Ni fydd fy iPhone yn Cysylltu ag iTunes. The Real Fix Ar gyfer PC & Mac!My Iphone Won T Connect Itunes

Rydych chi'n plygio'ch iPhone i'ch cyfrifiadur ac yn agor iTunes, ond ni fydd eich iPhone yn ymddangos. Rydych chi wedi ceisio dad-blygio'ch iPhone o'ch cyfrifiadur a'i blygio'n ôl i mewn, cau ac ailagor iTunes, ac rydych chi'n siŵr bod eich cebl Mellt yn gweithio, ond nid yw'n cysylltu o hyd . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi cysylltu ag iTunes a sut i ddatrys y broblem ar Mac a PC.Datrys Problemau iPhone / iTunes Problemau: Ble i Ddechrau

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw gwirio ddwywaith bod eich cebl Mellt (y cebl sy'n gwefru'ch iPhone) yn gweithio'n iawn. Os yw'r cebl yn gweithio i wefru'ch iPhone, yna mae'n debyg ei fod yn dda - ond nid bob amser. Nid yw rhai ceblau sy'n gweithio ar gyfer codi tâl yn gweithio i gysoni data.Yn nodweddiadol fe welwch hyn gyda'r ceblau rhad y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn yr orsaf nwy oherwydd nad ydyn nhw o ansawdd uchel â'r ceblau y mae Apple yn eu cynhyrchu. Ond nid yw pob cebl heblaw Apple yn ansawdd isel - dyma beth sy'n gwneud gwahaniaeth:

Chwiliwch am Geblau Ardystiedig MFi

Mae ceblau Mellt o ansawdd uchel yn MFi -certified . Pan fydd cwmni'n gwneud cais am ardystiad MFi gan Apple, rhoddir y manylebau o ansawdd uchel iddynt a sglodyn adnabod unigryw ar gyfer y cebl penodol hwnnw. Ydych chi erioed wedi gweld “Nid yw’r cebl neu’r affeithiwr hwn wedi’i ardystio ac efallai na fydd yn gweithio’n ddibynadwy gyda’r iPhone hwn.” pop i fyny ar eich iPhone? Mae hynny'n golygu nad yw'r cebl wedi'i ardystio gan MFi ac efallai na fydd o ansawdd uchel.Mae Amazon yn gwerthu'n wych Ceblau iPhone ardystiedig MFi mae hynny tua hanner mor ddrud ag Apple’s. Os ydych chi'n siopa mewn siop, edrychwch am y logo “Made for iPhone” ar y blwch - mae hynny'n golygu bod y cebl wedi'i ardystio gan MFi.

Ar ôl i chi wirio bod eich cebl Mellt yn gweithio, ceisiwch blygio'ch iPhone i borthladd USB arall ar eich cyfrifiadur . Gall porthladdoedd USB wisgo allan hefyd, ac weithiau mae defnyddio porthladd gwahanol yn ddigon i ddatrys y broblem hon.

O'r pwynt hwn ymlaen, mae'r atebion yn wahanol ar gyfer Mac a PC. Dechreuaf trwy ddangos i chi sut i ddatrys y broblem hon ar gyfrifiaduron personol sy'n rhedeg Windows. Os oes gennych Mac, gallwch hepgor i'r dde am yr adran beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn cysylltu ag iTunes ar eich Mac .Y Rheswm Mwyaf Cyffredin Pam na fydd eich iPhone yn Cysylltu ag iTunes Ar Eich PC

Y rheswm mwyaf cyffredin pam nad yw'ch iPhone yn cysylltu ag iTunes yw hynny y gyrrwr dyfais ddim yn gweithio'n iawn.

Beth yw Gyrrwr Dyfais?

I gyrrwr dyfais (neu ddim ond gyrrwr ) yw'r rhaglen sy'n dweud wrth Windows sut i ryngweithio, neu sut i “siarad” â'r caledwedd sydd wedi'i gysylltu â'ch cyfrifiadur. Os nad yw gyrrwr eich iPhone yn gweithio'n iawn, nid yw'ch cyfrifiadur yn gwybod sut i gyfathrebu â'ch iPhone, ac ni fydd yn ymddangos yn iTunes.

Mae gyrwyr yn stopio gweithio am amryw resymau, ac mae'n broblem gyffredin ar gyfrifiaduron personol ar gyfer iPhones a dyfeisiau eraill.

methu cyrchu neges llais ar iphone

Datrys Problemau Gyrrwr Dyfais Eich iPhone

Ar gyfrifiadur personol, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw agor Rheolwr Dyfais . Fe welwch Reolwr Dyfeisiau yn y Panel Rheoli, ond y ffordd hawsaf absoliwt o wneud hyn yw clicio ar y bar chwilio ar eich cyfrifiadur a theipio “Device Manager”.

