Beth Yw “System” Mewn Storio Mac? Dyma The Truth & How To Remove It!What Is System Mac Storage

Rydych chi'n rhedeg allan o le storio ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Fe wnaethoch chi sylwi ar hynny System yn cymryd llawer o le storio ac nid ydych yn siŵr pam. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw “System” mewn storfa Mac a dangoswch i chi sut i'w dynnu !System mewn Storio Mac: Wedi'i Esbonio

Mae'r “System” mewn storfa Mac yn cynnwys copïau wrth gefn a ffeiliau wedi'u storio yn bennaf. Mae wedi'i gynllunio i storio ffeiliau dros dro eich Mac. Mae lle storio eich Mac yn dechrau llenwi'n gyflym pan fydd yn arbed criw o ffeiliau dros dro.Mae Macs yn dileu rhai ffeiliau dros dro yn awtomatig. Fodd bynnag, nid yw ffeiliau diwerth eraill bob amser yn cael eu dileu, gan arwain at ddarn mawr o System wrth storio Mac.

Sut i Dynnu System O Storio Mac

Yn gyntaf, cliciwch ar eicon Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna, cliciwch Ynglŷn â'r Mac hwn -> Storio . Yma fe welwch yn union beth sy'n cymryd lle ar eich Mac. Fel y gallwch weld, ar hyn o bryd mae System yn cymryd 10.84 GB o storio.Gallwch ddod o hyd i rai ffyrdd hawdd o arbed lle storio Mac os cliciwch Rheoli . Cliciwch y botwm ar ochr dde'r argymhelliad i weld a yw hynny'n eich helpu i dorri lawr ar y System wrth storio Mac. Cymerwch un clic yn unig ar gyfer un o'r argymhellion hyn!Ffordd arall o glirio'r System mewn storfa Mac yw ailadeiladu'r mynegai Sbotolau ar eich Mac. Os ydych chi'n cael rhai problemau gyda chwiliad Sbotolau, bydd hyn yn eich helpu i ddatrys y broblem.

Cliciwch ar yr eicon Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna, cliciwch Dewisiadau System -> Sbotolau . Yn olaf, cliciwch y Preifatrwydd tab.

Tapiwch y botwm plws (+) yng nghornel chwith isaf y ffenestr i ychwanegu'r mathau o ffeiliau yr hoffech eu hailgyflwyno. Rwy'n argymell dewis pob math o ffeil os mai dyma'ch tro cyntaf i ail-gydio yn Spotlight. Cliciwch Dewiswch yng nghornel dde isaf y ffenestr ar ôl i chi ddewis y ffeiliau rydych chi am eu hailgyflwyno.

Cliciwch yr X yn y gornel chwith uchaf i roi'r gorau i System Preferences. Bydd yr reindex yn cychwyn unwaith y byddwch yn cau System Preferences. Edrychwch ar Erthygl gefnogol Apple os oes angen mwy o help arnoch i ail-bwysleisio Sbotolau ar eich Mac.

A yw'r System yn Dal i Gymryd Llawer O Storio Mac?

Pan fydd y broblem hon yn parhau, mae'n syniad da darganfod yn union beth sy'n dod o dan y categori System ar eich Mac. Gall Rhedeg Rhestr Disg X wneud yn union hynny! Mae'r cyfleustodau yn am ddim i'w lawrlwytho a bydd yn rhoi dadansoddiad manwl iawn i chi o'r hyn sy'n cymryd lle storio ar eich Mac.

Ar ôl lawrlwytho'r cyfleustodau, agorwch Darganfyddwr a chlicio Dadlwythiadau . Cliciwch ddwywaith ar Rhestr Disg X 1.3 .

Cliciwch yr eicon Rhestr Disg X i agor y cyfleustodau. Mae'n bosibl y bydd eich Mac yn eich atal rhag agor y cyfleustodau hwn oherwydd na ellir gwirio'r datblygwr. Os gwelwch y naidlen hon ar eich Mac, cliciwch y eicon marc cwestiwn .

Nesaf, cliciwch Agorwch y cwarel Cyffredinol i mi .

Yn olaf, cliciwch Ar agor Beth bynnag i roi caniatâd i'ch Mac redeg Rhestr Disg X.

pam mae disgleirdeb fy iphone yn mynd i lawr

Nawr eich bod wedi rhoi caniatâd i'ch Mac, agorwch Rhestr Disg X. Cliciwch System i weld yn union beth sy'n cymryd storfa System ar eich Mac.

Ar ôl i chi nodi rhai ffeiliau y gellir eu dileu, agorwch Darganfyddwr a chwilio am enw'r ffeiliau rydych chi am eu dileu. Llusgwch y ffeiliau i'r sbwriel i'w dileu!

Pob System yn Mynd

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i ddatrys y broblem storio ar eich Mac. A ddaethoch o hyd i ateb gwahanol i'r broblem hon? Gadewch sylw i ni isod!