WhatsApp Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Real Fix!

Whatsapp Not Working Iphone

Rydych chi'n ceisio siarad â'ch ffrindiau a'ch teulu gan ddefnyddio WhatsApp ar eich iPhone, ond nid yw'n gweithio'n iawn. WhatsApp yw'r app cyfathrebu a ffefrir gan lawer o ddefnyddwyr iPhone, felly pan fydd yn rhoi'r gorau i weithio, mae'n effeithio ar lawer o bobl. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar iPhone fel y gallwch ddatrys y broblem er daioni !

Pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar fy iPhone?

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn hollol siŵr pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, ond mae'n fwyaf tebygol mater meddalwedd gyda'ch iPhone neu'r ap ei hun. Mae'n debyg eich bod wedi derbyn hysbysiad gwall sy'n dweud “Nid yw WhatsApp ar gael dros dro.' Mae cysylltiad gwael â Wi-Fi, damweiniau meddalwedd, meddalwedd ap sydd wedi dyddio, neu gynnal a chadw gweinydd WhatsApp i gyd yn bethau a allai fod yn achosi i WhatsApp gamweithio ar eich iPhone.



Dilynwch y camau isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone fel eich bod chi'n dychwelyd i sgwrsio gyda'ch ffrindiau!



Beth i'w wneud pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone

 1. Ailgychwyn Eich iPhone

  Pan nad yw WhatsApp yn gweithio, y peth cyntaf i'w wneud yw ailgychwyn eich iPhone, a all weithiau ddatrys mân fylchau neu fygiau meddalwedd. I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn Botwm Cwsg / Deffro ) nes bod y llithrydd pŵer yn ymddangos ar y sgrin.



  arwyddocâd aderyn y to yn y Beibl

  Os oes gan eich iPhone Face ID, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint naill ai. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd “llithro i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar y sgrin.

  Llusgwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone.


  Arhoswch tua deg ar hugain eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer neu ochr eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.

 2. Caewch WhatsApp Ar Eich iPhone

  Pan nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, mae siawns weddus bod yr ap ei hun yn camweithio. Weithiau, gall cau allan o'r app a'i ailagor atgyweirio'r mân fylchau app hynny.



  I gau WhatsApp, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i agor y switcher app, sy'n arddangos pob un o'r apiau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, ewch i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Daliwch eich bys yng nghanol y sgrin nes bod switcher yr ap yn agor.

  sut mae cael fy nodiadau yn ôl ar fy iphone

  Unwaith y bydd y switcher app yn agor, swipe WhatsApp i fyny ac oddi ar y sgrin. Fe fyddwch yn gwybod ei fod wedi cau pan nad yw bellach yn ymddangos yn y switcher app.

 3. Gwiriwch Statws Gweinydd WhatsApp

  Weithiau, bydd apiau mawr fel WhatsApp yn cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd gan y gweinydd. Efallai na fyddwch yn gallu defnyddio WhatsApp wrth iddo gael ei gynnal a'i gadw gan y gweinydd. Cymerwch gip ar yr adroddiadau hyn i weld a yw'r Mae gweinyddwyr WhatsApp i lawr neu'n cael eu cynnal a'u cadw .

  Os ydyn nhw, mae'n rhaid i chi aros allan. Bydd WhatsApp yn ôl ar-lein yn fuan!

 4. Dileu WhatsApp a'i Ailosod

  Ffordd arall o ddatrys problem app sy'n camweithio yw ei ddileu a'i ailosod ar eich iPhone. Os yw ffeil o fewn WhatsApp wedi mynd yn llygredig, bydd dileu'r app a'i ailosod yn rhoi cychwyn newydd i'r app ar eich iPhone.

  Pwyswch a dal yr eicon WhatsApp nes bod y ddewislen yn ymddangos. Tap Dileu App -> Dileu App -> Dileu .

  Peidiwch â phoeni - ni fydd eich cyfrif WhatsApp yn cael ei ddileu os byddwch yn dadosod yr ap ar eich iPhone, ond bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich gwybodaeth mewngofnodi pan fyddwch yn agor yr ap eto ar ôl ei ailosod.

  I ailosod WhatsApp ar eich iPhone, agorwch yr App Store a thapio ar y Chwilio tab ar waelod y sgrin. Teipiwch “WhatsApp” yn y bar chwilio, yna tapiwch eicon y cwmwl i'r dde o WhatsApp yn y canlyniadau.

