Ni fydd fy iPhone wrth gefn i iTunes ar fy nghyfrifiadur! Yr Atgyweiriad Go Iawn.My Iphone Won T Backup Itunes My Computer

P'un a ydych chi'n newid i iPhone newydd sgleiniog neu'n union fel cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel (fel fi!), Mae gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes yn ffordd wych o storio data eich iPhone ar eich cyfrifiadur gartref. Fodd bynnag, pan na fydd yr iPhone yn gwneud copi wrth gefn i iTunes ar eich cyfrifiadur, gall fod a dweud y gwir annifyr. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn o iTunes ar eich cyfrifiadur a sut i drwsio problem wrth gefn iTunes er daioni.Sut y Cyflenwir Gwneud copi wrth gefn iPhone i iTunes i weithio

Mae cefnogi'ch iPhone i iTunes yn i fod i fod yn hawdd. Mae angen eich iPhone, cyfrifiadur, iTunes, a chebl arnoch i gysylltu'ch iPhone a'ch cyfrifiadur.Cyn i ni ddechrau datrys y broblem, gadewch inni gerdded trwy sut mae iTunes Backup i fod i weithio, felly rydych chi'n siŵr nad ydych chi'n colli unrhyw beth. Os gwelwch fod rhywbeth yn mynd o'i le ar hyd y ffordd, sgipiwch i'r adran o'r enw Sut Ydw i'n Trwsio iPhone Na Fydd Wrth Gefn I'w Gyfrifiadur Gan Ddefnyddio iTunes? .

A Wnaethoch Chi Uwchraddio Yn ddiweddar I macOS Catalina 10.15?

Os gwnaethoch chi uwchraddio'ch Mac yn ddiweddar i macOS Catalina 10.15, efallai eich bod wedi sylwi bod iTunes ar goll. Mae hynny'n normal!Nawr mae'n rhaid i chi ategu eich iPhone gan ddefnyddio Finder. Open Finder ar eich Mac a chlicio ar eich iPhone o dan Lleoliadau .

Yn yr adran copïau wrth gefn, cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPhone i'r Mac hwn . Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

wrth gefn iphone i ddarganfyddwrOs na wnaethoch chi ddiweddaru i macOS Catalina 10.15, dilynwch y camau isod i ddatrys y broblem gyda'ch iPhone!

1. Gwiriwch Eich Cable

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r cebl cywir. Dylai fod yn gebl mellt gan Apple neu un sydd wedi'i ardystio gan MFi, sy'n golygu iddo gael ei greu gyda thechnoleg Apple sy'n caniatáu iddo siarad â'ch iPhone a'ch cyfrifiadur.

2. Dylai iTunes Agor yn Awtomatig

Ar ôl i chi blygio'ch iPhone i mewn, dylai iTunes agor yn awtomatig ar eich cyfrifiadur. Os na fydd, cliciwch ddwywaith ar y eicon iTunes ar eich bwrdd gwaith neu ewch i'ch Dewislen cychwyn a dewis iTunes o'r rhestr o geisiadau i'w agor.

3. Sicrhewch fod Eich iPhone Yn Ddiweddar

Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i bweru a'i ddatgloi. Efallai y bydd eich iPhone yn gofyn a yw'n iawn ymddiried yn y cyfrifiadur hwn. Dewiswch Ymddiriedolaeth .

4. Gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn dangos i fyny yn iTunes

Bydd eicon siâp iPhone yn ymddangos yn iTunes. Cliciwch arno, ac fe ewch i'ch tudalen iPhone yn iTunes. Bydd llawer o wybodaeth ar y sgrin hon, gan gynnwys cof eich iPhone, rhif cyfresol eich iPhone, a gwybodaeth am eich copi wrth gefn diweddaraf.

5. Dewiswch Back Up Now

I greu copi wrth gefn ffres o'r iPhone, dewiswch Yn ôl i fyny nawr. Efallai y bydd ychydig o flychau deialog yn ymddangos yn iTunes gyda chwestiynau fel a ydych chi eisiau amgryptio'ch copi wrth gefn ai peidio neu os ydych chi am drosglwyddo pryniannau rydych chi wedi'u gwneud ar eich iPhone i iTunes. Atebwch bob cwestiwn i barhau.