Ar ôl i chi agor Rheolwr Dyfais, edrychwch am Rheolwyr Bysiau Cyfresol Cyffredinol a chlicio ar y eicon triongl bach i'r dde. Bydd gwymplen yn agor a dylech chi weld Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple a restrir yma. Rheolwyr Bysiau Cyfresol Cyffredinol yn Rheolwr Dyfais Windows

Nodyn: Os yw'ch dyfais wedi'i phlygio i mewn ac yn ymddangos yn y Fy PC neu Fy Nghyfrifiadur ond nid ydych chi'n gweld y gyrrwr yma, peidiwch â phoeni - fe gyrhaeddaf hynny yn nes ymlaen.

Sut I Atgyweirio Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple ar gyfrifiadur personol

Os gwelwch Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple ond nid yw'ch iPhone wedi cysylltu ag iTunes, mae'n debyg bod angen diweddaru neu atgyweirio'r gyrrwr. De-gliciwch ar Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple a dylai tri opsiwn ymddangos: Diweddaru Meddalwedd Gyrwyr…, Analluoga , a Dadosod .

beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ieir bach yr haf

Galluogi'r Gyrrwr Os Gallwch Chi

Os ydych chi'n gweld opsiwn i Galluogi , cliciwch hynny a dylid datrys eich problem. Ar ryw adeg, roedd y gyrrwr yn anabl, felly bydd ei alluogi eto yn datrys y broblem. Os na welwch chi Galluogi , daliwch ati i ddarllen.

Dadosod ac Ailosod y Gyrrwr

Rwyf wedi darganfod mai dadosod ac ailosod y gyrrwr yw'r ffordd hawsaf o ddatrys materion gyrwyr. Dim ond os yw'ch iPhone wedi'i blygio i'ch cyfrifiadur y bydd y gyrrwr yn ymddangos , felly gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i blygio i mewn cyn i chi chwilio am y gyrrwr hwn.

Cliciwch Dadosod a bydd Windows yn tynnu'r gyrrwr oddi ar y rhestr o reolwyr Bysiau Cyfresol Cyffredinol. Nesaf, dad-blygiwch eich iPhone a'i blygio yn ôl i mewn. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, bydd eich cyfrifiadur yn adnabod eich iPhone yn awtomatig ac ailosod fersiwn gyfoes o'r gyrrwr.

Mae gyrrwr sydd wedi dyddio yn rheswm cyffredin iawn pam nad yw iPhone yn cysylltu ag iTunes, felly dylai hyn ddatrys y broblem. Ar agor iTunes ac edrychwch am eicon yr iPhone i weld a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eich iPhone a chlicio “Trust” i sicrhau ei fod yn ymddangos.

Pam Mae Angen I Chi Ddethol “Ymddiriedolaeth” Ar Eich iPhone

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n tapio Ymddiriedolaeth ar eich iPhone, neu nid yw'n cyfathrebu â'ch cyfrifiadur o gwbl. Ar y pwynt hwn, os yw'ch iPhone yn ymddangos yn iTunes, yna rydych chi i gyd wedi'u gosod! Os nad yw'ch iPhone yn dal i arddangos, daliwch ati i ddarllen.

Dewiswch yr opsiwn “Diweddaru Meddalwedd Gyrwyr…” Os Gallwch Chi

Os dewiswch Diweddaru Meddalwedd Gyrwyr ... ar ôl de-glicio ar Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple, fe welwch ddau opsiwn: Chwilio'n awtomatig am feddalwedd gyrrwr wedi'i ddiweddaru a Porwch fy nghyfrifiadur am feddalwedd gyrrwr .

Cliciwch ar Chwilio'n awtomatig am feddalwedd gyrrwr wedi'i ddiweddaru a bydd Windows yn chwilio'r rhyngrwyd i ddod o hyd i fersiwn wedi'i diweddaru o'r gyrrwr. Os nad yw'ch cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, bydd angen i chi glicio Porwch fy nghyfrifiadur am feddalwedd gyrrwr - Byddaf yn dangos i chi sut i wneud hynny o dan yr adran isod o'r enw Sut i Atgyweirio Problemau Diweddaru'r Gyrrwr a Beth i'w Wneud Os Mae'r Gyrrwr Ar Goll .

