Mae fy iPhone wedi'i rewi! Beth i'w Wneud Pan fydd Eich iPhone yn Rhewi.

My Iphone Is Frozen What Do When Your Iphone FreezesRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae eich iPhone wedi'i rewi ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Rydych chi'n pwyso'r botwm Cartref, y botwm Power, ac yn swipe gyda'ch bys, ond does dim yn digwydd. Nid yw'r erthygl hon yn ymwneud yn unig â sut i ddadrewi'ch iPhone unwaith: Mae'n ymwneud â sut i benderfynu beth achosodd i'ch iPhone rewi yn y lle cyntaf a sut i atal eich iPhone rhag rhewi eto yn y dyfodol.

Fel Apple Tech, Gallaf Ddweud Gyda Sicrwydd Bod Pob Erthygl Arall Rwyf Wedi Ei Gweld Anghywir.

Mae erthyglau eraill a welais, gan gynnwys erthygl gefnogol Apple ei hun, yn egluro a atgyweiriad sengl am rheswm sengl bod iPhones yn rhewi, ond mae yna llawer pethau a all achosi iPhone wedi'i rewi. Nid yw erthyglau eraill yn siarad am sut i fynd i'r afael â phroblem, a mae hon yn broblem nad yw'n diflannu ar ei phen ei hun.Pam fod fy iPhone wedi'i rewi?

Mae'ch iPhone wedi'i rewi oherwydd meddalwedd neu broblem caledwedd, ond y mwyaf o'r amser, problem feddalwedd ddifrifol yw'r hyn sy'n achosi i iPhones rewi. Fodd bynnag, os yw'ch iPhone yn dal i ganu ond bod y sgrin yn ddu, fe welwch yr ateb yn fy erthygl o'r enw Mae Sgrin fy iPhone Yn Ddu! Os yw wedi rhewi, darllenwch ymlaen.

1. Dadrewi'ch iPhone

Fel arfer, gallwch ddadrewi iPhone trwy ailosod yn galed, ac mae hyn cyn belled ag y mae erthyglau eraill yn mynd fel arfer. Cymorth band yw ailosodiad caled, nid datrysiad. Pan fydd iPhone yn rhewi oherwydd mater dyfnach fel problem caledwedd, efallai na fydd ailosodiad caled yn gweithio o gwbl. Wedi dweud hynny, os ydym am drwsio'ch iPhone wedi'i rewi, ailosodiad caled yw'r peth cyntaf y byddwn yn ei wneud.

Sut i Wneud Ailosodiad Caled Ar Eich iPhone

Daliwch y Botwm Cartref (y botwm crwn o dan yr arddangosfa) a'r Botwm Cwsg / Deffro (y botwm pŵer) gyda'i gilydd am o leiaf 10 eiliad. Os oes gennych iPhone 7 neu 7 Plus, bydd angen i chi ailosod eich iPhone yn galed trwy wasgu a dal y botwm pŵer a cyfaint i lawr botwm gyda'i gilydd. Gallwch ollwng gafael ar y ddau fotwm ar ôl i logo Apple ymddangos ar y sgrin.

Os oes gennych iPhone 8 neu fwy newydd, byddwch yn ei ailosod yn galed trwy wasgu a rhyddhau'r botwm cyfaint i fyny, yna pwyso a rhyddhau'r botwm cyfaint i lawr, yna pwyso a dal y botwm ochr nes bod y sgrin yn mynd yn ddu a logo Apple yn ymddangos. .

Dylech allu defnyddio'ch iPhone ar ôl iddo droi ymlaen, ond Rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n parhau i ddarllen i ddarganfod pam fod eich iPhone wedi rhewi yn y lle cyntaf, felly nid yw'n digwydd eto. Os nad yw ailosodiad caled yn gweithio, neu os yw'ch iPhone yn rhewi ar unwaith ar ôl iddo ailgychwyn, sgipiwch i gam 4.

Nid yw iPhones fel arfer yn mynd o drefn weithio berffaith i rewi'n llwyr. Os oes gan eich iPhone wedi bod yn araf , poethi , neu mae ei batri wedi bod yn marw yn gyflym iawn , gall fy erthyglau eraill eich helpu i ddatrys y materion hynny, a all yn ei dro atgyweirio'r un hwn.