6. Arhoswch i'r copi wrth gefn ei gwblhau

Fe ddylech chi weld bar cynnydd glas yn ymddangos ar frig iTunes. Pan fydd eich copi wrth gefn wedi'i gwblhau, fe welwch gofnod newydd o dan y copïau wrth gefn diweddaraf. Mae'r holl gynnwys ar eich iPhone bellach wedi'i ategu'n ddiogel i'ch cyfrifiadur.

Os oedd popeth yn gweithio fel yr oedd i fod, rydych chi wedi gwneud. Os na, darllenwch ymlaen am atebion i rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin na enillodd eich iPhone gefn ar eich cyfrifiadur. Rhowch gynnig ar eich copi wrth gefn eto ar ôl pob cam datrys problemau.

Pro tip: Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone o gwbl, edrychwch ar ein canllaw beth i'w wneud os na fydd eich iPhone yn cysoni .

Sut Ydw i'n Trwsio iPhone Na Fydd Wrth Gefn I'w Gyfrifiadur Gan Ddefnyddio iTunes?

1. Ailgychwyn Eich Cyfrifiadur a'ch iPhone

Problem meddalwedd syml allai fod y rheswm na enillodd eich iPhone gefn wrth gefn ar iTunes ar eich cyfrifiadur. Mae hynny'n arbennig o wir os ydych chi wedi defnyddio'r un cyfrifiadur, cebl ac iPhone i wneud copi wrth gefn o'r blaen. Hynny yw, rydych chi'n gwybod ei fod wedi gweithio o'r blaen, ond nid yw'n gweithio hyn amser.

Ailgychwyn Eich iPhone

Tynnwch y plwg â'ch iPhone, a'i ailgychwyn trwy ddal y Botwm pŵer , a elwir hefyd yn Botwm Cwsg / Deffro , wedi'i leoli ar ochr dde uchaf eich iPhone. Pan fydd y sgrin yn dweud llithro i bweru i ffwrdd , rhedeg eich bys o'r chwith i'r dde ar draws y geiriau.

Ailgychwyn Eich Cyfrifiadur

Ar eich cyfrifiadur, caewch unrhyw raglenni agored. Ewch i'r Dewislen cychwyn , dewis Pwer, ac yna Caewch i lawr .

Trowch Eich iPhone a'ch Cyfrifiadur yn Ôl Ymlaen

Trowch eich cyfrifiadur a'ch iPhone yn ôl ymlaen. Plygiwch eich iPhone i mewn eto a cheisiwch wneud copi wrth gefn o'ch dyfais.

2. Rhowch gynnig ar Borthladd USB Gwahanol

Gall y porthladdoedd USB ar eich cyfrifiadur fynd yn ddrwg. Er mwyn sicrhau nad dyma’r rheswm na enillodd eich iPhone gefn wrth gefn ar eich cyfrifiadur gan ddefnyddio iTunes, ceisiwch blygio’r cebl mellt i mewn i borthladd USB gwahanol. Yna, ceisiwch wneud copi wrth gefn o'ch iPhone eto.

3. Gwiriwch am Ddiweddariadau Meddalwedd

Dylai eich iPhone, app iTunes, a'ch cyfrifiadur i gyd fod yn rhedeg y feddalwedd fwyaf diweddar sydd ar gael.

Sut Ydw i'n Diweddaru iTunes Ar Fy Windows PC?

I wirio am ddiweddariadau meddalwedd yn iTunes, ewch i Help a dewis Gwiriwch am Ddiweddariadau . Efallai y bydd sgrin yn ymddangos i ddweud bod gennych y fersiwn gyfredol o iTunes, neu bydd yn eich arwain trwy osod y fersiwn ddiweddaraf.

Sut Ydw i'n Diweddaru Meddalwedd fy iPhone?

