Ni fydd fy Apple Watch yn Diweddariad! Dyma The Real Fix.My Apple Watch Won T Update

Nid yw eich Apple Watch yn diweddaru ac nid ydych yn gwybod pam. Rydych chi'n gweld bod diweddariad watchOS ar gael, ond nid ydych chi'n gallu ei lawrlwytho na'i osod. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam na wnaeth eich Apple Watch ddiweddaru a dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon er daioni !Sut I Ddiweddaru Eich Apple Watch Y Ffordd Arferol

Fel rheol, rydych chi'n diweddaru'ch Apple Watch trwy fynd i'r app Watch ar eich iPhone a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .Fodd bynnag, mae'n debyg eich bod eisoes wedi rhoi cynnig ar hyn a dyna pam y gwnaethoch chwilio am yr erthygl hon! Bydd y camau isod yn eich helpu i ddatrys y broblem pan na fydd eich Apple Watch yn diweddaru, er bod un ar gael.Trowch Eich Apple Watch i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae siawns fach mai mân wall technegol yw'r rheswm pam nad yw'ch Apple Watch wedi diweddaru. Trwy ailgychwyn eich Apple Watch, gall ei holl raglenni bach gau i lawr yn normal a dechrau eto'n ffres pan fyddwch chi'n troi eich Apple Watch yn ôl.

sut i leisio'ch cerddoriaeth ar soundcloud

I ddiffodd eich Apple Watch, pwyswch a dal y botwm Ochr tan y Pwer i ffwrdd llithrydd yn ymddangos ar wyneb yr oriawr. Llithro'r eicon pŵer bach o'r chwith i'r dde i gau eich Apple Watch. Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm Ochr i droi eich Apple Watch yn ôl.Gwnewch yn siŵr bod Apple Watch Watch wedi'i Gysylltu â Wi-Fi

Un o'r ddau brif ofyniad ar gyfer diweddaru watchOS ar eich Apple Watch yw bod yn rhaid ei gysylltu â Wi-Fi. Yn ffodus, os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, bydd eich Apple Watch wedi'i gysylltu â Wi-Fi hefyd cyhyd â bod y dyfeisiau wedi'u paru ac o fewn ystod ei gilydd.

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi trwy fynd i Gosodiadau -> Wi-Fi . Os gwelwch farc gwirio bach wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi ar frig y ddewislen hon, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

negesydd facebook ddim yn gweithio ar iphone

Ar ôl i chi sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone ac Apple Watch o fewn ystod ei gilydd. Er bod yr Apple Watches mwyaf newydd wedi'u hadeiladu gyda Bluetooth 4.0 (gan roi ystod o tua 200 troedfedd iddynt), mae'n well dal eich Apple Watch wrth ymyl eich iPhone pan fyddwch chi'n diweddaru watchOS.

Gwnewch yn siŵr bod gan eich Apple Watch 50% o Oes y Batri

Yr ail brif ofyniad i ddiweddaru Apple Watch yw bod angen iddo gael o leiaf 50% o fywyd batri. Gallwch wirio faint o fywyd batri sydd gan eich Apple Watch trwy droi i fyny o waelod wyneb yr oriawr. Yng nghornel chwith uchaf yr arddangosfa, fe welwch pa ganran o'r batri sy'n weddill ar eich Apple Watch.

Os oes gan eich Apple Watch lai na 50% o fywyd batri, rhowch ef ar ei gebl gwefru magnetig. Gallwch barhau i lawrlwytho a pharatoi'r diweddariad watchOS hyd yn oed os oes gan eich Apple Watch lai na 50% o fywyd batri.

Os ceisiwch osod y diweddariad watchOS cyn iddo gael ei godi hyd at o leiaf 50%, fe welwch yr hysbysiad isod.

beth mae anifeiliaid yn ei olygu mewn breuddwydion

Gwiriwch Y Gofod Storio Ar Eich Apple Watch

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw Apple Watch wedi diweddaru yw oherwydd nad oes lle storio ar ôl i lawrlwytho'r diweddariad. Yn gyffredinol, mae diweddariadau watchOS yn gofyn am oddeutu cwpl cant MB (megabeit) o ​​le storio i'w lawrlwytho a'i osod ar eich Apple Watch.