 5. Gwiriwch Am Ddiweddariad I WhatsApp

  Mae datblygwyr apiau yn aml yn rhyddhau diweddariadau i'w apps er mwyn ychwanegu nodweddion newydd a thrwsio chwilod sy'n bodoli eisoes. Os ydych chi'n rhedeg fersiwn hen ffasiwn o'r app, gallai fod y rheswm pam nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone.

  I wirio am ddiweddariad, agorwch yr App Store a thapio ar eich Eicon Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'r rhestr o apiau gyda'r diweddariadau sydd ar gael. Os oes diweddariad ar gael ar gyfer WhatsApp, tapiwch y Diweddariad botwm ar ei dde, neu tap Diweddarwch Bawb ar frig y rhestr.

  ni fydd wifi iphone yn troi ymlaen

 6. Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

  Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi wrth ddefnyddio WhatsApp, efallai na fydd yr ap yn gweithio oherwydd problem gyda chysylltiad eich iPhone â Wi-Fi. Yn union fel ailgychwyn eich iPhone, gall troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mân chwilod cysylltedd neu glitches.

  I droi Wi-Fi i ffwrdd, agorwch Gosodiadau, tap Wi-Fi , yna tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd. I droi Wi-Fi yn ôl, tapiwch y switsh eto - byddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan mae'n wyrdd!

 7. Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi, Yna Ailgysylltwch

  Datrys problemau Wi-Fi mwy manwl yw anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi, yna ailgysylltu'ch iPhone ag ef. Pan fyddwch chi'n cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'ch iPhone yn storio gwybodaeth amdano Sut i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi hwnnw.

  Os bydd unrhyw ran o'r broses honno'n newid, gallai effeithio ar allu eich iPhone i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi. Trwy anghofio'r rhwydwaith ac ailgysylltu, bydd fel cysylltu'ch iPhone â'r rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf.

  pam na allaf ddiweddaru fy apiau

  I anghofio rhwydwaith Wi-Fi, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch y botwm Gwybodaeth (edrychwch am y glas i) wrth ymyl y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am i'ch iPhone ei anghofio. Yna, tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn -> Anghofiwch .

  I ailgysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi, tapiwch arno yn y rhestr o rwydweithiau o dan Dewiswch Rwydwaith ... a nodwch y cyfrinair Wi-Fi, os oes gan y rhwydwaith un.

 8. Rhowch gynnig ar Ddata Cellog yn lle Wi-Fi

  Os nad yw Wi-Fi yn gweithio, ceisiwch ddefnyddio Data Cellog yn lle Wi-Fi. Os yw WhatsApp yn gweithio gyda Data Cellog ond nid Wi-Fi, byddwch chi'n gwybod mai'ch rhwydwaith Wi-Fi sy'n achosi'r broblem.

  Yn gyntaf, agorwch Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi.

  modd iphone 6 ynghyd â dfu

  Nesaf, tapiwch yn ôl i brif dudalen Gosodiadau a thapio Cellular. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Data Cellog ymlaen.

  Agorwch WhatsApp a gweld a yw'n gweithio nawr. Os yw WhatsApp yn gweithio, rydych chi wedi nodi problem gyda'ch rhwydwaith Wi-Fi. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i ddatrys materion Wi-Fi .

  Os nad yw'n gweithio ar Ddata Cellog neu Wi-Fi, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

 9. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

  Mae ailosod gosodiadau rhwydwaith yn dileu'r holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Cellog a VPN ar eich iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi cyn cwblhau'r cam hwn. Bydd yn rhaid i chi eu hail-ymddangos unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

  Pan fyddwch chi'n barod, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch eich cod post, yna tapiwch Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith i gadarnhau eich penderfyniad.

  iphone ailosod y gosodiadau rhwydwaith

Beth sydd i fyny, WhatsApp?

Rydych chi wedi gosod WhatsApp yn llwyddiannus ar eich iPhone a gallwch fynd yn ôl i sgwrsio â'ch ffrindiau a'ch teulu. Y tro nesaf nad yw WhatsApp yn gweithio ar eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl at yr erthygl hon ar gyfer yr ateb hwn! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael i lawr isod yn yr adran sylwadau.