Gallwch wirio am ddiweddariadau meddalwedd iPhone gan ddefnyddio iTunes neu'n uniongyrchol o'ch iPhone. Yn iTunes, dewiswch Gwiriwch ar gyfer Diweddariad ar sgrin crynodeb eich iPhone. Ar eich iPhone, llywiwch i Gosodiadau → Cyffredinol → Diweddariad Meddalwedd . Dilynwch yr awgrymiadau i osod y fersiwn ddiweddaraf os yw'ch fersiwn gyfredol wedi dyddio.

Diweddarwch Eich Apps

Tra'ch bod chi arni, gwnewch yn siŵr bod yr apiau ar eich iPhone yn gyfredol hefyd. Ewch i'r Diweddariadau tab yn y Siop app a dewis Diweddarwch Bawb . Os nad yw'ch apiau wedi'u diweddaru, edrychwch ar ein canllaw trwsio problemau diweddaru app .

Diweddarwch Windows

Gwiriwch eich cyfrifiadur am ddiweddariadau meddalwedd hefyd. I wneud hynny, ewch i'r Dewislen cychwyn , dewis Gosodiadau ac yna Diweddariad a Diogelwch . Dewiswch Gwiriwch am Ddiweddariadau . Gosod unrhyw ddiweddariadau sydd ar gael a cheisiwch wneud copi wrth gefn o'ch iPhone eto.

4. Gwnewch yn siŵr bod digon o le ar eich cyfrifiadur

Gall eich iPhone ddal llawer o wybodaeth, felly nid yw'n syndod y gall ategu'r wybodaeth honno gymryd llawer o le ar eich cyfrifiadur. Os cewch wall wrth geisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone sy'n dweud nad oes digon o le ar y ddisg, mae hynny'n golygu na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn o'ch cyfrifiadur oherwydd nad oes digon o le ar eich cyfrifiadur ar gyfer y copi wrth gefn.

Gallwch glirio lle trwy ddileu ffeiliau o'ch cyfrifiadur. Ffordd hawdd o wneud hynny yw dileu hen gopïau wrth gefn iPhone. Gallwch chi wneud hynny'n iawn o iTunes.

gweddi effeithiol dros y sâl

Ewch i'r Golygu dewislen a dewis Dewisiadau . Bydd blwch yn popio i fyny. Dewiswch y Dyfeisiau tab yn y blwch deialog hwnnw. Cliciwch ar gefn wrth gefn hŷn ac yna dewiswch Dileu copi wrth gefn . Os oes gennych lawer o ffeiliau wrth gefn, gwnewch hyn i gynifer o'r hen rai ag yr hoffech chi.

Rwy'n argymell cadw'r copi wrth gefn diweddaraf o leiaf os gallwch chi. Bydd pob ffeil rydych chi'n ei dileu yn clirio lle ar eich cyfrifiadur. Pan fyddwch chi wedi gwneud, rhowch gynnig ar eich copi wrth gefn eto.

5. Gwiriwch Feddalwedd Diogelwch Eich Cyfrifiadur am Broblemau

Mae cadw'ch cyfrifiadur a'ch gwybodaeth yn ddiogel yn beth craff. Ond nid yw meddalwedd diogelwch sy'n cadw'ch iPhone rhag cydamseru i iTunes mor glyfar.

Gwiriwch eich meddalwedd diogelwch i weld a yw'n rhwystro'ch iPhone neu iTunes rhag gweithio'n gywir. Os ydych chi'n mynd i drafferth yno, ceisiwch ddefnyddio'r ddewislen Help i gael union gyfarwyddiadau ar sut i awdurdodi dyfais neu ap.

Nawr Rydych chi'n Arbenigwr Wrth Gefn iPhone. Cefnogaeth Hapus!

Nawr rydych chi'n gwybod sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i'ch cyfrifiadur a beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn gwneud copi wrth gefn o iTunes. Edrychwch ar weddill Payette Forward i gael mwy o awgrymiadau ar sut i gael y gorau o'ch iPhone, ac os oes gennych chi ragor o gwestiynau, byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn yr adran sylwadau isod.