2. Yn Ôl Eich iPhone

Os gwnaeth eich iPhone ailgychwyn yn y cam olaf, rwy'n argymell yn gryf eich bod yn achub ar y cyfle hwn i ategu eich iPhone. Pan fydd iPhone yn rhewi, nid bwmp cyflymder yn unig mohono - mae'n broblem feddalwedd neu galedwedd fawr. Mae bob amser yn syniad da cael copi wrth gefn, yn enwedig os nad ydych yn siŵr a fydd eich iPhone yn rhewi eto mewn awr neu ddiwrnod.

Yn ôl i fyny Eich iPhone I iCloud

Cyn i chi ddechrau, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Yna, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Tap iCloud -> copi wrth gefn iCloud a gwnewch yn siŵr bod y switsh ymlaen. Yn olaf, tap Yn ôl i fyny nawr .

wrth gefn eich iphone i icloud

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein herthygl sy'n esbonio sut i drwsio copi wrth gefn iCloud felly ni fyddwch byth yn rhedeg allan o le storio iCloud eto.

Yn ôl i fyny Eich iPhone I iTunes

Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac yn rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn, byddwch yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone gan ddefnyddio iTunes. Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur personol neu'ch Mac gan ddefnyddio cebl Mellt. Agor iTunes a chlicio ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf y cais.

mae lleoliad fy ffôn yn anghywir

Cliciwch y cylch wrth ymyl Y Cyfrifiadur hwn a gwiriwch y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol . Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Yn ôl i fyny Eich iPhone I Darganfyddwr

Pan ryddhaodd Apple macOS 10.15, disodlwyd iTunes gan Music, tra symudwyd syncing a rheolaeth iPhone i Finder. Os oes gennych MacOS Catalina 10.15 sy'n rhedeg Mac, byddwch yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone gan ddefnyddio Finder.

Cysylltwch eich iPhone â'ch Mac gan ddefnyddio cebl Mellt. Open Finder a chlicio ar eich iPhone o dan Lleoliadau. Cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPhone i'r Mac hwn , a gwiriwch y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol - efallai y cewch eich annog i nodi'ch cyfrinair Mac. Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

wrth gefn gwylio afal i

3. Ceisiwch Benderfynu Pa Ap a Achosodd y Broblem

Rhaid i rywbeth fynd o'i le gydag ap neu wasanaeth i'ch iPhone rewi. Mae gwasanaeth yn rhaglen sy'n rhedeg yng nghefndir eich iPhone i gadw pethau i redeg yn esmwyth. Er enghraifft, Amser Craidd yw'r gwasanaeth sy'n cadw golwg ar y dyddiad a'r amser ar eich iPhone. Dyma rai cwestiynau i'ch helpu chi i ddatrys problemau:

  • Oeddech chi'n defnyddio ap pan rewodd eich iPhone?
  • A yw'ch iPhone yn rhewi bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r app hwnnw?
  • A wnaethoch chi osod app newydd yn ddiweddar?
  • A wnaethoch chi newid gosodiad ar eich iPhone?

Mae'r ateb yn amlwg os dechreuodd eich iPhone rewi ar ôl i chi lawrlwytho ap newydd o'r App Store: Dileu'r app hwnnw. Ond cyn i chi wneud hynny, gwiriwch yr App Store i weld a oes diweddariad ar gael. Mae'n bosibl nad yw'r ap yn gweithio oherwydd ei fod wedi dyddio.

Agorwch yr app App Store a thapio ar eicon y Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i restr o'ch apiau gyda'r diweddariadau sydd ar gael.

Tap Diweddariad wrth ymyl unrhyw apiau rydych chi am eu diweddaru. Gallwch hefyd ddiweddaru'ch holl apiau ar unwaith trwy dapio Diweddarwch Bawb ar frig y rhestr.

Dileu'r Ap sy'n Camweithio

Dewch o hyd i'r app rydych chi am ei ddileu a'i wasgu a'i ddal ar ei eicon. Tap Tynnu App pan fydd y ddewislen yn ymddangos ar y sgrin. Yna, tap Tynnu -> Dileu App . Yn olaf, tapiwch Delete i gadarnhau eich penderfyniad a dadosod yr app o'n iPhone.

cyfaint iphone ringer ddim yn gweithio ymlaen

Beth os bydd eich iPhone yn rhewi pryd bynnag y byddwch yn agor yr app Mail, Safari, neu ap adeiledig arall na allwch ei ddileu?

