

Enghreifftiau o gynefindra â chytser y Pisces:

 • Drew Barrymore
 • Rhosyn Ruby
 • Jessica Biel
 • Sophie Turner
 • Olivia Wilde

Cynnwys