Os na welwch y gyrrwr o gwbl (Mae'n rheolwr ar ddyfais)

Mae dau reswm pam Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple ddim i'w weld yn y Rheolwr Dyfais:

  1. Nid yw'ch iPhone yn cysylltu â'r cyfrifiadur. Agorwch y Fy PC neu Fy Nghyfrifiadur ffolder ar eich cyfrifiadur, ac os gwelwch eich iPhone yno, symudwch ymlaen i'r opsiwn nesaf.
  2. Nid yw'r gyrrwr yn arddangos nac yn ailosod ar eich cyfrifiadur yn awtomatig. Os gwnaethoch chi ddileu'r gyrrwr o'ch cyfrifiadur ac na fydd yn ymddangos pan fyddwch chi'n plygio'ch iPhone i mewn eto, dyma sut i'w drwsio:

Pan nad yw'r gyrrwr yn ymddangos o gwbl, edrychwch am opsiwn o'r enw Dyfeisiau Cludadwy yn Rheolwr Dyfais. Cliciwch ar y eicon triongl bach ar ochr dde Dyfeisiau Cludadwy a dylech chi weld Afal iPhone rhestredig. Dyma ffordd arall i wirio bod eich iPhone wedi'i gysylltu â'ch cyfrifiadur.

Rheolwr Dyfais Apple Dyfeisiau Cludadwy

Sut i Atgyweirio Problemau Diweddaru'r Gyrrwr a Beth i'w Wneud Os Mae'r Gyrrwr Ar Goll

O'r pwynt hwn ymlaen, mae'r atgyweiriad yn union yr un fath ar gyfer problemau wrth ddiweddaru'r gyrrwr a'r gyrwyr sydd ar goll o'r Rheolwr Dyfais yn gyfan gwbl.

  • Os yw'r Gyrrwr ar goll yn llwyr, de-gliciwch ar Afal iPhone o dan Dyfeisiau Cludadwy. Dewiswch Porwch fy nghyfrifiadur am feddalwedd gyrrwr a bydd ffenestr yn ymddangos ar y sgrin.
  • Os ydych chi'n diweddaru'ch gyrrwr, cliciwch y eicon triongl bach ar ochr dde Rheolwyr Bysiau Cyfresol Cyffredinol, cliciwch Diweddaru Meddalwedd Gyrwyr ... , ac yna cliciwch Porwch fy nghyfrifiadur am feddalwedd gyrrwr .

nid yw itunes yn cydnabod dyfais

Sut I Bori Am Y Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple

Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i'r ffolder lle mae'r gyrrwr wedi'i storio ar eich cyfrifiadur. Bydd hyn yn golygu llywio i'r cyfeiriadur (neu'r ffolder) canlynol yn y ffenestr:

C: Ffeiliau Rhaglen Ffeiliau Cyffredin Apple Cymorth Dyfais Symudol Gyrwyr

Peidiwch â phoeni - rydw i yma i helpu gyda'r broses hon.

Dod o Hyd i'r Gyrrwr Cywir Ar Eich Cyfrifiadur

Ar ôl i chi ddewis pori, edrychwch trwy'r rhestr nes i chi ddod o hyd i'ch C Drive. Efallai mai hwn fydd yr opsiwn cyntaf o dan This PC neu This Computer.

Os nad yw'r ffolder PC neu This Computer ar agor, cliciwch y saeth fach ar y dde i agor y ffolder a chwilio am y C Drive. Fe welwch rywbeth fel OS (C :) neu dim ond C :. Y naill ffordd neu'r llall, cliciwch ar y saeth wrth ymyl y gyriant C. i agor y gwymplen.

Sgroliwch i lawr nes i chi ddod o hyd Ffeiliau Rhaglenni a cliciwch y saeth agor y gwymplen. Nesaf, sgroliwch i lawr i Ffeiliau Cyffredin ac agorwch y gwymplen eto - rydych chi'n cael gafael arni, iawn?

Y tro hwn, edrychwch am y Afal ffolder ac agor hynny gwymplen. Sgroliwch i lawr eto ac edrychwch am Cymorth Dyfais Symudol ac fe wnaethoch chi ei ddyfalu - agorwch y gwymplen. Y cam olaf: Cliciwch ar y ffolder o'r enw Gyrwyr i'w ddewis. Ni ddylai fod gan y ffolder hon saeth fach wrth ei ymyl - cliciwch ar y ffolder i'w ddewis ac yna cliciwch iawn .

Rydych bellach wedi dewis y ffolder gywir ar gyfer diweddaru Gyrrwr USB Dyfais Symudol Apple neu ddod o hyd i yrrwr sydd ar goll. Nawr, cliciwch Nesaf yn y ffenestr, a byddwch yn gweld neges sy'n nodi bod y gyrrwr wedi'i osod yn llwyddiannus neu fod y gyrrwr bellach yn gyfredol.

ni fydd iphone yn troi ar y sgrin ddu

Os nad yw iPhone Still yn Dangos i fyny, Ailgychwyn

Ar y pwynt hwn, mae'r gyrrwr wedi'i osod yn gywir ar eich cyfrifiadur. Os yw eich iPhone o hyd peidiwch â dangos yn iTunes, yna rwy'n argymell ailgychwyn eich cyfrifiadur a'ch iPhone ar yr un pryd. Datgysylltwch eich iPhone o'ch cyfrifiadur a'i ddiffodd ac yn ôl ymlaen, ac yna ailgychwyn eich cyfrifiadur. Ar ôl i'ch cyfrifiadur droi yn ôl ymlaen, plygiwch eich iPhone yn ôl i'ch cyfrifiadur ac agor iTunes i weld a yw'r broblem wedi'i datrys.

