Pam fod fy iPad yn canu? Dyma The Fix For iPad A Mac!Why Does My Ipad Ring

Rydych chi ar fin eistedd i lawr ar ôl diwrnod hir yn y gwaith, ac yn sydyn, mae'ch tŷ cyfan yn dechrau canu. Mae'ch iPhone yn canu yn y gegin, mae'ch iPad yn diffodd yn yr ystafell wely - mae hyd yn oed eich Mac yn canu. Fel llawer o nodweddion newydd mewn fersiynau newydd o iOS a MacOS, mae gan y gallu i wneud a derbyn galwadau ffôn ar eich Mac, iPad, ac iPod botensial enfawr, ond gall symffoni modrwyau sy'n ddigymell ddechrau chwarae ar ôl i chi ddiweddaru'ch dyfeisiau fod yn frawychus, a dweud y lleiaf.iphone ddim yn cysylltu â wifi

Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPad, iPod, a Mac yn canu a dangos i chi sut i atal eich holl ddyfeisiau rhag canu pryd bynnag y cewch alwad ffôn. Yn ffodus, mae'r ateb yn syml!Pam fod fy Mac a iPad yn canu bob tro rwy'n cael galwad ffôn?

Cyflwynodd Apple set newydd o nodweddion o'r enw “Parhad” gyda iOS 8 ac OS X Yosemite. Yn ôl Apple, Parhad yw’r cam esblygiadol nesaf tuag at nod Apple o greu profiad defnyddiwr di-dor rhwng Macs, iPhones, iPads, ac iPods. Mae parhad yn gwneud llawer mwy na gwneud a derbyn galwadau ffôn yn unig, ond yn sicr y nodwedd hon fu'r newid amlycaf a syfrdanol i lawer o ddefnyddwyr a ddiweddarodd eu dyfeisiau yn ddiweddar.

Sut I Atal Eich iPad rhag Canu

I atal eich iPad neu iPod cyffwrdd rhag canu bob tro mae'ch iPhone yn canu, ewch i Gosodiadau -> FaceTime , a diffodd ‘iPhone Cellular Calls’. Dyna ni!Pam fod fy Mac yn canu?

Os hoffech chi atal eich Mac rhag canu ynghyd â'ch iPhone, bydd angen i chi agor yr app FaceTime. Os nad yw FaceTime ar eich doc (y rhes o eiconau ar waelod eich sgrin), gallwch ei agor yn hawdd (neu unrhyw ap arall) gan ddefnyddio Spotlight. Cliciwch y chwyddwydr yng nghornel dde uchaf eich sgrin a theipiwch FaceTime. Gallwch naill ai wasgu dychweliad ar eich bysellfwrdd i agor yr ap neu glicio ddwywaith ar yr app FaceTime pan fydd yn ymddangos yn y gwymplen.

aeth sgrin iphone 6s plws yn ddu

Nawr eich bod yn edrych arnoch chi'ch hun, cliciwch y ddewislen FaceTime yng nghornel chwith uchaf y sgrin a dewis ‘Preferences…’. Dad-diciwch y blwch wrth ymyl ‘Calls From iPhone’, ac ni fydd eich Mac yn ffonio mwy.Ei lapio i fyny

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i atal eich iPad a'ch Mac rhag canu bob tro y byddwch chi'n cael galwad ffôn. Os hoffech ddysgu mwy am holl nodweddion newydd Parhad, enwodd erthygl gefnogaeth Apple “Cysylltwch eich iPhone, iPad, iPod touch, a Mac gan ddefnyddio Parhad” Mae rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol iawn.

iphone yn methu cysylltu â wifi

Diolch gymaint am ddarllen ac edrychaf ymlaen at glywed unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych ar hyd y ffordd.

Pob hwyl,
David P.