Bargeinion Di-wifr Verizon | Cynlluniau a Ffonau Gorau 2016Verizon Wireless Deals 2016 S Best Plans

Mae pawb eisiau cael y fargen orau ar gynllun ffôn symudol, ond gall siopa am gynlluniau fod yn ddryslyd. Y prif nod yw cael y cynllun gorau i chi a arbed cymaint o arian â phosib. Yn ôl ymchwil, gall newid i'r cynllun ffôn symudol gorau eich helpu i dorri eich bil misol o $ 30, a fydd yn sicr yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ddysgu am y bargeinion diwifr Verizon gorau sydd ar gael heddiw a'r cynlluniau diwifr dylech ystyried.Cynlluniau gwahanol ar gyfer gwahanol bobl

Mae cynlluniau Verizon Wireless ’wedi newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fel defnyddiwr ffôn trwm, rydych chi'n cael mwy o ddata nawr, ond os nad ydych chi'n defnyddio llawer o ddata, fe allech chi fod yn talu mwy. Byddaf yn rhoi dadansoddiad ichi o werth yr amrywiol gynlluniau sy'n gysylltiedig â faint o ddata a roddir, a ddylai eich helpu i gael y fargen orau ar gyfer eich doler. Gallwch hefyd ddefnyddio ein Cyfrifiannell Arbedion Ffôn Cell i ddod o hyd i'r cynllun gorau i chi yn gyflym.Dewch o Hyd i'r Cynllun Gorau

Cymhariaeth Cynllun Di-wifr Verizon

Mae gan bob cwsmer wahanol anghenion data, ac mae Verizon yn cynnig cynlluniau i ffitio pob person. Gadewch inni edrych ar yr amrywiadau i'ch helpu chi i ddod o hyd i gynllun Di-wifr Verizon gorau i chi.  • Mae'r Bach Mae cynllun Di-wifr Verizon yn cynnig 2GB o ddata, galwadau a thestunau diderfyn, ac mae'n costio $ 35 y mis. Mae hyn wedi'i olygu'n bennaf ar gyfer defnyddwyr data ysgafn, gan fod y 2GB o ddata yn ddigon ar gyfer pori gwe yn achlysurol.
  • Mae'r Canolig cynllun yn rhoi 4GB o ddata i chi, yn ogystal â galwadau a thestunau diderfyn, ac rydych chi'n talu $ 50 y mis. Mae'r cynllun hwn yn ddewis cyffredin iawn ar gyfer defnyddwyr dyfeisiau sengl sy'n defnyddio swm cymedrol o ddata bob mis.
  • Mae'r Mawr Mae cynllun Di-wifr Verizon yn rhoi 8GB o ddata i chi, ynghyd â 2GB o ddata fesul llinell, ac mae'n dal i ddarparu galwadau a thestunau diderfyn am $ 70 y mis.
  • Mae'r X-Mawr daw cynllun gyda 16GB o ddata, ynghyd â 2GB o ddata fesul llinell, a'r galwadau a'r testunau diderfyn, a bydd pob un ohonynt yn costio $ 90 y mis i chi.
  • Mae'r XX-Mawr Mae cynllun Di-wifr Verizon yn rhoi 24GB o ddata i chi, ynghyd â 2GB o ddata fesul llinell, galwadau a thestunau diderfyn, ac rydych chi'n talu $ 110 y mis.

Sut Yw'r Fargen Ddi-wifr Verizon Orau I Mi?

Dyluniwyd ein Cyfrifiannell Arbedion Ffôn Cell i'w gwneud hi'n hawdd i chi ddod o hyd i'r fargen orau bosibl ar eich ffôn symudol trwy ganiatáu ichi ddod o hyd i gynllun sy'n ffitio eich anghenion. Rydym yn cadw rhestr wedi'i diweddaru o'r bargeinion Di-wifr Verizon gorau yno , felly edrychwch arno a byddwch ar eich ffordd i arbed cannoedd o ddoleri y flwyddyn.

Gyda'r Ffôn Cell
Cyfrifiannell Cynilo

Bargeinion Di-wifr Verizon 2016: Ei lapio i fyny

Nawr bod gennych chi syniad o'r gwahanol fargeinion Di-wifr Verizon, rydych chi'n gwybod bod y cynllun rydych chi'n ei ddewis yn dibynnu ar faint o ddata rydych chi'n ei ddefnyddio. Fe ddylech chi hefyd wybod, ar wahân i gael cynllun gwych, mae angen ffôn gwych arnoch chi - ac mae Verizon yn cynnig rhai o'r goreuon! Diolch am ddarllen a phob lwc!