Ymdrech Ditch Olaf: Dadosod a Ailosod iTunes

Os ydych o hyd ni allaf gysylltu eich iPhone ag iTunes ar eich cyfrifiadur, mae angen i ni wneud hynny dadosod iTunes yn llwyr ac yna ailosod y fersiwn ddiweddaraf o iTunes ar eich cyfrifiadur . Gallwch chi dadlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o iTunes o wefan Apple. Pan fydd iTunes yn gorffen gosod ar eich cyfrifiadur, mae'n syniad da gwneud hynny ailgychwyn eich cyfrifiadur cyn i chi barhau â'r broses .

Sut Mae Ailosod iTunes yn Trwsio'r Broblem?

Pan fyddwch yn ailosod iTunes, bydd yn gosod rhaglen fach sy'n rhedeg yng nghefndir eich cyfrifiadur o'r enw Cymorth Dyfais Symudol Apple. Mae'r rhaglen hon yn pwysig iawn oherwydd mae'n rhedeg y gyrrwr a'r rhyngwyneb sy'n gadael i'ch iPhone gysylltu ag iTunes . Dadosod ac ailosod iTunes yw'r ffordd orau o ddatrys problemau gyda Chefnogaeth Dyfais Symudol Apple.

Ailadeiladu Eich Llyfrgell iTunes Ar ôl i Chi Ailosod iTunes

Os ydych yn dadosod iTunes, ni fyddwch yn colli unrhyw un o'ch ffeiliau cerddoriaeth neu ffilm, ond efallai y bydd angen i chi ailadeiladu eich llyfrgell iTunes. Peidiwch â phoeni - mae gan Apple erthygl gefnogol wych o'r enw Os na welwch eich llyfrgell gyfan ar ôl i chi ddiweddaru iTunes ar eich Mac neu'ch PC bydd hynny'n eich arwain trwy'r broses. .

Ar y pwynt hwn, bydd y broblem yn cael ei datrys— sgip i waelod yr erthygl i lapio pethau a gadael sylw am ba gam a weithiodd i chi.

llawer symlach na datrys problemau ar gyfrifiadur personol. Cyn i ni wneud unrhyw beth arall, mae angen i ni sicrhau bod eich Mac yn sylweddoli bod eich iPhone wedi'i blygio i'ch cyfrifiadur.

Sut I Wirio Os yw'ch Mac yn Cydnabod Eich iPhone

Yn gyntaf, cliciwch ar yr Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin i agor y Ddewislen Apple, a dewis Am y Mac hwn .

Nesaf, cliciwch Adroddiad System… i agor yr app Gwybodaeth System.

Cliciwch USB ar y chwith a chwilio am iPhone .

beth sy'n defnyddio data ar iphone 6

Datrys Problemau iTunes / iPhone Ar Mac

Os yw'ch iPhone yn ymddangos yn Gwybodaeth System ond nid yw'n ymddangos yn iTunes, sgipiwch i gam 3 isod. Os yw eich iPhone isn’t yn y rhestr, dechreuwch gyda cham 1.

  1. Rhowch gynnig ar borthladd USB gwahanol ar eich Mac.
  2. Rhowch gynnig ar gebl Mellt gwahanol.
  3. Deactivate meddalwedd diogelwch trydydd parti. (Gall meddalwedd diogelwch fod weithiau hefyd ymosodol ac atal eich dyfeisiau USB eich hun rhag cysylltu â'ch Mac.)
  4. Ailosod y ffolder cloi i lawr yn iTunes. Edrychwch ar yr erthygl gymorth hon am sut i ailosod y ffolder Lockdown ar eich Mac i ddysgu'n union sut i wneud hynny.

Mae'ch iPhone Yn Dangos Eto Yn iTunes!

Swydd ardderchog! Ar y pwynt hwn, mae eich iPhone yn ymddangos eto yn iTunes. Rwy'n siwr na wnaethoch chi erioed feddwl y byddech chi mor hapus i weld yr eicon iPhone bach hwnnw yn iTunes eto! Nid yw trwsio'r rhesymau pam nad yw iPhone yn cysylltu ag iTunes bob amser yn hawdd, ac rydych chi'n haeddu pat ar y cefn. Nawr gallwch fynd yn ôl at syncing a chefnogi eich iPhone, rhag ofn y bydd angen i chi ei adfer yn y dyfodol. Gadewch imi wybod pa atgyweiriad a weithiodd i chi yn yr adran sylwadau isod.