Gallwch wirio i weld faint o le storio y mae unrhyw ddiweddariad watchOS penodol yn y disgrifiad o'r diweddariad. Cyn belled â bod gan eich Apple Watch fwy o le storio na maint y diweddariad watchOS, bydd y diweddariad yn gallu ei osod.

I wirio faint o le storio sydd gennych ar ôl ar eich Apple Watch, ewch i'r app Watch ar eich iPhone a thapio Cyffredinol -> Defnydd ar eich Apple Watch. Ar frig y ddewislen hon, fe welwch faint o le storio sydd ar gael ar eich Apple Watch.

Gwiriwch Am Faterion Gweinydd Apple

Mae siawns fach bod gweinyddwyr Apple wedi damwain oherwydd bod cymaint o ddefnyddwyr Apple Watch i gyd yn ceisio diweddaru i’r watchOS diweddaraf ar yr un pryd. Fel rheol, dim ond ar ychydig ddyddiau cyntaf diweddariad meddalwedd mawr y mae hyn yn digwydd, fel pan ryddhaodd Apple iOS 11 yn gyhoeddus ar gyfer yr iPhone, iPad, ac iPod ar Fedi 2017.

Mae gan Apple gynhwysfawr tudalen statws system bydd hynny'n rhoi gwybod ichi a yw eu gweinyddwyr ar waith. Os gwelwch lawer o ddotiau coch ar y dudalen hon, efallai y bydd problem gyda gweinyddwyr Apple. Os oes problem gweinyddwr, mae Apple yn ymwybodol o'r broblem ac maen nhw'n ei thrwsio wrth i chi ddarllen yr erthygl hon.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau Ar Eich Apple Watch

Os nad yw'ch Apple Watch yn diweddaru o hyd, efallai y bydd mater meddalwedd sylfaenol yn achosi'r broblem. Os ydych chi wedi gweithio trwy'r holl gamau uchod, mae'n bryd ceisio dileu'r holl gynnwys a gosodiadau eich Apple Watch.

cysylltu fitbit ag iphone newydd

Pan berfformiwch y cam hwn, bydd eich holl leoliadau Apple Watch yn cael eu hailosod i ddiffygion ffatri a bydd eich holl gynnwys (cerddoriaeth, ffotograffau, ac ati) yn cael ei ddileu yn llwyr. Bydd fel petaech wedi tynnu'ch Apple Watch allan o'r bocs am y tro cyntaf.

Nodyn: Ar ôl dileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch, byddwch chi wedi ei baru â'ch iPhone unwaith eto.

Agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Fe'ch anogir i nodi'ch cod post, yna tapiwch Dileu Pawb pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos.

trwsio gwydr wedi torri ar iphone 6

Ar ôl paru eich Apple Watch â'ch iPhone eto, ceisiwch ddiweddaru watchOS trwy fynd i General -> Diweddariad Meddalwedd yn eich app iPhone's Watch. Os gwelwch neges yn dweud “Mae eich meddalwedd yn gyfredol”, diweddarodd eich Apple Watch ei hun yn ystod y broses ailosod.

Ewch i'ch Siop Afal Leol

Os ydych chi wedi dileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch, ond nid yw'n diweddaru o hyd, yna byddwch chi am i weithiwr Apple edrych arno. Mae siawns bod yr antena sy'n cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi neu'r antena sy'n cysylltu eich Apple Watch â'ch iPhone wedi'i ddifrodi. Cyn i chi fynd, rydym yn argymell amserlennu apwyntiad felly does dim rhaid i chi sefyll o amgylch yr Apple Store trwy'r prynhawn.

Diweddarir Eich Apple Watch!

Rydych chi wedi diweddaru watchOS yn llwyddiannus ar eich Apple Watch! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau beth i'w wneud pan na fydd eu Apple Watch yn diweddaru. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau watchOS eraill yn yr adran sylwadau isod!