iMessage Allan o Orchymyn Ar iPhone? Dyma The Real Fix!Imessage Out Order Iphone

Rydych chi'n derbyn iMessages yn y drefn anghywir ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Nawr nid yw'ch sgyrsiau'n gwneud unrhyw synnwyr! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iMessages allan o drefn ar eich iPhone .A wnaethoch chi ddiweddaru eich iPhone yn ddiweddar?

Adroddodd llawer o ddefnyddwyr iPhone fod eu iMessages allan o drefn ar ôl iddynt ddiweddaru i iOS 11.2.1. Dilynwch y camau isod i ddatrys y gwir reswm pam eich bod yn derbyn iMessages yn y drefn anghywir!A fyddech yn hytrach yn Gwylio Na Darllen?

Os ydych chi'n fwy o ddysgwr gweledol, edrychwch ar ein fideo YouTube am sut i drwsio iMessage allan o drefn. Tra'ch bod chi yno, peidiwch ag anghofio tanysgrifio i'n sianel i gael mwy o fideos cymorth iPhone gwych!Ailgychwyn Eich iPhone

Pan fydd eich iMessages allan o drefn, y peth cyntaf i'w wneud yw ailgychwyn eich iPhone. Mae hyn fel arfer yn datrys y broblem dros dro , ond peidiwch â synnu os bydd eich iMessages yn dechrau ymddangos allan o drefn eto.

I ailgychwyn iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn y botwm Cwsg / Deffro) nes bod “llithro i bweru” a'r eicon pŵer coch yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto. Gallwch ollwng gafael ar y botwm pŵer cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Os oes gennych iPhone X, dechreuwch trwy wasgu a dal y botwm ochr a'r naill neu'r llall o'r botymau cyfaint nes bod y llithrydd pŵer yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch oddeutu 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm ochr eto i droi eich iPhone X ymlaen eto.Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Un cam datrys problemau cyflym a all ddatrys problemau gydag iMessage yw troi iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Meddyliwch amdano fel ailgychwyn eich iPhone - bydd yn rhoi cychwyn newydd iMessage!

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Negeseuon . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl iMessage ar ben y sgrin. Fe wyddoch fod iMessage i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i leoli ar y chwith.

Cyn troi iMessage yn ôl ymlaen, ailgychwynwch eich iPhone trwy ddilyn y camau uchod. Ar ôl i'ch iPhone droi yn ôl ymlaen, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Negeseuon a throwch y switsh wrth ymyl iMessage . Fe fyddwch chi'n gwybod bod iMessage ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

Diweddarwch Eich iPhone

Ers i'r broblem hon ddechrau digwydd ar ôl i Apple gyflwyno diweddariad meddalwedd newydd, mae'n rhesymol tybio y bydd y broblem yn cael ei datrys gan ddiweddariad meddalwedd. Pan ryddhaodd Apple iOS 11.2.5, fe wnaethant gyflwyno cod newydd i fynd i'r afael â'r broblem iMessages allan o drefn. Fodd bynnag, mae llawer o'n darllenwyr yn rhoi gwybod i ni am hynny ni wnaeth diweddaru i iOS 11.2.5 ddatrys y broblem ar eu cyfer .

Yn y pen draw, mae Apple yn mynd i ryddhau diweddariad meddalwedd sy'n datrys y broblem hon. Daliwch i wirio am ddiweddariadau meddalwedd newydd!

Agorwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone a tap Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad meddalwedd ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod o dan y disgrifiad o'r diweddariad.

Edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan fydd eich Diweddariad iPhone os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw faterion wrth geisio gosod y fersiwn ddiweddaraf o iOS.

Trowch Amser i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn awtomatig

Mae llawer o'n darllenwyr wedi defnyddio'r tric hwn i gael trefn ar eu iMessages, felly roeddem am ei rannu gyda chi. Mae llawer o bobl wedi cael llwyddiant yn diffodd amser penodol ac yn cau allan o'r app Negeseuon. Pan fyddant yn agor yr app Negeseuon yn ôl i fyny, mae eu iMessages mewn trefn!

Yn gyntaf, agorwch y Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Dyddiad ac Amser . Yna, trowch y switsh nesaf at Set yn Awtomatig - byddwch chi'n gwybod ei fod wedi'i ddiffodd pan fydd y switsh wedi'i leoli ar y chwith.

diffodd set yn awtomatig dyddiad ac amser

Nawr, agorwch y switcher app a chau allan o'r app Negeseuon . Ar iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref a newid yr app Negeseuon i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin.

pam mae disgleirdeb fy iphone yn mynd i lawr

Ar yr iPhone X, swipe i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin i agor switcher yr app. Yna, pwyswch a dal y rhagolwg o'r app Negeseuon nes bod y botwm minws coch yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf rhagolwg yr app. Yn olaf, tapiwch y botwm minws coch i gau'r app Negeseuon.

Nawr, ailagor yr app Negeseuon ar eich iPhone - dylai eich iMessages fod yn y drefn gywir! Nawr gallwch chi fynd yn ôl i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Dyddiad ac Amser a throwch Gosod yn Awtomatig yn ôl ymlaen.

Ailosod Pob Gosodiad

Gan fy mod yn ymchwilio i atebion ar gyfer y broblem hon, daliais i ddod ar draws un atgyweiriad a oedd yn gweithio i bron bob defnyddiwr iPhone - Ailosod Pob Gosodiad.

Pan fyddwch yn ailosod yr holl osodiadau ar eich iPhone, bydd holl osodiadau eich iPhone yn cael eu hadfer i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl a gwneud pethau fel ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu â dyfeisiau Bluetooth, a sefydlu'ch cardiau credyd Apple Pay unwaith eto.

I ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone, agorwch y Ap gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Gofynnir i chi nodi cod post eich iPhone, cod pas Cyfyngiadau, a chadarnhau eich penderfyniad trwy dapio Ailosod Pob Gosodiad . Ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau, bydd eich iPhone yn ailgychwyn!

Archebwch Yn Yr Ap Negeseuon!

Mae eich iMessages yn ôl mewn trefn ac mae eich sgyrsiau yn gwneud synnwyr eto. Rwy'n eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i helpu'ch teulu a'ch ffrindiau os yw eu iMessages allan o drefn. Gadewch sylw i lawr isod a gadewch imi wybod pa atgyweiriad a weithiodd i chi!

Diolch am ddarllen,
David L.