Os yw hynny'n wir, ewch i Gosodiadau -> Yr Ap hwnnw a gweld a allwch chi ddod o hyd i unrhyw broblemau gyda'r ffordd y mae wedi'i sefydlu. Er enghraifft, os yw Mail yn achosi i'ch iPhone rewi, gwnewch yn siŵr bod eich enwau defnyddwyr a'ch cyfrineiriau wedi'u nodi'n gywir ar gyfer eich cyfrifon Post. Os yw Safari yn rhewi, ewch i Gosodiadau -> Safari a dewis Clirio'r holl Hanes a Data Gwefan. Mae datrys y broblem hon fel arfer yn gofyn am rywfaint o waith ditectif.

Gwiriwch Diagnosteg a Defnydd

Llawer o'r amser, nid yw mor amlwg pam mae eich iPhone yn rhewi. Mynd i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Dadansoddeg -> Data Dadansoddeg a byddwch yn gweld rhestr o apiau a gwasanaethau, y byddwch chi'n adnabod rhai ohonyn nhw, rhai nad ydych chi wedi'u hennill.

Nid yw'r ffaith bod rhywbeth wedi'i restru yma o reidrwydd yn golygu bod problem gyda'r ap neu'r gwasanaeth hwnnw. Fodd bynnag, os gwelwch rywbeth wedi'i restru drosodd a throsodd, ac yn enwedig os gwelwch unrhyw apiau a restrir wrth ymyl DiweddarafCrash , efallai y bydd problem gyda’r ap neu wasanaeth hwnnw sy’n achosi i’ch iPhone rewi.

Ailosod Pob Gosodiad

Gall Ailosod Pob Gosodiad helpu os nad ydych yn siŵr o hyd pa ap sy'n achosi i'ch iPhone rewi. Ailosod Pob Gosodiad yn ailosod eich gosodiadau iPhone i'w diffygion ffatri, ond nid yw'n dileu unrhyw ddata.

Bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrinair Wi-Fi a ffurfweddu'r app Gosodiadau eto, ond Ailosod Pob Gosodiad can trwsiwch iPhone wedi'i rewi, ac mae'n llawer llai o waith na dileu ac adfer eich iPhone o gefn. I ailosod eich iPhone i osodiadau diofyn ffatri, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad .

4. Mesurau Cryfach: Trwsiwch Broblem iPhone wedi'i Rewi Er Da

Os na wnaeth ailosodiad caled weithio, neu os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl atebion meddalwedd yr wyf yn eu disgrifio uchod a bod eich iPhone yn dal i gael ei rewi, mae angen i ni daro problem iPhone wedi'i rewi Y Morthwyl Mawr , ac mae hynny'n golygu bod angen i ni wneud hynny DFU adfer eich iPhone .

Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone, ceisiwch ailosod yn galed tra bod eich iPhone wedi'i gysylltu â'ch cyfrifiadur. Dewis olaf yw'r opsiwn hwn, oherwydd adfer eich iPhone yn gwneud dileu eich holl ddata o'ch iPhone. Os oes gennych gefn wrth gefn ar iCloud neu iTunes, dylech allu adfer eich data ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn. Os na wnewch hynny, efallai na fydd unrhyw beth y gallwch ei wneud ar y pwynt hwn i arbed eich data.

5. Trwsiwch y Broblem Caledwedd

Os nad yw'ch iPhone yn ymddangos yn iTunes neu os yw'r broses adfer yn methu yn barhaus, gallai problem caledwedd fod yn achosi i'ch iPhone rewi. Gall hyd yn oed ychydig bach o hylif ddryllio llanast gyda batri, prosesydd a chydrannau mewnol eich iPhone. Nid yw'r iPhone o reidrwydd yn diffodd os bydd hynny'n digwydd: Weithiau, mae popeth yn stopio.

Mae gwasanaethau atgyweirio Apple o ansawdd uchel, ond gallant fod yn ddrud. Os hoffech chi fynd trwy Apple, galwch ymlaen a gwneud apwyntiad gyda'r Genius Bar, neu ewch i Tudalen we cymorth Apple i ddechrau atgyweiriad post-mewn.

iPhone: Heb ei rewi

Rydyn ni wedi gosod y rheswm pam mae'ch iPhone wedi'i rewi ac rydych chi'n gwybod beth i'w wneud os yw'ch iPhone byth yn rhewi eto. Gobeithio, rydych chi wedi darganfod pa ap neu wasanaeth oedd yn achosi'r broblem ac rydych chi'n hyderus ei fod yn sefydlog am byth. Mae gen i ddiddordeb clywed beth achosodd i'ch iPhone rewi yn benodol a sut gwnaethoch chi osod eich iPhone yn yr adran sylwadau isod. Bydd eich profiad yn helpu eraill i drwsio eu iPhones hefyd.