Spotify Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Fix!

Spotify Not Working Iphone

Peidiodd Spotify â gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod pam, Nawr ni allwch wrando ar eich hoff ganeuon a phodlediadau! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud os nad yw Spotify yn gweithio ar eich iPhone .

Caewch ac Ailagor Spotify

Efallai bod yr app Spotify yn profi mân fater meddalwedd. Efallai y bydd cau ac ailagor yr ap yn trwsio mân wall meddalwedd.



Yn gyntaf, agorwch switcher yr ap trwy wasgu'r botwm Cartref ddwywaith neu droi i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin (os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone). Swipe Spotify i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau.





Gwiriwch Spotify’s Servers

Weithiau bydd gweinyddwyr Spotify yn chwalu, gan ei gwneud yn amhosibl ei ddefnyddio i bawb. Mae hyn yn gofyn am beth amynedd, gan na allwch drwsio eu gweinyddwyr. Gwiriwch yma i wirio statws gweinyddwyr Spotify. Sicrhewch fod gwiriad gwyrdd wrth ymyl Spotify a Spotify Rheolaeth Uniongyrchol .

Ailgychwyn Eich iPhone

Mae'n hawdd iawn ailgychwyn eich iPhone. Ac yn union fel cau ac ailagor mae Spotify yn trwsio materion syml, felly gall ailgychwyn eich dyfais.

I ailgychwyn an iPhone X neu'n fwy newydd , pwyso a dal y botwm cyfaint i fyny neu i lawr a'r botwm ochr ar yr un pryd. Daliwch tan Sleid I Bweru Diffodd yn ymddangos ar eich sgrin. Swipe yr eicon hwn ac aros tua 30 eiliad. Yna, i droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm ochr .



I ailgychwyn an iPhone SE 2 neu iPhone 8 ac yn gynharach , pwyso a dal y botwm pŵer . Daliwch gafael tan Sleid I Bweru Diffodd yn ymddangos ar eich sgrin. Swipe yr eicon hwn i gau eich iPhone i ffwrdd yn llwyr. Arhoswch oddeutu 30 eiliad. Yn olaf, pwyswch a dal y botwm pŵer i droi eich iPhone ymlaen eto.

Gwiriwch Eich Wi-Fi Neu Gysylltiad Data Cellog

Os oes gennych Spotify Premium, gallwch gysoni'ch cerddoriaeth â'ch dyfais. Gellir chwarae'r caneuon a'r rhestri chwarae hyn sydd heb eu cadw heb gysylltiad Wi-Fi. Fodd bynnag, os nad yw'ch caneuon wedi'u cadw, bydd angen cysylltiad rhyngrwyd arnoch i wrando ar gerddoriaeth neu bodlediadau.

Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi ar eich iPhone. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi ymlaen a bod marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi. Ceisiwch toglo'r diffodd ac yn ôl os nad yw'n ymddangos bod Wi-Fi yn gweithio.

Edrychwch ar ein herthygl arall i wneud diagnosis a trwsio problemau W-Fi mwy datblygedig .

toggle wi-fi i ffwrdd ac yn ôl ar iphone

Os ydych chi'n defnyddio data cellog i wrando ar Spotify, ewch i Gosodiadau -> Cellog . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Data Cellog ar frig y ddewislen yn cael ei droi ymlaen. Ceisiwch toglo'r diffodd ac yn ôl ymlaen os nad ydych chi'n meddwl bod Data Cellog yn gweithio.

Edrychwch ar ein herthygl arall i trwsio problemau cellog dyfnach .

diffodd data cellog ar iphone

Gwiriwch Am Ddiweddariad Spotify

Mae datblygwyr apiau yn rhyddhau diweddariadau i chwilod patsh yn rheolaidd ac yn cyflwyno nodweddion newydd. Efallai eich bod yn rhedeg fersiwn hŷn o'r app Spotify gyda mater sydd eisoes wedi'i ddatrys.

Agorwch App Store a tap ar eicon eich cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran diweddariadau app i weld a oes diweddariad ar gael ar gyfer Spotify. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch y glas DIWEDDARIAD botwm i'r dde o'r app.

Dileu ac Ailosod yr App Spotify

Weithiau mae yna fater meddalwedd na ellir ei ddatrys trwy ailgychwyn eich app neu iPhone yn unig. Pan fydd hyn yn digwydd, y dull gorau yw dadosod ac ailosod yr app. Pan fyddwch yn dileu'r app, ni fyddwch yn colli'ch cyfrif. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ail-lawrlwytho caneuon a phodlediadau ar gyfer gwrando all-lein os oes gennych gyfrif Premiwm.

I ddileu Spotify (ac unrhyw ap arall nad ydych chi ei eisiau mwyach), pwyswch a dal eicon yr app. Bydd blwch gwympo yn ymddangos. Tap Golygu Sgrin Cartref a bydd symbol minws yn ymddangos ar gornel chwith uchaf pob app. Tap y X. eicon, yna tap Dileu i ddadosod Spotify.

I ailosod Spotify, yn agored i'r Siop app a tapio ymlaen Chwilio yng nghornel dde isaf eich sgrin. Teipiwch Spotify i mewn i'r chwiliad, yna tap ar eicon y cwmwl ar ochr dde'r app i'w ailosod.

Spotify: I fyny a Rhedeg

Gyda Spotify ar waith, gallwch jamio i'ch hoff ganeuon. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau y tro nesaf nad yw Spotify yn gweithio. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am apiau iPhone yn yr adran sylwadau isod!