iPhone Ddim yn Cysylltu â Ford SYNC? Dyma The Real Fix.Iphone Not Connecting Ford Sync

Rydych chi wedi cysylltu'ch iPhone â phorthladd USB eich car gyda Ford SYNC, ond nid yw'n chwarae cerddoriaeth. Fe wnaethoch chi ei gysylltu â Bluetooth, a gallwch chi wneud galwadau ffôn ar y gosodiad Ffôn - ond nid yw cerddoriaeth yn gweithio, er bod eich iPhone yn dweud ei fod yn chwarae. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i chwarae cerddoriaeth ar eich iPhone dros USB gan ddefnyddio Ford SYNC ac egluro beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn chwarae cerddoriaeth dros SYNC .Beth Yw Ford SYNC?

Mae Ford SYNC yn feddalwedd unigryw i gerbydau Ford sy'n eich galluogi i gysylltu eich iPhone ar gyfer galwadau heb ddwylo a nodweddion eraill. Gall dal eich ffôn wrth yrru fod yn beryglus iawn, felly mae bob amser yn dda cael opsiwn heb ddwylo.Fodd bynnag, os na allwch gael eich ffôn i gysylltu, nid yw'r system mor ddefnyddiol â hynny, ynte?

Pam nad yw fy iPhone yn cysylltu â Ford SYNC yn awtomatig?

Nid yw eich iPhone yn cysylltu â Ford SYNC yn awtomatig oherwydd bod gosodiad diofyn eich car yn “llinell i mewn” yn hytrach na USB. Felly hyd yn oed os yw'ch iPhone wedi'i blygio i mewn i gysylltydd y doc, mae'n rhaid i chi newid y ffynhonnell â llaw i SYNC USB o hyd.Sut I Gysylltu iPhone â Ford SYNC

Bydd y camau isod yn gallu'ch helpu chi i gysylltu'ch ffôn.

  1. Dechreuwch trwy sicrhau mai chi yw prif Ddewislen y Cyfryngau. Mae'r Dylid tynnu sylw at eicon y cyfryngau mewn oren ar ochr chwith arddangosfa eich car. Os yw'ch iPhone yn dweud ei fod yn chwarae cerddoriaeth, ond nad ydych chi'n clywed unrhyw beth eto, mae hynny'n normal.
  2. Pwyswch y corfforol MENU botwm yn y consol canol.
  3. Bydd y ddewislen yn ymddangos ar arddangosfa eich car.
  4. Gwnewch yn siŵr Amlygir SYNC-media ar arddangosfa eich car.
  5. Pwyswch y corfforol iawn botwm yng nghysol y ganolfan.
  6. Mae'r Bydd Dewislen y Cyfryngau yn ymddangos ar y sgrin. Efallai y gwelwch Chwarae Dewislen, Dewislen Cyfryngau, neu rywbeth arall.
  7. Tapiwch y botwm i lawr corfforol yng nghysol eich car tan Dewiswch Ffynhonnell yn ymddangos ar y sgrin arddangos.
  8. Pwyswch y corfforol iawn botwm yng nghysol y ganolfan.
  9. Pwyswch y botwm i lawr corfforol yn y consol canol tan SYNC USB yn ymddangos ar y sgrin
  10. Pwyswch y corfforol iawn botwm yng nghysol y ganolfan.

Alla i Wrando ar Gerddoriaeth Gan Ddefnyddio SYNC Bluetooth?

Gallwch, gallwch wrando ar gerddoriaeth gan ddefnyddio SYNC Bluetooth, ond rydym yn argymell yn gryf defnyddio SYNC USB. Mae Bluetooth yn wych ar gyfer galwadau ffôn, ond nid yw cystal ar gyfer y sain o ansawdd uchel rydych chi'n ei ddisgwyl wrth wrando ar gerddoriaeth, llyfrau sain, neu'ch hoff bodlediad.

Mae Bluetooth hefyd ychydig yn arafach na'r USB o ran cysylltu eich iPhone â'ch car. Gall gwrando ar ffeiliau sain trwy Bluetooth arwain at amser llwyth arafach, sain laggy, a sgipiau aml.Y rheswm am hyn yw oherwydd bod gyriannau fflach USB yn defnyddio math o gof o'r enw cyflwr solet tra bod Bluetooth yn anfon y data cerddoriaeth trwy signal diwifr. Mae cof cyflwr solid yn trosglwyddo i'r cerbyd yn gynt o lawer na chysylltiad diwifr a gyda mwy o gywirdeb, sy'n golygu y byddwch chi'n cael ansawdd uwch a gyda sgipiau llai annifyr.

A allaf Wneud Galwadau Ffôn Dros Gysylltydd Doc yr iPhone?

Na, ni allwch wneud galwadau ffôn dros gysylltydd doc yr iPhone. Dyluniwyd y cysylltydd doc USB i gefnogi chwarae sain yn unig, nid cyfathrebu galwadau ffôn dwy ffordd sy'n defnyddio'r meicroffon.

Dyluniwyd Bluetooth gyda'r gallu i gofio galwadau ffôn, ac mae'n dal i fod y ffordd ddiofyn ar gyfer cyfathrebu.

Pam nad yw fy iPhone yn cysylltu â Ford SYNC yn awtomatig?

Nid yw eich iPhone yn cysylltu â Ford SYNC yn awtomatig oherwydd bod gosodiad diofyn eich car yn “llinell i mewn” yn hytrach na USB. Felly hyd yn oed os yw'ch iPhone wedi'i blygio i mewn i gysylltydd y doc, mae'n rhaid i chi newid y ffynhonnell â llaw i SYNC USB o hyd.

iPhone: Wedi'i Gysylltu â Ford SYNC!

Mae'ch iPhone wedi'i gysylltu â Ford SYNC ac o'r diwedd rydych chi'n gallu gwrando ar eich hoff ganeuon wrth hwylio ar hyd y ffordd agored. Mae'n hynod rwystredig pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Ford SYNC, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i arbed eich ffrindiau a'ch teulu rhag cur pen posib.

Diolch am ddarllen,
David P. a David L.